انفجار یک بمب در کلیسای تاریخی آیماما و یاسنت ماماس شهر گوزل یورت در بخش ترک نشین قبرس بار دیگر بحران قبرس را در کانون توجه محافل سیاسی قرارداده است . محمد علی طلعت نخست وزیر بخش ترک نشین قبرس که اکنون دولت اقلیت را رهبری می کند ، این انفجار را به گروههای افراطی ننسبت داد ولی مشخص نکرد که آیا منظوراش گروههای افراطسی در بخش ترک نشین قبرس است یا اینکه دربخش یونانی نشین قبرس . آتن نیز از وقوع این انفجار که در نوع خود کم سابقه است ، ابراز نگرانی کرده است . این انفجار در شرایطی صورت گرفته است که قرار بود طی روزهای آینده در این کلیسا قرار بود ، آئین هایی با مشارکت بخش یونانی نشین قبرس برگزار شود. در چنین شرایطی بنظر می رسد گروهای افراطی که به همگرایی دو بخش قبرس تمایلی ندارد ، ممکن است در این اقدام دست داشته باشند . گروههای افراطی در بخش یونانی نشین قبرس گرفتن مجوز از بخش ترک نشین قبرس برای انجام مراسم در این کلیسا را نوعی شناسایی این بخش داننسته و به آن معترض هستند . گروههای افراطی بخش ترک نشین قبرس نیز مخالف حضور یونانی نشین ها در بخش ترک نشین قبرس هستند . بویژه آنها به شهر گوزل یورت توجه خاصی دارند ، چراکه بر اساس طرح وحدت کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل ، شهر گوزل یورت را باید به بخش ترک نشین قبرس واگذار شود . هفته گذشته رئوف دنکتاش رئیس جمهوری قبرس با انتقاد از طرح عنان ، ترکیه را به فریب بخش ترک نشین در خصوص پذیرش طرح عنان متهم ساخت . وی گفت که ترکیه قول داده بود که در صورت شکست طرح برای شناسایی بین المللی بخش ترک نشین قبرس تلاش خواهد کرد . دنکتاش از سال ۱۹۸۳ و آغاز ریاست جمهوری اش مواضع تندی در قبال قبرس داشته است ، وی همچنان با ایده همگرایی دوبخش قبرس مخالف است . بطوریکه برخی از محافل معتقدند در ایجاد اختلاف در دولت ائتلافی بخش ترک نشین که منجر به کاهش نمایندگان دولت ائتلافی از ۲۶ به ۲۴ و در نتیجه تبدیل شدن دولت به دولت اقلیت شد ، برخی از افراد تندور ذینفوذ در بخش ترک نشین قبرس حضور دارند . بویژ اینکه هفته گذشته اولین همکاری تجاری بخش ترک نشین با بخش یونانی نشین نیز به شکست انجامید . در هرحال در شرایطی که قرار است ششم اکتبر کمیسیون اروپا گزارش در خصوص در مورد همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا بدهد ، انفجار این بمب در عین حال با منافع ترکیه نیز متناسب نیست و تنها می تواند مورد توجه نظامیان ترکیه باشد که تا حدودی از دیدگاههای دنکتاش حمایت می کنند . آنجه مسلم است اینکه اگرچه طرح عنان با رای منفی یونانی ها در مقابل رای مثبت ترک ها شکست خورد ، اما حداقل دیدگاه دو طرف در مقایسه به دو سه دهه قبل به نزدیک حالت رسیده است که می تواند درآینده زمینه ساز همگرایی دو بخش باشد ، اما این انفجار این بمب حاکی از آغاز دور جدید تحرکات واگرایانه برای جدا گذاشتن دو بخش قبرس است .