بریان کوئن وزیر امورخارجه ایرلنداخیراً تاکید کرد ، اتحادیه اروپا تا ژوئن آینده سه کشور قفقاز جنوبی را در گروه کشورهای دارای اولویت برای همگرایی با اتحادیه اروپا قرار خواهد داد . به گزارش ایتارتاس وزیر امورخارجه ایرلند تاکید این اقدام در راستای سیاست اروپای بزرگ و توسعه اتحادیه اروپایی انجام خواهد شد . گفتنی است ایرلند از ژانویه جاری ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را عهده دار شده است . اظهارات وزیر امور خارجه ایرلند حاکی از افزایش تحرک اتحادیه اروپا برای توسعه مناسبات با قفقاز جنوبی است . اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۲ در چارچوب طرح « تاسیس » کمک مالی دراختیار کشورهای قفقاز جنوبی می دهد . در سال ۱۹۹۶ نیز میان کشورهای اتحادیه اروپا و قفقاز جنوبی قرارداد مشارکت و همکاری امضاء شد . در واقع اتحادیه اروپا پس از فروپاشی شوروی با ارایه طرح اینوگیت در مورد انتقال انرژی حوزه خزر و طرح تراسیکا یا دالان حمل و نقل شرق – غرب نشان داد که خواهان حضور فعال در قفقاز جنوبی است . این اشتیاق اکنون با توجه به تحرکات امریکا در قفقاز جنوبی بویژه در گرجستان افزایش یافته است . واقعیت این است که کشورهای اروپایی مخالف سیاست های یکجانیه امریکا از جمله تلاش این کشور برای استفرار پایگاههای نظامی در قفقاز جنوبی هستند . در این راستا تصمیم اتحادیه به اولویت دادن به کشورهای قفقاز جنوبی برای گفتگو و همگرایی حاکی از تلاش این اتحادیه برای جلوگیری از تبعیت کشورهای قفقاز از سیاستهای امریکا ست .اتحادیه اروپا تلاش دارد که با افزایش تحرکات خود در منطقه قفقاز جنوبی حداقل تحولات امنیتی این منطقه را بسمتی سوق دهد که مغایر منافع اروپا دراین منطقه نباشد . در راستای این سیاست نیز اتحادیه اروپا برای اولین بار اواسط سال گذشته هیکی تالویته (۵) را بعنوان نماینده ویژه خود در قفقاز جنوبی تعیین کرد . تالویته سه شنبه (۲۷ ژانویه ) پس از دیدار با مقامات جمهوری آذربایجان ، وارد ارمنستان شد . انجام این سفر حاکی از افزایش چانه زنی برای اجرای طرح سال ۱۹۹۸ گروه مینسک و اتخادیه اروپا است . بر اساس اسن طرح در قبال آزادی چهار شهر اشغالی قبادلی ، زنگلان ، فضولی و جبرئیل ، فعالیت خط آهن جمهوری آذربایجان و ارمنستان از سرگرفته شود . در واقع با توجه به افزایش انتقادها از عملکرد گروه مینسک ، اتحادیه اروپا در راسنای سیاستهای کلی خود تلاش دارد ، تحرکات بیشتری در مناقشه قره باغ نشان دهد . در هر حال اظهارات اخیر وزیر امورخارجه ایرلند و سفر تالیویته به قفقاز جنوبی حاکی از آن است که با با توجه به اهمیت استراتژیک و ژئو اکونومیک قفقاز جنوبی، اتحادیه اروپا تلاش دارد همچنان بعنوان یک بازیگر فعال در قفقاز جنوبی مطرح باشد .