امریکادر چارچوب سیاست های میلیتاریستی خود برای دامن زدن به بحرانهای خاورمیانه با فروش ۲۰ میلیارددلار تسلیحات باصطلاح مدرن به عربستان و مصر به عنوان سردمداران جریان سازش و وادادگی در خاورمیانه و همچنین پنج کشور عربی موافق کرده است . اگر چه این موضوع مسبوق به سابق بوده است و اساسا دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه جز سیاستهای امریکا می باشد, اما در حال حاضر این سوال مهم مطرح است که اهداف امریکا از این اقدام در این مقطع چیست ؟ و چه ارتباطی میان این موضوع با همزمانی آن با فروش و واگذاری تسلیحات مدرن امریکا به رژیم صهیونیستی است ؟ واقعیت این است که دولت جرج بوش در چند ماه باقیماتده به پایان دوران قدرت خود , بخوبی از این موضوع آگاه است که نمی تواند از لحاظ سیاسی در عرصه خاورمیانه به پیروزی دست یابد . تقویت خط مقاومت درمنطقه از جمله حزب ا… در لینان و حماس در فلسطین , امریکا و متحدانش را با شکست سیاسی و نظامی سنگینی مواجه ساخت و از اینرو امریکا تلاش دارد با کمک های نظامی به رژیم صهیونیستی بزعم خود برتری نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه را تضمین کند . در این راستا قرار است در ده سال آینده حدود سی میلیارد دلار کمک نظامی از سوی امریکا به رژیم صهیونیستی انجام شود و همچنین کمک های نظامی بلا عوض امریکا به رژیم صهیوینستی در سال به سه میلیارددلار افزایش پیدا کند . برای اینکه این کمک های نظامی به رژیم صهیونیستی حساسست و اعتراض احتمالی کشورهای عربی سازشکار را ایجاد نکند , امریکا فروش بیست میلیارد سلاح به هفت کشور عربی سازشکار را نیز مطرح کرده است . این کشورها همان هایی بودند که تابستان گذشته در جریان جنگ ۳۳ روز بجای قرارگرفتن در جبهه مقاومت , به اسرائیل برای سرکوب حزب ا.. چراغ سبز نشان می دادند و از اینرو در امتحان خیانت سربلند بیرون آمده و فروش تسلیحات مستعمل امریکایی به آنها در واقع نوعی پاداش به این کشور ها و همچنین انحراف افکار عمومی از تسلیح گسترده رژیم صهیونیستی توسط امریکاست . چنانچه اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده است امریکا به حفظ برتری نظامی اسرائیل در مقابل اعراب متعهد شده است . در چنین شرایطی استقبال مصر و عربستان از فروش سلاحهای امریکایی نوعی تجاهل سیاسی است . چه اینکه امریکا در عمل علیه خوداین کشورها گام بر می دارد. در این راستا مشاور نظامی مرکز ملی مطالعات مصر اخیرا از طرح آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تجزیه نه کشور عربی از جمله عربستان سعودی . مصر و عراق با هدف تسلط بر منابع طبیعی خاورمیانه خبر داد. سرتیپ ستاد صلاح الدین سلیم در همایش « گفتگوی عربی » در قاهره تحت عنوان نقش اسرائیل در ایجاد فتنه های سیاسی ومذهبی در منطقه خاورمیانه افزود : در حال حاضر یک طرح هدفمند خارجی برای تجزیه ۹ کشور عربی از جمله مصر , عربستان سعودی, عراق, لبنان, سودان و سومالی در حال اجرا است سرتیپ ستاد ارتش مصر در این همایش تاکید کرد : آمریکا و رژیم صهیونیستی از طریق تجزیه کشورهای منطقه و مشغول کردن مردم این کشورها به اختلافات مذهبی و نژادی تلاش می کنند تا از رسیدن گروههای اسلامی به قدرت در کشورهای عربی جلوگیری کنند. صلاح الدین سلیم فاش کرد که به عنوان مثال در عراق نزدیک به ۸۰ هزار (هشتاد هزار) مزدور وجود دارد که به دستور آمریکا و اسرائیل در حال ایجاد فتنه میان شیعیان وسنی ها هستند تاپس از تحقق این امر عراقی ها ناچار شوند طرح جدایی مناطق شیعه نشین و سنی نشین و کردنشین را بپذیرند. این کارشناس مصری تصریح کرد که هر یک از این مزدوران در ازای جنایاتی اعم از تخریب زیرساختهای عراق و یا انهدام اماکن متعلق به هر یک از شیعیان و یا سنی ها ماهیانه بین پنج تا ۱۵ هزار دلار دستمزد از آمریکا و رژیم صهیونیستی دریافت می کنند.در چنین شرایطی همکاری اعراب با امریکا در واقع ضربه زدن به منافع ملی خود این کشورهاست . امریکا در حال حاضر تلاش دارد از این کشورها برای ایجاد ائتلافی امریکایی در منطقه برای شکستن خط مقاومت استفاده کند و از اینرو نیز از یک سو زلمای خلیل زاد سفیر امریکا در سازمان تاکید دارد که عربستان به اقدامات تروریستی در عراق دست می زند و از سوی دیگر امریکا سلاح در اختیار عربستان قرار می دهد . در کنار این مسایل اهداف اقتصادی و جلوگیری از ورشکستگی کمپانی اسلحه سازی که به تیم نومحافظه کاران کاخ سفید نزدیک هستند از جمله اهداف امریکا در فروش سلاح به اعراب است. رقم اعلام شده فروش تسلیحات، رقم قابل توجهی است و از نظر اقتصادی برای ایالات متحده سودمند است. اما شکی نیست که این اقدام امریکا موجب مسابقه تسلیحاتی در منطقه می شود و زیانهای آن در درجه اول متوجه خود کشورهای سازشکار عربی می شود. تجربه جنگ اعراب و اسرائیل بویژه جنگ شش روزه نشان داد که اعراب برای رسیدن به اهداف خود قبل از سلاحهای مدرن به روحیه مقاومت احتیاج دارند تا بتواند در مقابل رژیم صهیونیستی بایستند .