فردی اسداف رئیس نمایندگی های بنیاد امریکایی ـ صهیونیستی سوروس (۱) در جمهوری آذربایجان تاکید کرد ، این بنیاد بنا به برخی از ملاحظات همکاری خود را با احزاب مخالف دولت باکو کاهش داده است . اسداف یهودی الاصل که روز سه شنبه (۳ فوریه ) در باشگاه مطبوعاتی باکو سخن می گفت ، تاکید کرد ، نهاد های دولتی جمهوری آذربایجان تصور می کنند که بنیاد سوروس در راستای مخالفت با آنها گام بر می دارد . گفتنی است بیناد سوروس متعلق به جورج سوروس میلیاردر یهودی امریکایی است که که در برخی از کشور های جهان از جمله هر سه جمهوری قفقاز جنوبی نماییندگی های فعالی دارد . این بنیاد در ظاهر اهداف خود را کمک به توسعه دموکراسی ، اصلاحات اجتماعی ، بهبود وضعیت آموزشی و بهداشتی ، کمک به مطبوعات و جمعیت های غیر دولتی عنوان می کند . اما عملکرد این بنیاد نشان داده است که سوروس اهداف پنهانی متناسب با منافع رژیم صهونیسیتی و امریکا در کشورهای مختلف را دنبال می کند . برای اولین بار بیشتر در سال ۱۹۹۷ و در جریان بحران ورشکستگی مالی و اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا نام بنیاد سوروس بر سر زبانها افتاد . در این بحران بشتر کشورهای عضو« آ.سه .آن » بویژه اندونزی و مالزی تحت اقداماتی که سوروس انجام داده بود متضرر شده اند . به باور کارشناسان بنیاد سوروس با داشتن پشتوانه مالی وسیاسی بعنوان یکی از ابزار فشار و نفوذ امریکا و رژیم صهیونستی در مناطق مختلف ایفای نقش می کند . این بنیاد از طریق ارتباط یا احزاب مخالف ، مطبوعات و جمعیت ها و سازمانهای منتقد دولت در کشورهای مورد نظر ، سعی دربرآوردن اهداف واشنگتن و تل آویو دارد . در جریان تحولات ماه نوامبر گذشته گرجستان بیش از هر چیز ابعاد فعالیت های پنهانی و توسعه طلبانه بنیاد سوروس مشخص شد. چنانچه جورج سورس رئیس بنیاد سوروس نیز اذعان کرده است ، این بنیاد صد میلیون دلار برای تغییر قدرت در گرجستان هزینه کرده است .در راستای اهداف امریکا و در پی نارضایتی امریکا از عملکرد ادوارد شواردنادزه رئیس جمهوری سابق گرجستان بویژه در خصوص امضای قرار داد ۲۵ ساله انتقال و خرید گاز از روسیه ، بنیاد سوروس که از ماهها قبل با مخالفان شواردنادزه ارتباط داشت ، تظاهراتی را عیله شواردنادزه ترتیب داده و در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۳ وی را مجبور به استعقا کرد . البته شواردنادزه در کل خط مشی غربگرایانه داشت ، اما امریکا و بنیاد سورس حتی مخالف برداشتن کوچکترین گام مغابر با خواسته های خود توسط شواردنادزه بودند . در جمهوری آذربایجان نیز بنیاد سوروس فعالیت چشمگیری دارد . علاوه بر باکو ، این بنیاد در برخی از شهرهای مهم جمهوری آذربایجان از جمله لنکران و گنجه نمایندگی دارد . در تحولات و تظاهرات ماههای قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ جمهوری آذربایجان ، بنیاد سوروس در تامین مالی احزاب غربگرای مخالف دولت نقش اساسی داشت . حتی فردی اسداف رئیس بنیاد سوروس در جمهوری آذربایجان سه شنبه (۳فوریه ) تاکید کرد که ۷۸ درصد کمک های مالی این بنیاد در سال گذشته به احزاب ، سازمانها و مطبوعات غیر دولتی داده شده است . در واقع در چارچوب اهداف توسعه طلبانه امریکا ، بنیاد سوروس از طریق ارتباط با احزاب مخالف دولت باکو ، سعی در استفاده از آنها در مواقع مورد نظر خود است . در این راستا برخی از مطبوعات جمهوری آذربایجان طی هفته های اخیر فاش ساخته اند که بنیاد سوروس به احزاب غربگرای مخالف دولت گفته است که تا انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶ منتظر باشند . این موضوع بشدت نگرانی های الهام علی اف رئیس جمهوری جدید آذربایجان را بدنبال داشته است . تصمیم سوروس با کاهش تماسهای علنی با احزاب مخالف نیز در این راستا صورت می کیرد . با وجود این مردم جمهوری آذربایجان انتظار دارند که دولت باکو پیش از این به بهانه کمک سووس به توسعه دموکراسی ، بهداشت و آموزش در جمهوری آذربایجان به این بنیاد صهیوینستی ـ امریکایی اجازه فعالیت ندهد .
(۱)soros