سفر دوره ای آنتاناس والیونیس ( Antanas Valionis ) وزیر امورخارجه لتونی و رئیس دوره ای کمیته وزیران شورای اروپا به جمهوریهای قفقاز جنوبی بار دیگر مساله تحرکات شورای اروپا در قفقاز جنوبی را مطرح ساخته است . شاید سفر آقای والیونیس به جمهوری آذربایجان و ارمنستن مهمترین بخش سفر وی را تشکیل می داد. در ارمنستان رئیس دوره ای کمیته وزیران شورای اروپا با رابرت کوچاران رئیس جمهور ارمنستان در ایروان دیدار کرد . به باور کارشناسان سفر آنتاناس والیونیس به ارمنستان را می توان از دوبعد مورد ارزیابی قرار داد . یکی روابط دوجانبه ارمنستان – لتونی و دیگری روابط ارمنستان – شورای اروپا . در خصوص روابط ارمنستان و لتونی باید گفت که طی یک دهه گذشته ایروان کوشیده است بویژه در زمینه های اقتصادی و حمل و نقل روابط خود را با کشورهای بالتیک گسترش دهد . در این راستا ماه ژوئن آینده رابرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان از لتونی دیدار خواهد کرد . همچنین رابرت کوچاریان رییس جمهور ارمنستان دوشنبه ( ۲۵ فوریه ) عازم اسلواکی شده با رودلف ژوستر ( Rudolf Suster ) رییس جمهور و میکولاس ژیریندا (Mikulas Dzerinda ) نخست وزیر اسلواکی دیدار و در مورد مسایل مورد علاقه دوجانبه و منطقه ای تبادل نظر کرد ۰
در خصوص روابط ارمنستان و شورای اروپا باید گفت ارمنستان و جمهوری آذربایجان بطور همزمان ژانویه ۲۰۰۱ رسما “ بعنوان چهل و دومین و چهل و سومین عضو شورای اروپا پذیرفته شدند . با وجود این کم وکیف روابط دوکشور با شورای اروپا طی یک سال گذشته نشان می دهد که ارمنستان در این سیاست بیشتر موفق بوده است . در حال که طی یک سال گذشته در پی انتقادهای شدید شورای اروپا بویژه از مساله زندانیان سیاسی جمهوری آذربایجان روابط دو طرف تیره شده است ، روابط ارمنستان و شورای اروپا چنین حالتی نداشته است . برغم وجود مشکلاتی نظیر زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان برخی از کارشناسان سیاسی مطرح بودن شورای اروپا بعنوان یک کلوپ مسیحی را در نوع روابط این شورا با ارمنستان و جمهوری آذرایجان موثر می دانند . اما آنچه که مسلم است اینکه طی یک دهه گذشته شورای اروپا نتوانسته است نقش موثری در قفقاز از جمله در مناقشه قره باغ ایفاء کند . سکوت شورای اروپا در قبال وضعیت اسفناک نزدیک به یک میلیون آواره آذری نشاندهنده این است . در واقع عملکرد شورای اروپا در قبال بسیاری از مناقشات نظیر بحران چچن و قره باغ نشان می دهد که شورای اروپا عمدتا” بدنبال منافع صرف کشورهای غربی است . این شورا عمدتا“ از اصول دموکراتیک برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی در مناطق مختلف استفاده می کند . این در شرایطی است که آقای والیونیس رئیس کمیته وزیران شورای اروپا پانزدهم آوریل در دیدار با رئیس جمهور ارمنستان تاکید کرد کمیسیون ونیز ( Venice ) شورای اروپا برای میانجیگری در مناقشه قره باغ آماده است . اما باید گفت چنانچه تجربیات یک دهه فعالیت شکست خورده گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا نشان داده است نهادهای غربی بعلت یکجانبه گرایی ، عدم رعایت بیطرفی ، توصیه ای بودن و داشتن منافع متفاوت و حتی تضاد در قفقاز صلاحیت حل و فصل عادلانه مناقشه قره باغ را ندارند .
در نهایت باید گفت سفر رئیس کمیته وزیران شورای اروپا به ارمنستان در مقطع کنونی از دوجهت برای ایروان اهمیت دارد . اول اینکه طی روزهای گذشته هزاران نفر در ارمنستان با برگزاری تظاهرات خواهان استعفای کوچاریان رئیس جمهور این کشور شدند . در چنین شرایطی حمایت شورای اروپا بعنوان یک نهاد بظاهر دموکراتیک از آقای کوچاریان مهم ارزیابی می شود . دیگر اینکه قرار است سیزدهم ماه می آینده نمایندگان تام الاختیار روسای جمهور آذربایجان و ارمنستان در پراگ در خصوص راهکارهای حل و فصل مناقشه قره باغ تبادل نظر کنند . ارمنستان بموازات سیاست توجیه حقوقی جدایی قره باغ از جمهوری آذربایجان و بدنبال جلب حمایت گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا می کوشد حمایت شورای اروپا را نیزبرای شرکت نمایندگان جمهوری خود خوانده قره باغ در این مذاکرات بدست آورد . حتی اکنون برخی از محافل ارمنستان بر این نکته تاکید می کنند که مذارکره مستقیم جمهوری آذربایجان و جمهوری خود خوانده قره باغ موثر تر خواهد بود.