طی روزهای اخیر مساله انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و مساله نامزدی یا عدم نامزدی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری مهمترین موضوع روز سیاسی این کشور بود . محافل سیاسی , احزاب و ارگان های وابسته به آنها هر کدام از دیدگاه خود در خصوص مسایل انتخابات ریاست جمهوری ترکیه موضع گیری کردند. بویژه عدم عقب نشینی آشکار حزب عدالت و توسعه در مقابل افزایش اعتراض های هدایت شده محافل لائیک به احتمال نامزدی اردوغان موجب ناخرسندی این محافل شده است . در این راستا رییس ستاد ارتش ترکیه که پیش از این تاکید کرده بود که رئیس جمهوری ترکیه باید یک فرد لائیک باشد , مدعی شد : ” جامعه پیام مرا دریافت کرده است.” احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه نیز اظهارات مشابهی را عنوان کرد . احمد نجدت سزر مدعی شده است : ‌نظام جمهوری لائیک ودمکراتیک ترکیه را ارتجاع‌،‌ طریقتهای مذهبی و اسلام میانه رو که خواهان احیاء حقوق وشریعت اسلامی هستند تهدید می کنند و ارتش ضامن حفظ نظام لائیک وجمهوری ترکیه است.در پاسخ به این اظهارات عبدا… گل معاون نخست وزیر و وزیرامورخارجه ترکیه اظهارداشت،مردم ترکیه سخنان احمدنجدت سزر رئیس جمهور ترکیه درباره خطرات روزافزون علیه نظام سیاسی ترکیه را نمی پذیرند.عبدا.. گل افزود،خطری که موجودیت نظام سیاسی ترکیه راتهدید کند وجودندارد و نه تنها مردم ترکیه بلکه بیگانگان نیز به دولت ترکیه اعتماد می کنند.چنانکه دولت حزب عدالت وتوسعه درطی حکومت خود توانست که طرحهایی راکه در طی ۳۵سال اخیراجراء نشده بود را به مورد اجراء درآورد وبه توسعه اقتصادی چشمگیری دست یابد.دولت ترکیه همچنین موفق شد که حقوق و آزادی های اساسی را درطی چندسال اخیر تامین و تضمین نماید.عبدا… گل همچنین در ارزیابی سخنان ارتشبد بیوک آنیت درباره لزوم آغاز عملیات ارتش ترکیه علیه شمال عراق و تبعیت ارتش از اراده سیاسی (حکومت)ازتصمیمات اتخاذ شده در باره این عملیات اظهارداشت:این سخنان از پیش طراحی شده است. اظهارات گل از این جهت مهم می باشد که از نظر محافل سیاسی ترکیه , رئیس ستاد ارتش ترکیه تلاش کرد با اعلام آمادگی ارتش برای ورود به شمال عراق در صورت تصمیم حکومت در این خصوص , اینگونه القاء کند که ارتش آماده مقابله با پ ک ک است اما دولت اردوغان اقدام جدی در این خصوص نمی کند تا بتواند از این موضوع در آستانه انتخابات بهر ه برداری کند . این در شرایطی است که ناظران سیاسی معتقدند ژنرالهای ارتش ترکیه که طی ماههای اخسر گفتگوهای مستمری با امریکا داشته اند عملا به امریکا وعده دادند که بدون رضایت امریکا اقدامی نخواهند کرد. حتی این موضوع در دیدار هفته گذشته نماینده ویژه امریکا از ترکیه نیز مطرح شد .
در عین حال در روزهای اخیر برخی از رسانه های ترکیه سعی کردند با جو سازی , در اتخاذ یک تصمیم مشترک از سوی حزب عدالت و توسعه مانع تراشی ایجاد کنند . در این راستا روزنامه های وابسته به جناح لائیک از احتمال انصراف رجب طیب اردوغان از نامزدی ریاست جمهوری خبر داده و حتی مدعی شدند که برخی از نمایندگان حزب حاکم ترکیه با نامزدی “رجب طیب اردوغان” برای ریاست جمهوری موافقت نکردند. این در شرایطی است که چنانچه روزنامه واکیت نیز نوشته است نمایندگان حزب حاکم ترکیه اعلام کردند که رجب طیب اردوغان برای تعیین نامزد ریاست جمهوری اختیار کامل دارد. حتی شورای مرکزی تصمیم‌گیری حزب عدالت و توسعه نیز تصمیم نهایی در مورد ریاست جمهوری را به اردوغان واگذار کرد. در واقع تا ساعت ۲۴ روز ۲۵ آوریل که نامزدهای ریاست جمهوری ترکیه از حق ثبت نام برخوردار می باشند , گمانه زنی های مختلف در مورد نامزدی اردوغان یا عدم نامزدی وی ادامه خواهد داشت . اما آنچه ملسم است اینکه تاکنون سناریو محافل مخالف و لائیک برای تحریب وجهه اردوغان به نتیجه نرسیده است و اگر چه تظاهرات از سوی برخی از محافل لائیک علیه اردوغان براه انداخته شده است , اما ناظران سیاسی معتقدند در صورتیکه حزب عدالت و توسعه برای حمایت از نامزدی اردوغان فراخوان تظاهرات مردمی بدهد ,خواهد توانست ناچیز بودن اعتراضات مخالفان اردوغان را به معرض نمایش بگذارد . برخی از ناظران سیاسی معتقدند که حتی برخی از محافل ارتش ترکیه نیز خود را برای ریاست جمهوری اردوغان آماده کرده اند و می دانند روندی که آغاز شده است روند غیر قابل برگشت است و نمی توان با بحران آفرینی , کودتا و یا پرونده سازی جلوی آن را گرفت چرا که در شرایط حاضر ترکیه این اقدامات عکس العمل مردمی تند بدنبال خواهد داشت که می تواند وضعیت فعلی محافل لائیک را نیز بدتر از گذشته کند. در این میان جدا از اینکه اردوغان نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشود و یا همانطوریکه خودش نیز اشاره کرده حزب عدالت و توسعه تصمیمی بگیرد که همگان متعجب شوند, مساله مهم آن است که وضعیت فعلی ترکیه ناشی از رویکرد مردم این کشور به یک شخص نیست بلکه به برنامه و اصول حزب و عدالت و توسعه است و هر کسی که از این حزب به ریاست جمهوری برسد , مردم ترکیه انتظار دارند که به وعده های داده شده عمل بکند و بسیاری از گره های نظام کنونی ترکیه که در دهه های اخیر باز نشده است در سایه شرایط جدید بعد از انتخابات ریاست جمهوری حل شود .