برگزاری اولین هفته فرهنگی ایران در شهر استانبول ترکیه که یا استقبال گسترده ای همراه شده است و همزمان برگزاری د ومین اجلاس شورای بازرگانی ایران و ترکیه با مشارکت محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی ایران و گرشاد توزمن وزیر مشاور در امور اقتصادی ترکیه حاکی از تدوام عزم دو کشور مسلمان و همسایه برای گسترش مناسبات است . واقعیت این است که ایران و ترکیه بعنوان دو کشور عضو اکو و سازمان کنفرانس اسلامی و گروه دی – ۸ از قابلیتهای فراوانی برای گسترش مناسبات برخوردار هستند . در سال گذشته حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه ۳/۱ میلیارد دلار بود که حاکی از افزایش ۳۰ درصدی حجم مبادلات جاری دو کشور در دو سه سال اخیر است . این در شرایطی است که در کوتاه مدت با توجه قابلیتهای موجود در دو کشور امکان افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تا دو میلیارد دلار و در مراحل بعدی در دراز مدت تا ۵ میلیارد دلار وجود دارد . اما نکته مهمی که هست اهمیت عدم تاثیر پذیری دو کشور از دخالت قدرتهای بیگانه و القائات آنهاست . قدرتهای بیگانه همواره کوشیده اند مانع از گسترش مناسبات دو کشور ایران و ترکیه شوند ، چراکه همگرایی دو کشور بزرگ منطقه مانعی در راستای سیاست های توسعه طلبانه آنها محسوب می شود . بخاطر اهمیت همین موضوع و همزمان با حضور برخی از عناصر مشکوک در ترکیه تجم الدین اربکان رهبر حزب « سعادت ترکیه » به دولت ترکیه در جهت آلت دست شدن در دست امریکا علیه کشورهای منطقه هشدار داده است . برغم این برگزاری هفته فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان و نیز برگزاری دومین اجلاس شورای بازرگانی ایران و ترکیه حدود یک ماه پس از افتتاح ساختمان جدید گمرک ترکیه در مرز بازرگان – گوربولاغ که باحضور نخست وزیر ترکیه و معاون اول رئیس جمهوری ایران انجام شد، حاکی از عزم دو کشور برای برای بهره گیری از امکانات دوجانبه هستند . ایران وترکیه می تواننددر بسیاری از زمینه های بازرگانی و صنعتی نیازهای یکدیگر را بطور متقابل برآورده سازند . کاهش تعرفه گمرکی و پیش بینی دیگر تسهیلات در راستای تقویت این روند می تواند موثر باشد . در زمینه های سیاسی و امنیتی نیز بویژه با توجه به بحران عراق و پیامدهای آن لزوم همکاری های دو کشور بیش از پیش احساس می شود . پیش از این دو کشور با مبارزه با پ ک ک و منافقین نمونه ای از سطح مطلوب همکاریهای امنیتی را به نمایش گذاشته اند . اکنون نیز دیدارهای متقابل و نیز برگزاری نشست ها کمیسیون امنیتی دو کشور حاکی از تشدید این روند است . به باور کارشناسان ایران و ترکیه می توانند با پیگیری و اجرای طرحهایی نظیر انتقال انرژی گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه و یونان ، به مناسبات دو کشور عمق استراتژیک بدهند. در هرحال ادامه رایزنیها میان دو کشور حاکی از آن است که در صورت تداوم روند کنونی دورنمای روشنی برای گسترش مناسبات ترکیه و ایران وجود دارد . موضوعی که مورد خواست مردم دو کشور نیز می باشد .