الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان بتازگی فرمان عفو و کاهش حبس ۱۶۰ زندانی از زندانیان این کشور را صادر کرد . در بین این ۱۶۰ زندانی ، اسامی اسکندر حمید اف وزیر کشور اسبق جمهوری آذربایجان و رئیس پلیس سابق گنجه وجود دارد . اسکندر حمیداف در سال ۱۹۹۵ به اتهام اختلاس و تلاش برای کودتا به چهادره سال زندان محکوم شد . ماه گذشته نیز مقامات باکو با بازگشت لاچین جوادف پسر روشن جوداف فرمانده شورشی نیروهای ویژه و تجدید نظر در پرونده الچین امیراصلان اف فرمانده سابق نیروهای ویژه در بخش قزاق موافقت کردند . از نظر برخی از محافل سیاسی الهام علی اف با دستور عفو و یا حبس افزادی چون اسکندر حمیداف که برخی از محافل از بیماری وی نیز خبر دادند ، بدنبال کاهش انتقادات شورای اروپا است . شورای اروپا پیش از این با ارایه فهرستی از زندانیان سیاسی جمهوری آذربایحان ، خواهان آزادی آنها شده بود. با وجود این اقدام الهام علی اف گامی برای تقویت وفاق ملی و آشتی ملی در این کشور نیز محسوب می شود. اما برخی از مسایل همچنان در جمهوری آذربایجان وجود دارد که می تواند وفاق ملی در این کشور را بخطر بیندارند، که از جمله آنها افزایش فشار برگروههای اسلامی است . در این راستا طی یک هفته اخیر روند دستگیر برخی از ریش سفیدان نارداران به بهانه مشارکت در حوادث ۱۶ اکتیر باکو ادامه دارد . در آخرین مورد نیز «آقامهدی محمداف» یکی دیگر از ریش سفیدان این منطقه توسط نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان دستگیر شد . اهالی نارداران در سوم ژوئن سال ۲۰۰۲ در اعتراض به وضعیت معیشتی ، اجتماعی و فرهنگی خود در میدان امام حسین (ع) این شهر تجمع کردند که با حمله نیروها امنیتی به این تجمع آرام ، یک نفر کشته و بیش از هفتاد نفر زخمی شدند . احتمال دارد با ادامه دستگیریها روند اعتراض ها در این منطقه و دیگر مناطق جمهوری آذربایجان از سرگرفته شود . بویژه اینکه طی روزهای اخیر در پی کمیود شدید گندم در جمهوری آذربایجان قیمت نان و برخی از اقلام اساسی بیش از پنجاه درصد افزایش یافته است . این در شرایطی است که دو سه ماه پیش برخی از مطبوعات جمهوری آذربایجان فاش ساختند که آردهای جمهوری آذربایجاان با مارک « مهریبان اونلاری » که کنترل آن در انحصار دولت است ، در بازارهای ارمنستان به وفور یافت می شود . بخاطر حساسیت این موضوع عباس عباس اف معاون نخست وزیر و فرهاد علی اف وزیر توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان اخیراً از قزاقستان دیدارکرد و برای خرید ۳۰۰ هزار تن گندم با آستانه توافق کردند . از سوی دیگر طی روزهای در برخی از مناطق شمالی جمهوری آذربایجان علاوه بر قطعی مکرر برق ، با قطع جریان آب نیزمواجه هستند. ساکنان منطقه قوبای جمهوری آذربایجان معتقدند برغم پرداخت هزینه برق تنها روزانه حداکثر سه ساعت در شبانه روز برق دارند . گفته می شود کمبود گاز در این منطقه و افزایش مصرف برق برای گرمازایی یکی از دلایل قطعی برق است .دولت باکو برای حل مشکل گاز هفته گذشته قراردادی را با شرکت گاز پروم روسیه برای افزایش واادات گاز امضاء کرد . این در شرایطی که باکو از سالها پیش بر توانایی اش جهت انتقال گاز به بازارجهانی تاکید دارد . برغم اقدام الهام علی اف در عفو کاهش حبس ۱۶۰ زندانی سیاسی و غیر سیاسی ، برخی از محافل سیاسی جمهوری آذربایجان از احتمال اعتراض عمومی در این کشور به وضعست معیشتی، فرهنگی و اجتماعی نگران هستند .