کنگره امریکا بار دیگر جمهوری آذربایجان را به حمایت از تروریسم متهم کرد . در گزارش کمیته بازرسی مالی کنگره امریکا که بتازگی منتشر شده اسی ،‌ جمهوری آذربایجان بعنوان مامنی برای اقامت و رفت و آمدها تروریست ها از جمله هواداران اسامه بن لادن عنوان شده است . گفتنی است سال گذشته نیز وزارت امورخارجه امریکا جمهوری آذربایجان را به سهل انگاری در مبارزه با تروریسم ، متهم کرده بود که با انتقاد ومقامات جمهوری آذربایجان مواجه شد . چرا که جمهوری آذربایجان خود را متحد استراتژیک امریکا در منطقه می داند و بهنگام تجاوز امریکا به افغانستان خخود را از اوتلاف ضد تروریسم حمایت کرد . اما این موضوع نتوانسته تغییری در دیدگاههای امریکا در قبال جمهوری آذربایجان ایجاد بکند . به باور کارشناسبان سیاسی یک از دلایل این موضوع فشار به دولت باکو جهت امتیاز گیری است . از سوی دیگر کنگره امریکا با این اقدام نشان داد که تصمیم ندارد ، مصوبه ۹۰۷ علیه جمهوری آذربایجان را لغو کند . مصوبه ۹۰۷ با تحریم کمک مایل به جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۲ تصویب و در سال ۲۰۰۱ به حالت تعلیق در آمده است . اما برغم در خواست جمهوری آذربایجان امریکا از لغو آن خودداری می کند . امریکا درشرایطی جمهوری آذربایجان را بعنوان محل امنی برای تروریستها عنوان کرده است که طی دو سه سال اخیر چند توافقنامهمیان امریکا و جمهوری آذربایجان برای مبارزه با تروریسم امضاء شده است . مقامات امریکایی در این خصوص اعلام کرده اند که کمک هایبی در اختیار جمهوری آذربایجان قراردادهاند . از سوی دیگر جمهوری آذربایجان پیش از این با ارسال نامه به سازمان ملل ، امریکا و برخی از کشورهای اروپایی اعلام کرده است که قره باغ و اراضی اشغالی این کشور به محلی جهت فعالیت تروریست ها مواجه شده است . اما کنگره امریکا در این گزارش خود نه تنها توجهی به این موضوع نکرده است ،بلکه بر کمک مالی به قره باغ و ارمنستان تاکید شده است . نکته قابل توجه اینکه تا چند سال پیش با توجه به همسایگی با روسیه ، مسکو بارها جمهوری آذربایجان را به حمایت از تروریست ها بویژه جدایی طلبان چنی متهم می کرد ، اما طی یک دو سال اخیر روسیه چنین ادعایی مطرح نمی سازد ، اما امریکا بدون ارایه مستنداتی همواره جمهوری آذربایجان را به انفعال در مبارزه با تروریسم متهم می کند .