بانوان محجبه جمهوری آذربایجان اخیراَ با برگزاری میزگردی در باکو که با شرکت مرکز دفاع از آزادی وجدان و اعتقادات دینی تشکیل شد , بر لزوم لغو محدودیت ها علیه بانوان محجبه تاکید کردند . در این نشست بانوان محجبه تاکید کردند که در صورت ادامه خودداری محافل دولتی جمهوری آذربایجان از صدور اسناد دولتی برای بانوان محجبه از اسناد باقیمانده از دوران شوروی استفاده خواهند کرد . آنچه موجب نگرانی محافل جمهوری آذربایجان را فراهم ساخته است اینکه مجموع قراین از احتمال افزایش فشارها علیه بانوان محجبه حکایت می کند. سال گذشته یک بانوی معلم به خاطر داشتن حجاب از مدرسه ای در سومگائیت اخراج شد . در ماههای اخیر نیز مسایلی نظیر ممنوعیت فعالیت احزاب اسلامی مطرح شده است. در شرایطی که حتی در برخی از کشورهای غربی نظیر اتریش حجاب ممنوع نیست , این احتمال وجود دارد که در کشور جمهوری آذربایجان که بیش از ۹۰ درصد مردم آن مسلمان هستند , محدودیت های بیشتری علیه بانوان محجبه بویژه در زمینه تحصیل و کار در مراکز دولتی ایجاد شود . آنچه موجب تعجب محافل سیاسی جمهوری آذربایجان شده است اینکه در جمهوری آذربایجان یهودیان آزاداند که ضمن بجای آوردن آزادانه اعتقادت دینی خود , حتی بخود جرات داده و در مسایل سیاسی جمهوری آذربایجان دخالت بکنند و برای مردم جمهوری آذربایجان تعیین تکلیف کنند . هفته گذشته هیاتی از باصطلاح نویسندگان رژیم صهیونیستی بریاست یوسف شاگال به جمهوری آذربایجان سفر کردند تا زمینه را برای برای ترویج تفکرات صهیونیستی و ضد اسلامی در عرصه ادبیات جمهوری آذربایجان هر چه بیشتر فراهم سازند. همزمان محافل صهیونیستی از لزوم انتقال نفت باکو به فلسطین اشغالی خبر دادند . در چنین فضایی بنظر می رسد هر چه عرصه برای مسلمانان جمهوری آذربایجان تنگ می شود , صهیونیست ها بیشتر در جمهوری آذربایجان احساس راحتی می کنند . آنچه مسلم است اینکه اقدام علیه حجاب اقدامی غیر دموکراتیک است و می تواند نارضایتی هایبیشتر مردم دیندار جمهوری آذربایجان را فراهم سازد . تلاش برخی از محافل در جمهوری آذربایجان برای افزایش محدودیت علیه بانوان محجبه در شرایطی است که در ترکیه نیز بیش از هشت دهه است که حجاب ستیزی رواج دارد اما نتیجه دلخواه لائیک بدست نیامده است, نتایج تحقیق حزب عدالت و توسعه در خصوص حجاب نشان می دهد که برغم تلاش ۸۳ سال محافل لائیک در این کشور اکثریت مردم این کشور از حجاب حمایت می کنند . با وجود اینکه اکثریت مردم ترکیه موافق حجاب و رعایت شعائر اسلامی هستند ، اما محدودیت های مختلفی بویژه پی از کودتای ۱۹۸۰ توسط نظامیان بر محجبه ها اعمال می شود . بطوریکه در این مدت هزاران بانوی محجبه دانش آموز ، دانشجو ، کارمند و استاد تنها به صرف داشتن حجاب از حقوق اولیه خود محروم شده اند . این موضوع با بدیهی ترین اصول دموکراسی مغایرت دارد. در هر حال باید گفت در شرایطی که جامعه جمهوری آذربایجان با مشکلات متعددی نظیر تهاجم فرهنگی غرب مواجه است, مقابله با اصول و شعائر اسلامی , اقدامی مغایر با اصل لزوم حفظ ارزشهای دینی و ملی مردم جمهوری آذربایجان است .