طی هفته های اخیر مساله ممنوعیت چاپ کتب دینی در جمهوری آذربایجان بار دیگر در کانون توجه محافل سیاسی و مردمی جمهوری آذربایجان قرار گرفته است .البته این اولین بار نیست که مساله ممنوعیت جاپ کتب دینی در جمهوری آذربایجان مطرح می شود . پیش ازاین نیز ارگان های دولتی باکو از جمله کمیته دولتی امور دینی به جمع آوری کتب دینی اسلامی از کتابفروشی ها اقدام کردند. آنچه مسلم است اینکه با توجه با اینکه بیش از ۹۰ درصد مردم جمهوری آذربایجان مسلمان هستند , نه تنها انتشار کتب اسلامی در جمهوری آذربایجان باید در سطح گسترده ای انجام شود , بلکه تدریس و آموزش اصول دین اسلام در مدارس جمهوری آذربایجان برای تقویت وحدت ملی و وفاق عمومی امری اجتناب ناپذیر است . با توجه به فعالیت دهها گروه مسیونری و ضاله مذهبی در جمهوری آذربایجان , انتظار می رود که ارگانهای ذیربط دولتی باکو از انتشار کتب دینی توسط این گروههای ضاله جلوگیری کنند . اما با کمال تاسف تجربیات سالهای گذشته نشان می دهد که دولت باکو این گروه را درعمل آزاد گذاشته و به دنبال ممنوعیت انتشار کتب دینی مربوط به اسلام اصیل است . تحت چنین شرایطی نیز در کتابخانه ها و مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان کمتر کتابی برای شناساندن اسلام ناب محمدی وجود دارد , اما هزاران نسخه کتاب مربوط به گروههای ضاله مذهبی نه تنها در کتابفروشی ها بلکه در معابر به طور رایگان توزیع می شود. بعنوان نمونه گروههای مسیونری نظیر “پدران مقدس”، “کلیسای لطف”، “پدران حیاتبخش”، “صدای زندگی”، “زندگی جدید”، کلیسای حواریون جدید”، “صدای امید”، “برادران گیدون”، “مرکز آموزش حیات عیسی” و “شاهدان یهوه” که برخی از آنها در دادگستری جمهوری آذربایجان با عنوان باصطلاح انجمن خیریه به ثبت رسیدند سالانه صدها کتاب برای تبلیغ عقاید ضاله خود منتشر می کنند . در شرایطی که دادگستری جمهوری آذربایجان از ثبت قانونی احزاب و گروههای اسلامی خودداری میکند, گروههای مسیونری که هدف هجمه به ارزشهای اسلامی و ملی جمهوری آذربایجان دارند , توسط وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان به آسانی به ثبت رسیدند و آزادانه نیز به انتشار کتاب می پردازند . بخش عمده ای از دلیل این موضوع تلاش برخی از محافل دولتی برای خوشخدمتی به غرب و جلب رضایت آنها است. چنانچه گفته می شود ممنوعیت چاپ کتب مربوط به اسلام اصیل به دنبال نگرانی رژیم صهیونیستی از گسترش اسلام در جمهوری آذربایجان عنوان می شود.جالب اینکه گروههای مسیونری و ضاله مذهبی در پنج سال اخیر ، با صرف ۲۰ میلیون دلار دهها کار تبلیغی کردند که یکی از آنها چاپ و پخش دست کم ۱۵۰ هزار نسخه کتاب است . مبلغان مسیحی با طرح برنامه‌ای ویژه با عنوان ” انجیل ۲۰۰۰″ در صدد جذب بیست هزار نفر از مردم مسلمان جمهوری آذربایجان به دین مسیحیت بر آمدند. حال آنکه قانون سال ۱۹۹۶ تبلیغ ادیان توسط اتباع بیگانه را در جمهوری آذربایجان ممنوع کرده است , اما ملا این قانون اجرا نمی شود. نکته جالب اینکه در کتاب ها ی منتشر شده از سوی گروههای مسیونری از آذریها خواسته می شود که اشغال قره‌باغ و سایر مناطق جمهوری آذربایجان توسط ارمنی‌ها را به رسمیت بشناسند .به گفته میسیونرها آذریها باید این مناطق را به برادران دینی خود یعنی ارمنی‌ها تسلیم کنند.درچنین شرایطی ممنوعیت چاپ کتب اسلامی اصیل در جمهوری آذربایجان نوعی کمک به گروههای ضاله مذهبی است تا از فضای ایجاد شده یرای انحراف معنوی نسل جوان آذربایجان حداکثر استفاده را بکنند. اقداماتی نظیر ممنوعیت چاپ کتب اسلامی درجمهوری آذربایجان در زمان شوروی نیز انجام می شد چرا که حکومت شوروی که وجود اسلام در میان تعداد زیادی از مردم جماهیر را به منزله خطر جدی برای یکپارچگی امپراتوری مسکو می دانست . کمونیستها اقدامات ضد مذهبی زیادی نظیر بستن هزاران مسجد و مدرسه دینی و سوزاندن کتب دینی انجام دادند . اما مردم جمهوری آذربایجان ، تنها در سالهای اولیه استقلالشان به همت خود حدود صدها مسجد را احداث کردند که با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی نابسامان جمهوری آذربایجان این اقدام تنها یک دلیل می تواند داشته باشد و آن ارادت مردم جمهوری آذربایجان به اصول مذهبی شان می باشد. از اینرو ممنوعیت چاپ کتب اسلامی اصیل از سوی دولت باکو پاگذاشتن روی خواسته عمومی تلقی می شود. چندی پیش کمیته امور دینی جمهوری آذربایجان و اداره روحانیت قفقاز همدیگر را به انبار کردن کتب وهابیت در انبار یکدیگر متهم کردند . این موضوع نشان می دهد که فعالیت ارگانهایی نظیر کمیته دولتی امور دینی جمهوری آذربایجان نه تنها در راستای توسعه اسلام اصیل در جمهوری آذربایجان نیست بلکه کارکرد عکس دارد. بی شک اقداماتی از قبیل ممنوعیت چاپ کتب دینی مربوط به اسلام اصیل در جمهوری آذربایجان نه تنها بر اراده دینی مردم جمهوری آذربایجان خلل وارد نخواهد کرد بلکه موج جدید اسلامخواهی در جمهوری آذربایجان را تقویت خواهد کرد .چرا که مردم جمهوری آذربایجان به خوبی از این واقعیت آگاهند که در پشت پرده تلاشهای مربوط به حذف اسلام اصیل دست های جنایتکار امریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند . دولت باکو اگر واقعا به خواست مسلمان آذربایجان توجه دارد ضروری است بی درنگ جلوی نشر هزاران نسخه کتب دینی ضاله مربوط به وهابی ها ومیسیونرها و کریشناها را بگیرد .