بموازات ادامه عدم برخورد قاطع دولت باکو با قانون شکنی شرکت های نفتی غربی در جمهوری آذربایجان ,تضییع حقوق شهروندان و کارگران آذری توسط این شرکتها در حال افزایش است . در این راستا اخیر شعبه شرکت انگلیسی شرکت چندملیتی بریتیش پترولیوم درجمهوری آذربایجان موسوم به بی. پی. آذربایجان یک بانوی محجبه آذری را به خاطر پافشاری بر حفظ حجاب از این شرکت اخراج کرد. خانم اسمیرا حیدراوا به علت مقاومت در مقابل تاکیدات مسئولان شرکت انگلیسی بی. پی. برای خودداری از استفاده از پوشش اسلامی ، با نقض صریح قوانین جمهوری آذربایجان از شرکت بی. پی. اخراج شده است . طی سالها اخیر نقض حقوق کارگان آذری توسط شرکت های نفتی بویژه شرکت بی پی انگلیس و مک درموت امریکا به معضلی ظاهرا لاینحل تبدیل شده است . نقض حقوق شهروندان و کارگران آذری توسط شرکت های نفتی غربی که امتیازات فوق العاده از جمهوری آذربایجان دریافت کرده اند معمولا به چندین صورت روی می دهد که مهمترین آن برخوردهای تبعیض آمیز است.
دراین راستا کارگران و مهندسین آذری گاه تا یک و چهارم حقوق و مزایای کارگران و مهندسان خارجی در شرکت های نفتی را دریافت می کنند . اعتصاب های متعدد در این خصوص از سوی کارگران آذری انجام شده است اما چون پشتوانه دولتی نداشته اند , معمولا به نتیجه نرسیده اند . البته تضییع حقوق کارگران آذری تنها به تبعیض های مالی محدود نمی شود بلکه شامل برخورد تحقیر آمیز و زننده نیز می شود که این برخوردهای تحقیر آمیز از رفتارهای خشونت بار با کارگران آذری تا توهین به ارزشهای ملی و اسلامی جمهوری آذربایجان را شامل می شود که در این راستا می توان به کتک زدن شدید یک کارگر آذری توسط یک مهندس بی پی در سال گذشته و نیز اقدام زشت یک مهندس شرکت بی پی در استفاده از پرچم جمهوری آذربایجان به عنوان دستمال نظافت اشاره کرد . موضوعاتی که همواره با سکوت شرم آور محافل غربگرا در جمهوری آذربایجان که دم از استقلال و شرف می زنند مواجه شده است.جالب اینکه امریکا و انگلیس نیز در قبال فاش شدن این موضوعات حاضر به عذرخواهی نیز نشده اند .
به باور کارشناسان سیاسی ادامه تضییع حقوق کارگران آذری به دلایل متعددی صورت می گیرد . یکی از این دلایل ضعف در قوانین جمهوری آذربایجان و نیز خلا قانونی در این خصوص است . برغم اینکه شرکت های نفتی غربی بویژه بی پی بر شاهرگ های حیاتی اقتصادی جمهوری آذربایجان چنگ انداخته اند اما هنوز قوانین نظارت کننده بر فعالیت آنها ضعیف است . بطوریکه ایده شفاف سازی فعالیت های شرکتهای غربی در جمهوری آذربایجان که از سوی برخی از محافل مستقل این کشور مطرح شده است , بخاطر عدم حمایت ارگانهای دولتی به نتیجه نرسیده است . از سوی دیگر قوانین موجود نیز از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند . در این راستا نیز چنانچه خانم مروارید قهرمانلو رییس کمیته دفاع از حقوق کارکنان نفتی جمهوری آذربایجان گفته است :” متاسفانه خانم اسمیرا حیدراوا بانوی محجبه اخراج شده از شرکت بی. پی. نیز همانند سایر کارگرانی که حقوقشان توسط شرکت بی. پی. نقض شده است ، به دادگاه شکایت نکرد . زیرا همگان می دانند که دادگاه ها در جمهوری آذربایجان عادلانه فعالیت نمی کنند و شرکت بی. پی. با پرداخت پول بر رای دادگاه تاثیر می گذارد .”
در این میان آنچه در رفتار اخیر شرکت بی پی قابل تامل است اخراج یک بانوی محجبه از کار است که نشاندهنده توهین این شرکت به ارزشهای اسلامی آنهم در یک کشور اسلامی است . بی شک اعمال محدودیت ها از سوی دولت باکو علیه بانوان محجبه, شرکتهای غربی را نیز در بی احترامی به ارزشهای اسلامی جری تر ساخته است. مجموع قراین نشان می دهد که فعالیت شرکت های غربی در جمهوری آذربایجان تنها به غارت ثروت های ملی این کشور محدود نمی شود بلکه این شرکت ها به طور مستقیم یا از طریق نهادهای نظیر سوروس به تخریب ارزشهای ملی و معنوی مردم جمهوری آذربایجان نیز می پردازند.