رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه طی روزهای اخیر در هر فرصتی که توانسته بر این نکته تاکید کرده است که ترکیه و امریکا دارای روابط راهبردی هستند و شراکت راهبردی دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد . وی در دیدار با نمایندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس ، در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل و نیز در جمع بازرگانان در استان غازی آنتیپ ابراز اطمینان کرده است که هیچ مشکلی در مناسبات دو کشور وجود ندارد . اما داگلاس فیت معاون وزیر خارجه امریکا هفته گذشته تاکید کرد که با موج ضدامریکایی که در رسانه های ترکیه آغازشده ، امکان ادامه مناسبات مطلوب ترکیه و امریکا وجود ندارد . طی ماههای اخیر احساسات ضدامریکایی در ترکیه نیز بمانند اقصی نقاط جهان افزایش یافته است . بطوریکه نظر سنجی روزنامه نیوآناتولین نشان می دهد که۷/۸۷ مردم ترکیه ، امریکا را دوست خود نمی دانند . این موضوع بشدت مقامات امریکایی را که بدنبال افزایش نفوذ در ترکیه و ادامه سیاست های توسعه طلبانه ای خاورمیانه ای با استفاده از موقعیت ترکیه هستند ، نگران ساخته است . بطوریکه کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه امریکا در دیدار اخیر خود از آنکارا خواست باگرایش های ضدامریکایی مقابله بکند . بدین ترتیب مشخص می شود برخلاف آنچه آقای اردوغان گفته مردم ترکیه اساساً امریکا را دوست خود نمی دانند و اعتمادی به امریکا ندارند ، اظهارات آقای اردوغان را اگر در چارچوب تعارفات دیپلماتیک ندانیم ، ناشی از ملاحظات سیاسی و نیازمندیهای سیاسی ، امنیتی و اقتصادی ترکیه به امریکاست . در همین راستا نیز گفته می شود مقامات امریکایی به ترکیه وعده داده اند که در قبال مقابله آنکارا با حرکتهای ضدامریکایی در ترکیه ، آنها نیز از مواضع ترکیه در مساله عضویت در اتحادیه اروپا و وحدت دوبخش قبرس استقبال می کنند. این در شرایطی است که وعده های امریکا همواره توخالی درآمده اند . تنها نگاهی به اقدامات امریکا در عراق علیه منافع ترکیه نشان می دهد که برای امریکا تنها منافع دائمی مطرح است نه دوستان دائمی . امریکا تاکنون در شمال عراق نه تنها با پ ک ک مقابله نکرده بلکه با همراهی با رژیم صهیونیستی اقدام به آموزش پیشمرگان کرد برای اهداف آتی خود در عراق کرده است . سکوت عملی امریکا در قبال تلاش برای تغییر بافت قومی کرکوک و موصل نیز در این راستا صورت می گیرد . از اینرو باید گفت مردم ترکیه خواهان مواضع قاطع کشورشان در قبال امریکا هستند و چنانچه نظرسنجی ها نشان می دهد از ایده گسترش مناسبات ترکیه با کشورهای همسایه استقبال می کنند .