رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بتازگی تاکید کرد ، ترکیه حاضر است که مرز خود را با ارمنستان بگشاید ، بشرطی که ایروان دست دوستی آنکارا را رد نکند .اردوغان در تشریح اظهارات خود از ارمنستان خواست تا مساله شناسایی بین المللی کشتار ارامنه را پیگیری نکند و با نگاه به حال و آینده ، این موضوع را به تاریخدانان بسپارد . اظهارات اردوغان حاکی از آن است که حزب حاکم ترکیه ( عدالت و توسعه ) آنچانچه بهنگام پیروزی در نوامبر ۲۰۰۲ مطرح ساخته بود ، بدنبال عادی سازی مناسبات با ارمنستان است . اما این اظهارات دو ماه پس از سفر عبدا..گل وزیر امورخارجه ترکیه به جمهوری آذربایجان عنوان می شود . وزیر خارجه ترکیه در این سفر کوشید به مقامات باکو اطمینان دهدکه آنکارا تا قبل از حل مناقشه قره باغ مرز خود را با ارمنستان باز نخواهد کرد اما اظهارات اخیر اردوغان نشان میدهد که ترکیه در عمل رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده است . مقامات ترکیه بدلایل اقتضادی و بمنظور تسلط بر شریانهای اقتصادی ارمنستان ، تضعیف روسیه در ارمنستان ، حضور بیشتر در قفقاز ، بازگشایی خط آهن قاص ـ گیومری و اجرای مدل امنتی ۳+۱ در قفقاز متشکل از ترکیه و سه کشور قفقاز ، خواهان عادی سازی مناسبات با ارمنستان هستند . اما مهمترین هدف ترکیه در این راستا مساله تلاش ارمنتسان برای شناسایی بین المللی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه است . شناسایی این موضوع از سوی برخی از کشورهای اروپایی و همچنین پارلمان اروپا و فشار غرب ، آنکارا را مشتاق کرده است تا بدون توجه به وعده هایی که به باکو داده است ، گامهای جدی بسوی ارمنستان بردارد . در حالیکه طرح کشتار ارامنه در عرصه بین المللمی یکی از اصول اساسی سیاست خارجی ارمنستاناست ، اما ترکیه خواهان انفعال ایروان در این خصوص می باشد در این راستا سال ۲۰۰۱ ، اوزدم سانبرگ از اعضاء کمیسیون آشتی ترکیه و ارمنستان فاش ساخت که هدف از فعالیت این کمیسیون به فراموشی سپردن واقعه کشتار ارامنه است . اظهارات اخیر اردوغان نیز در این راستا مطر ح می شود . در چنین شرایطی آندرانیک مارکاریان نخست وزیر ارمنستان هفته گذشته آمادگی ارمنستان را برای گفتگوهای بی قید و شرط با ترکیه را تایید کرد . این اظهارات اسن سوال را مطرح می کند که آیا دولت ارمنستان با توجه به اینکه ترکیه حتی حاضر نیست ، کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را تایید کند ، خواهان گفتگوی بدون قیدو شرط با این کشور است ؟ اگر چه این دیدگاه ممکن است طرفدارانی در مجموعه حاکمیت ارمنستان داشته باشد . اما برخی از محافل سیاسی ارمنستان نیز بر این موضوع تاکید می کنند که هرگونه عادی سازی مناسبات با ترکیه بدون توجه به مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه پشت پا زدن به خواسته های عمومی است . در این راستا شرکت کنندگان در بیست و نهمین کنگره حزب داشناکسیون که با شرکت نمایندگانی از سی کشور جهان شنبه (۷ فوریه ) در ایروان برگزار شد ، بر اهمیت تلاش برای شناسایی بین المللی کشتار ارامنه تاکید کردنر . حزب داشناکسیون با ۱۱۴ سال سابقه فعالیت ، در حال حاضر جزء دولت ائتلافی سه حزبی ارمنستان است . در چنین شرایطی هر گونه گام ارمنستان برای عادی سازی مناسبات با ترکیه بدون توجه به آرمانهای مردمی در مورد مساله کشتار ارامنه و با توجه به حساسیت روسیه می تواند برای دولت ارمنستان بحران زا باشد . بویژه اینکه اغلب محافل سیاسی ارمنستان معتقدند ترکیه نمی تواند برای ارمنستان همکاری اقتصادی صادقی باشد . چنانچه این کشور برغم اینکه طی یک دهه اخیر خود را همکار راهبردی جمهوری آذربایجان عنوان کرده است ، انتظارات این کشور را در بسیاری از زمینه ها برآورده نکرده است .