ادوارد کوکو یف (۱) رئیس جمهور خودخوانده اوسیتیای جنوبی خواهان الحاق این منطقه تجزیه طلب گرجستان به فدراسیون روسیه شد . به گزارش ایتار تاس کو کو یف روزه جمعه ( ۴ جولای ) در نالچیک (۲) در جمهوری خودمختار کاباردینا ـ بالکار (۳) روسیه تاکید کرد ، با ارسال نامه ای به رئیس جمهور روسیه این درخواست را مطرح کرده است . به ادعای کوکویف اغلب مردم اوسیتیای جنوبی خواهان الحاق به روسیه هستند . از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری خودخوانده اوسیتیای جنوبی در دسامیر سال ۲۰۰۱ این اولین بار است که مساله الحاق ابن منطقه به فدراسیون روسیه مطرح می شود . به باور کارشناسان سیاسی این موضوع را از دوبعد می توان مورد ارزیابی قرارداد . از جمله اینکه طرح در خواست الحاق اوسیتیای جنوبی به روسیه نوعی تلاش از سوی کوکویف برای خروج از بحران تلقی می شود . طی سالهای اخیر بحران اقتصادی و نابهنجاری اجتماعی در جمهوری خودخوانده اوسیتیای جنوبی افزایش یافته است . این موضوع ادوارد کوکویف رئیس جمهورخود خواند ۳۹ ساله این منطقه را با شرایط سختی مواجه ساخته است . وی از این طریق در صدد جلب کمک های روسیه است . البته طرح این درخواست با موضوع بشدت روسیه گرای کوکویف نیز مرتبط است . وی که دارای تابعیت روسیه است ، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۱ جمهوری خود خوانده اوسیتیای جنوبی با حمایت روسیه از میان پنج نامزد به قدرت رسید .
برخی از کارشناسان تاکید کوکویف بر الحاق به روسیه را بنوعی ناشی از چراغ سبز مقامات روسیه می دانند . بر همین اساس نیز والری کو کوف (۴) رئیس جمهوری خومختار کاباردینا ـ بالکار روسیه در دیدار با کوکویف بر لزوم الحاق منطقه تجزیه طلب آبخازیای گرجستان به روسیه نیز تاکید کرده است . این در شرایطی است که والری کوکوف از مقامات دولت رسمی روسیه محسوب می شود . در واقع همزمان با تشدید اختلافات روسیه و گرجستان مقامات مسکو می کوشند از با حمایت از مناطق تجزیه طلب گرجستان ، به دولت تفلیس فشار وارد آورند . در همین راستا طی سالهای اخیر روسیه به هزاران نفر در آبخازیا و اوسیتیای جنوبی تابعیت روسی داده است . دومای روسیه نیز فوریه گذشته همزمات باتشدید اختلافات گرجستان ـ روسیه در مساله حضور چچنی ها در پانکیسی (۵) خواهان الحاق اوسیتیای جنوبی به روسیه شد . البته باید گفت روسها از احتمال ادغام تا اوسیتیای جنوبی گرجستان واوسیتیای شمالی روسیه و تشکیل اوسیتیای مستقل نیز تگران هستند .
در هرحال باید گفت هرگونه درخواست برای الحاق اوسیتیای جنوبی به روسیه مغایر با قوانین بین المللی و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورهاست . واقعیت این است که مردم اوستییای جنوبی در جریان باصطلاح انتخابات ریاست جمهوری با عدم استقبال از این انتخابات نشان دادند که خواهان فعالیت در چارچوب گرجستان مستقل هستند . در چنین شرایطی لزوم افزایش تلاش جامعه جهانی برای پایان دادن به مشکل تجزیه طلبی در گرجستان بیش از پیش احساس می شود .
(۱) ۱-e. kkokoev (2) nalchik
(۳)kabardar_ balkar (4) valery kokov (5) pankisi