در ادامه بحثها در ترکیه مبنی بر این که اردوغان نخست وزیر این کشور به دلیل محجبه بودن همسرش نمی‌تواند به مقام ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شود، حزب مخالف جمهوریخواه خلق که به عنوان پایگاه لائیک ها شناخته می شود، هفته گذشته پیشنهاد برگزاری انتخابات زود هنگام را ارائه کرد. در این راستا “کمال آنادول” معاون حزب جمهوریخواه خلق در اظهاراتی مغایر با قوانین ترکیه گفت: “مجلس فعلی نباید رییس جمهوری جدید را انتخاب کند و حزب ما پیشنهاد می‌کند که پیش از انتخاب رییس جدید جمهوری در ماه مارس سال ۲۰۰۷ م ، انتخابات عمومی زودهمگام برگزار شود.” این در حالی است که حزب “عدالت و توسعه” به رهبری “رجب طیب اردوغان” بر اساس نتایج انتخابات عمومی سال ۲۰۰۲ م برای مدت پنج سال به قدرت رسید و بر اساس قوانین حق انتخاب رئیس جمهوری را دارد .پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام از سوی حزب جمهوریخواه خلق نشان می دهد که آنها بخوبی می دانند که بهانه قراردادن حجاب همسر اردوغان نمی تواند مانعی برای رئیس جمهوری شدن وی شود . در نتیجه آنها اکنون روی ایده برگزاری انتخابات زودهنگام متمرکز شده اند . آنچه مسلم است اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه با در اختیار داشتن ۳۵۶ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی مجلس ترکیه در صورتی که بتواند کرسیهای خود تا زمان انتخاب رییس جمهوری جدید را حفظ بکند، این توان را دارد که اردوغان یا نامزد دیگری را در پست ریاست جمهوری ترکیه بنشاند. هیات دولت ترکیه در نشست هفته گذشته مساله انتخابات زودهنگام را بررسی کرد و در پایان نشست “جمیل چیچک” سخنگوی دولت گفت: “حزب حاکم عدالت و توسعه موضوع برگزاری انتخابات زودرس را در دستور کار خود ندارد.” “چیچک” اضافه کرد: “زمان برگزاری انتخابات در قانون ذکر شده و این گونه نیست که با درخواستهای یک حزب مخالف یا فردی، مجلس به برگزاری انتخابات زود هنگام اقدام کند.
در واقع تاکید محافل لائیک بر برگزاری انتخابات زودهنگام نشان می دهد که آنها مجلس منتخب مردم و حزب عدالت و توسعه که اکثریت آرای مردمی را کسب کرده اند ، غیر مشروع می‌دانند.این موضوع حاکی از عمق بی توجهی محافل لائیک ترکیه به خواسته های مردم ترکیه است. البته با توجه به مطرح شدن شدید بحث انتخابات زودهنگام از سوی احزاب لائیک ترکیه و نگرانی آنها از برگزیده شدن رئیس جمهوری آینده توسط حزب عدالت و توسعه این احتمال وجود دارد که در ماههای آینده تعدادی از نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق برای فراهم ساختن زمینه انتخابات زودهنگام ، استعفاء دهند . چرا که بر اساس قوانین ترکیه در صورت استعفای دسته جمعی یک پنجم از کل نمایندگان مجلس، زمینه برگزاری انتخابات زود هنگام فراهم می‌شود.
این در شرایطی است که تحقق چنین موضوعی هر چه بیشتر بر جایگاه محافل لائیک ترکیه تاثیر منفی خواهد گذاشت و در نتیجه در صورتیکه انتخابات زودهنگام احتمالی آزادانه برگزار شود ، باردیگر حزب عدالت و توسعه و احزاب نزدیک به آن در پارلمان اکثریت را در اختیار خواهند گرفت . این موضوع نشان می دهد که محافل لائیک تاب مقابله با خواست عمومی مردم ترکیه را نمی توانند داشته باشند . محافل لائیک ترکیه گاه به دلایلی برای توجیه خواسته های خود تمسک می جویند که از هیچ پشتوانه منطقی برخوردار نیست . بعنوان نمونه “”دنیز بایکال رهبر حزب جمهوریخواه خلق مدعی شده است که در صورت انتخاب رئیس جمهوری با همسر محجبه جامعه دچار بحران خواهد شد.” اما این سوال مطرح است که “این بحران را چه کسانی به وجود خواهند آورد؟ چرا که مردم ترکیه هرگز با حجاب مخالفتی ندارند . در واقع این بحران را همان محافل لائیک ایجاد می کنند .در واقع از نظر مردم ترکیه در هیچ کشور دمکراتیک جهان نمی‌توان شرایطی را ایجاد کرد که مانع از انتخاب زنان محجبه و همسران آنان به پستهای مهم کشور شود. ” با وجود این بنظر می رسد محافل لائیک ترکیه سعی خواهند کرد با چالش کشیدن قعالیت های حزب عدالت و توسعه و نیز ایجاد بحران زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم سازند .