همزمان با پایان یافتن ضرب الاجل ۲۴ ساعته میخائیل ساآکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان علیه آجاریا ، وی اعلام کرد ، گرجستان آجاریا را تحریم اقتصادی خواهد کرد . به گزارش فرانس پرس ، ساآکاشویلی گفت این تحریم شامل محاصره دریایی بندر باتومی ، بستن مرزهای آجاریا با ترکیه و بستن آسمان این منطقه است . محافل سیاسی اظهارات ساآکاشویلی را نوعی عقب نشینی از مواضع قبلی خود ارزیابی می کتتد . ساآکاشویلی پیش از این آجاریا را به حمله نظامی تهدید کرده بود و همزمان تانکهای ارتش گرجستان تا حدود بیست کیلومتری مرزهای آجاریا حرکت کردند . برخی از محافل سیاسی معتقدند مشاوران امریکایی رئیس جمهوری جوان گرجستان به وی توصیه کرده بودند که با حرکت دادن تانک ها به سوی آجاریا و درخواست از مردم آجاریا برای مسلح شدن علیه اصلان آباشیدزه بنوعی موجب خیزش عمومی در آجاریا شود . اما چنین موضوعی تحقق پیدا نکرد . از نظر رهبران گرجستان تحقق این موضوع ، از یک سو موجب مرعوب شدن جمهوریهای خودخوانده آبخازیا و اوسیتیای جنوبی می شود و از سوی دیگر نیز موقعیت آنها را در انتخابات پارلمانی ۲۸ مارس تقویت می کند . اما بازگشت آباشیدره از مسکو به باتومی برغم تهدید تفلیس بر سرنگون کردن هواپیمای وی و حمایت محافل سیاسی آجاریا از وی باعث شد که تصور مقامات گرجستان تحقق پیدا نکند . از اینرو نیز آنها بحث تحریم اقتصادی آجاریا را مطرح کردند . البته از قبل نیز برخی از کارشناسان پیش بینی می کردند که مساله حمله نظامی به آجاریا قابل نحقق نیست و چنانچه ادوارد شواردذنادزه رئیس جمهوری سابق گرجستان نیز گفته است ، این اقدام می تواند پیامدهای بسیار جبران ناپذری داشته باشد . بویژه اینکه چهاردهم مارس وزارت امورخارجه روسیه ضمن مخالفت با اقدام نظامی و تاکید بر مسئول بودن مقامات گرجی نشان داد که روسیه بخاطر منافع دراز مدت خود در منطقه از آجاریا حمایت می کند . بهمین دلیل نیز ساآکاشویلی دوشنبه (۱۵ مارس ) با هشدار به دخالت روسیه در امور داخلی گرجستان ، مسکو را متهم ساخت که بدنیال واگذاری پایگاه باتومی به آجاریا است . از سوی دیگر تهدید به جتگ از سوی رئیس جمهوری گرجستان بااستقبال جامعه جهانی مواجه نشد . سالامون پاس وزیر امورخارجه بلغارستان و رئیس دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا که به منطقه سفر کرده است ، خواهان گفتگوی آجاریا و گرجستان شد . والتر شویمر دبیرکل شورای اروپا نیزبیانیه ای در این خصوص منتشر ساخت . آنچه مسلم ایت اینکه با تاکید ساآکاشویلی بر وارد نشدن ارتش این کشور به آجاریا تا حدودی احتمال فروکش کردن بحران است . اما با توجه تلاش گرجستان برای محاصره اقتصادی آجاریا احتمال بروز تنش بعید نیست . آنچه مسلم است ایتکه ساآکاشویلی در ماههای اول ریاست جمهوری خود با درگیر شدن در مساله آجاریا در عمل فرصت کمتری برای تحقق وعده های خود برای مبارزه با فساد مالی و حل بحران اقتصادی پیدا می کند . که این موضوع بر میزان محبوبیت وی تاثیر منفی می گذارد