المار محمد یاروف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی یورونیوز خواستار نقش فعالتر اتحادیه اروپا برای حل مناقشه قره باغ بین باکو و ایروان شد.محمدیاروف تصریح کرد: اشغال بخشی از یک سرزمین توسط یک کشور همسایه و پاکسازی قومی آن با اصول هیچ یک از اعضای اتحادیه اروپا سازگاری ندارد . درخواست وزیر خارجه جمهوری آذربایجان از اتحادیه اروپا برای افزایش نقش آن در حل مناقشه قره باغ در شرایطی است که از سال ۱۹۹۲ گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا بریاست امریکا ، روسیه و فرانسه وظیفه میانجیگری و حل مناقشه قره باغ را بعهده دارد. در چنین شرایطی و با توجه به ناکامی گروه میسنک در حل مناقشه قره باغ در ۱۷ سال گذشته و حتی مطرح شدن مباحثی مبنی بر لزوم انحلال گروه مینسک درخواست محمدیاروف از دو بعد قابل تامل است. اول اینکه جمهوری آذربایجان به برنامه مشارکت با شرق اتحادیه اروپا پیوسته است . ابتکار برنامه “مشارکت با شرق” در تاریخ چهارم دسامبر۲۰۰۸ از سوی کمیسیون اروپا مورد تصویب قرار گرفت و هدف از آن تقویت روابط اتحادیه اروپا با سه کشور قفقاز بعلاوه اوکراین، مولداوی و بلاروس در زمینه هایی نظیر تسهیل روادید، ایجاد مناطق آزاد تجاری وامضای قراردادهای راهبردی است . اجرای این برنامه در حاشیه نشست اتحادیه اروپا در پراگ در تاریخ هفتم ماه می آتی آغاز خواهد شد. دوم اینکه بعد از مناقشه گازی روسیه با اوکراین و قطع انتقال گاز به اروپا در اوایل سالجاری میلادی ،طرح نابوکو مبنی برانتقال گاز حوزه خزر بشدت مورد توجه اتحادیه اروپا قرار گرفته است و ماه می آتی نشستی در این باره در پراگ که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بعهده دارد برگزار خواهد شد .جمهوری آذربایجان که مدتی است مساله بهره برداری از فاز دوم حوزه گازی شاهدنیز را مطرح کرده است، ‌امیدوار است نقش قابل توجهی در طرح نابوکو ایفاء کند. با توجه به این دو تحول مهم است که جمهوری آذربایجان ناامید از عملکرد گروه مینسک ، خواهان افزایش نقش اتحادیه اروپا در حل مناقشه قره باغ شده است . اما این سوال مطرح است که آیا اتحادیه اروپا قادر به حل عادلانه این مناقشه است ؟ واقعیت این است که اتحادیه اروپا تاکنون ازفعالیتهای گروه مینسک درباره مناقشه قره باغ حمایت کرده و طرحهای مورد نظر گروه مینسک که مغایر با تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان بوده اند، همواره مورد حمایت اتحادیه اروپا بوده است. برآیند برخی از اقدامات این اتحادیه نظیر حمایت از روند عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان نیز مغایر با منافع جمهوری آذربایجان است . ضمن اینکه اغلب کشورهای اتحادیه اروپا بویژه فرانسه که میزبان بزرگترین جامعه ارامنه در اروپا هستند، روابط مطلوبی با ارمنستان و حتی جدایی طلبان قره باغ دارند. تجربیات ناشی از بهره برداری از خط لوله نفتی مورد حمایت امریکا موسوم به باکو _ تفلیس – جیحان نیز نشان داد که ارایه امتیازات انرژی نیز تغییری در رویکرد کشورهای غربی در مناقشه قره باغ ایجاد نمی کند. از اینرو امید به اتحادیه اروپا برای حل مناقشه قره باغ در واقع بمعنای تکرار یک تجربه شکست خورده است . از اینرو نیز اغلب محافل سیاسی مستقل در جمهوری آذربایجان خواهان خروج باکو از گروه مینسک و وارد ساختن کشورهای منطقه به روند میانجیگری و حل مناقشه قره باغ هستند .