“گریگول واشادزه” وزیر امور خارجه گرجستان گفت : گرجستان و ارمنستان روابط راهبردی خود را در تمامی زمینه ها رسمیت می بخشند و من مطمئنم که این امر به زودی انجام می شود. وزیرامورخارجه گرجستان که با شبکه تلویزیونی Rustavi-2 سخن می گفت براین نکته تاکید کرد که روابط راهبردی تفلیس با ارمنستان تبدیل به جزئی لاینفک از اصول سیاست خارجی گرجستان می شود.اظهارات وزیر امورخارجه گرجستان در شرایطی عنوان می شود که وی ماه گذشته از ارمنستان دیدار کرد.بعد از فروپاشی شوروی مقامات ارمنستان و گرجستان به عنوان دو کشور مسیحی قفقاز جنوبی همواره بر گسترش مناسبات تاکید کره اند.اگرچه بارها مقامات تفلیس و ایروان اعلام کردند که هیچ مشکل سیاسی در مناسبات دو کشور وجود ندارد اما نوعی بدبینی در مناسبات دوجانبه مشهود است. برخی از محافل گرجی مدعی دخالت ارمنستان در مسایل ارامنه جاواختی در جنوب گرجستان هستند . برخی از محافل ارمنی نیز تفلیس را به تخریب آثار تاریخی ارامنه و بی احترامی به اماکن مقدس آنها در گرجستان متهم می کنند و حتی دراعتراض به این موضوع ماه گذشته تجمعی در مقابل سفارت گرجستان در ایروان برگزار شد. ضمن اینکه رویکرد افراطی گرجستان در ناتوگرایی با رویکرد ارمنستان مبنی بر روابط راهبردی با روسیه همخوانی ندارد. با وجود این پیوند ها و نیازهای متقابل دو کشوربویژه در عرصه اقتصادی بهمراه عوامل مختلف سیاسی باعث شده است که دو کشور همواره برای همگرایی و دور نگه داشتن مناسبات خود از تنش فعالیت کنند. گرجستان در حال حاضر تنها راه ارتباطی ارمنستان به دریای سیاه است و بگفته مقامات ارمنی بیش از پنجاه درصد از مبادلات تجاری خارجی این کشور از طریق گرجستان صورت می گیرد. ضمن اینکه تنها خط آهن ارمنستان به خارج و خط لوله گاز روسیه به ارمنستان از گرجستان عبور می کند. از اینرو نیز ایروان در جریان جنگ اوستیای جنوبی موضع محتاطانه ای اتخاذ کرد و از حمایت از اقدام مسکو در شناسایی استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی خودداری کرد. با وجود این اغلب ناظران سیاسی در این خصوص که بتوان مناسبات تفلیس و ایروان را راهبردی توصیف کرد ، تردید دارند. ارمنستان عمدتا به عنوان متحد راهبردی روسیه در قفقاز جنوبی شناخته می شود و مناسبات روسیه با گرجستان بعد از جنگ اوستیای جنوبی بطور کامل قطع شده است. در چنین شرایطی برخی از کارشناسان اصرار گرجستان بر روابط راهبردی با ارمنستان را در راستای تلاش این کشور برای تاثیری گذاری روی جهت گیریهیا سیاس خارجی ارمنستان می دانند. چنانچه یکی از اهداف ترکیه از عادی سازی مناسبات با ایروان نیز این موضوع و کاهش نفوذ روسیه در ارمنستان است، روندی که مورد حمایت امریکا و غرب نیز است.از اینرو در رسانه های ارمنستان کاربرد لفظ روابط راهبردی برای مناسبات این کشور با گرجستان چندان دیده نمی شود. بویژه اینکه برخی از اقدامات گرجستان نظیر همراهی با باکو و آنکارا برای جلوگیری از حضور ارمنستان در خط آهن باکو – آخالکالاکی – قارص ، خروج گرجستان از جامعه مشترک المنافع و نیز همراهی تفلیس با سیاستهای باکو در چارچوب پیمان غربگرای گوام با منافع و رویکردهای ارمنستان مغایرت دارد .