در یکی از کم سابقه ترین درگیریها میان نیروهای آذری و ارمنی در سالها پس از آتش بس ۱۹۹۴ بتازگی بر اثر تبادل یک ساعته آتش میان دو طرف در منطقه فضولی از اراضی اشغال شده جمهوری آذربایجان پنج سرباز ارمنی بهمراه فرمانده شان و دو سرباز آذری کشته شده و تعداد زیادی از طرفین زخمی شدند . دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند . این سومین مورد نقض آتش بس و در عین حال شدید ترین آنها در یک ماه اخیر است . در واقع آنچه مسلم است اینکه در شرایط کنونی نیروهای آذری انگیزه ای برای ازسرگیری تبادل آتش در این منطقه ندارند .
جمهوری آذربایجان در شرایط کنونی در ماههای حساس قبل از انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهور که ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ برگزار خواهد شد ، قراردارد . در چنین شرایطی شدید ناامنی در خطوط تماس می تواند بر موقعیت دولت باکو در انتخابات آتی تاثیر منفی گذاشته و انتقادات افکار عمومی را افزایش دهد . در واقع از اینجهت بنظر می رسد که ارمنستان و جمهوری خودخوانده قره باغ در صدد فشار به دولت باکو و گرفتن امتیازات هستند . دولت ارمنستان اکنون پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در شرایط بهتری نسبت به دولت باکو قراردارد . این در شرایطی است که تشدید نقض آتش بس در خطوط تماس می تواند مردم جمهوری آذربایجان را بطرف حمایت از آندسته از نامزدهای انتخاباتی که مساله کاربرد زور در مناقشه قره باغ را مطرح می کنند ، سوق دهد. از سوی دیگر اینگونه اقدامات در آستانه سفر روسای گروه مینسک به منطقه و مطرح بودن طرح چهارم این گروه می تواند نوعی پیام مبنی بر عدم تغییر مواضع ارمنستان باشد . هفته گذشته نیز واردان اوسکانیان وزیر امورخارجه ارمنستان در موضعگیری تندی تاکید کرد حتی فکر بازگشت قره باغ به جمهوری آذربایجان نیز بیهوده است .
از سوی دیگر طی ماههای اخیر اختلافات وزارت دفاع جمهوری خودخوانده قره باغ با سازمان شبه نظامیان ارمنی افزایش یافته است . از این دیدگاه افزایش درگیریها در خطو ط تماس حداقل می تواند از افزایش اینگونه اختلافات جلوگیری کند . در هرحال وقوع پی در پی چنین حوادثی حاکی از آنست که آتش بس ۱۲ می ۱۹۹۴ بسیار شکننده است و بی توجهی جامعه جهانی به این موضوع می تواند موجب زمینه سازی برای شعله ور شدن مجدد مناقشه قره باغ شود . از اینرو اکنون حداقل انتظار افکار عمومی پایان داده شدن به فعالیت نمایشی گروه مینسک در مناقشه قره باغ و پیگیری جدی این موضوع از سوی سازمان ملل و کشورهای منطقه و اجرای چهار قطعنامه سازمان ملل در این خصوص است و ایران با درک این موضوع نیز در سفر ماه می وزیرامورخارجه ایران به سه جمهوری قفقاز جنوبی مساله میانجیگری را در مناقشه قره باغ را مطرح ساخت .