لئون تر پطروسیان رئیس جمهور اول ارمنستان اخیرا به همراه آلکساندر آرزومانیان وزیر امور خارجه سابق و عضو حزب جنبش ملی ارامنه در مرکز “سیمون وراتسیان” حزب داشناکسیون حضور یافته و حدود ۴۰ دقیقه با هرانت مارگاریان از رهبران داشناکسیون و آرمن روستمیان مسئول ارگان عالی داشناکسون در ارمنستان دیدار و گفتگو داشته اند. هرانت مارگاریان پس از این ملاقات گفت که در طی ۱۴ سال اخیر این اولین دیدار بود و نکته مهم انجام این ملاقات بود. بگفته هرانت مارگاریان : ” با لئون تر پطروسیان به توافق رسیدیم که در طی انتخابات آتی مبارزه متمدن داشته باشیم، به یکدیگر تهمت نزنیم، در عرصه پیکار قوانین بازی را رعایت کنیم تا فرهنگ سیاسی در کشور حاکم شود. فکر می کنم که هدف از این دیدار انجام خود ملاقات بود. ولی همزمان به توافق رسیدیم که مبارزه انتخاباتی در سطح سیاسی عقیدتی خواهد بود و از این سطح تنزل نخواهیم کرد.
این در شرایطی است که دیدار پتروسیان با رهبران حزب داشناکسیون که یکی از احزاب حاکم در ارمنستان می باشد بازتاب های بسیار زیادی در محافل و رسانه ها ارمنستان داشته است . اگر چه برخی از محافل سیاسی معتقدند ترپتروسیان در حال سبک وسنگین کردن (ارزیابی ) اوضاع سیاسی ارمنستان برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری است ، اما مجموع این تحرکات ترپتروسیان نشان می دهد که وی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی ارمنستان مصمم است و این موضوع نویدگر انتخابات حساس در ارمنستان در سال ۲۰۰۸ می باشد. واقعیت این است که ترپتروسیان از ماهها پیش تحرکات غیررسمی برای وارد شدن به عرصه سیاسی ارمنستان را آغاز کرده است و این تحرکات پس از سخنان ۲۱ سپتامبر وی در مورد اوضاع ارمنستان و اینکه پیشرفت ارمنستان به حل مناقشه قره باغ بستگی دارد ، جنبه آشکاربخود گرفته است . بطوریکه وی اخیرا با پیتر سمنبی نماینده ویژه اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی نیز دیدار کرد . در شرایطی که مساله احتمال حمایت تعدادی از احزاب مخالف از نامزدی ترپتروسیان برای انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان وحود دارد این سوال مطرح است که براستی هدف ملاقات ترپتروسیان با اعضای داشناکسیون چه بوده است ؟ آنچه این موضوع را حساس می کند اینکه جنبش ملی ارامنه اساسا روابط مطلوبی با داشناکسیون نداشته است و در دوران ریاست جمهوری ترپتروسیان فشارهای زیادی علیه حزب داشناکسیون ایجاد شد. از اینرو این موضوع که چه عاملی باعث دیدار دوطرف شده است ،در کانون توجه محافل سیاسی ارمنستان قرار دارد ؟
در پاسخ به سوال ارزیابی های متفاوتی وجود دارد . برخی از کارشناسان معتقدند که حزب داشناکسیون به نمایندگی از احزاب حاکم کوشید تا به ترپتروسیان به توافقی در مورد همکاری مشترک در انتخابات آتی ریاست جمهوری برسد. بویژه اینکه هر گونه بحران جدی انتخاباتی وسیاسی در ارمنستان می تواند موجب تضعیف موقعیت ایروان درمناقشه قره باغ شود . برخی از کارشناسان نیز اقدام اخیر داشناکسیون را نشاندهنده تمایل این حزب برای همکاری با اپوزیسیون و حتی احتمال خروج این حزب از دولت ائتلافی شبیه اقدامی که حزب کشور قانونمند کرد، ارزیابی می کنند . بویژه اینکه هرانت ماگاریان پس از این دیدار تاکید کرد که در این ملاقات اختلافات گذشته مطرح نشد چرا نگاه دو طرف به آینده است . در چنین شرایطی نیز روزنامه هایکاکان ژاماناک در شماره دوم اکتبر خود در تحلیل این ملاقات نوشته است : ” خیلی ها حزب داشناکسیون را متهم می سازند که نیروی سیاسی مستقلی نیست و مشغول سرویس دهی روبرت کوچاریان است و حالا هم به سرژ سرکیسیان سرویس خواهد داد. اما داشناکسیون با این اقدام خود بار دیگر اثبات کرد که نیروی کاملاً مستقل است.”
با وجود این برخی از کارشناسان نیز معتقدند که زمینه برای همکاری حزب داشناکسیون با جنبش ملی ارامنه وجود ندارد . به لحاظ سیاسی باتفاق ظاهر شدن این دو نیرو قابل درک نمی باشد زیرا حزب جنبش ملی یک نیروی دست راستی محسوب می گردد لاکن داشناکسیون بیشتر چپ گرا می باشد . اگرچه حزب داشناکسیون در خصوص برخی از مسایل نظیر لزوم عدم عقب نشینی از مساله شناسایی جهانی قتل عام ارامنه در مقابل ترکیه ، با حزب جمهویخواه اختلاف دارد ، اما همین اختلافات را با حزب جنبش ملی ارامنه نیز دارد . از اینرو بنظر می رسد دیدار لئون ترپتروسیان با رهبران حزب داشناکسیون بیشتر اقدامی از سوی داشناکسیون جهت طرح کردن هر چه بیشتر این حزب بعنوان یک حزب فعال و تاثیر گذار و دارای دید وسیع در عرصه سیاسی ارمنستان می باشد. ضمن اینکه در واقع این دیدار هشداری به سرژسرکسیان نخست وزیر و حزب جمهوری خواه و حزب ارمنستان شکوفا محسوب می شود و پیام هشدار آن است که در صورت سهیم نشدن این احزاب با داشناکسیون در انتخابات آتی، داشناکسیون راه را برای ایجاد ائتلافی با اپوزیسیون تاثیر گذار هموار می بیند.