سرژ سرکیسیان وزیر دفاع ارمنستان اخیرا از روسیه دیدار کرد. سرکیسیان بعنوان رئیس کمیسیون بین دولتی روسی _ ارمنی در جلسه کمیسیون اقتصادی دو کشور شرکت کرد. وزیر دفاع ارمنستان همچنین در دیدار با مقامات روسیه در خصوص همکاریهای امنیتی و نظامی دو کشور از جمله ادامه انتقال بخشی از تجهیزات نظامی روسیه از گرجستان به ارمنستان گفتگو کرد . سرکیسیان پیش از این اوایل اکتبر گذشته نیز از روسیه دیدار کرده بود . این سفر در شرایطی صورت گرفت که طی ماههای اخیر اظهارات برخی از مقامات ارمنستان مبنی بر افزایش همکاری با ناتو موجب ناخرسندی برخی از محافل روسیه شده است . در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ ارمنستان بیشترین مشارکت را در برنامه های مختلف ناتو در مقایسه با سالهای قبل داشت و این موضوع نشان داد که دولت ایروان توجه خود را به افزایش همکاری با ناتو بیشتر کرده است . این در شرایطی است که اکثریت مردم ارمنستان نیز با این روند موافق نبوده و خواهان همکاری نزدیک با جامعه مشترک المنافع و روسیه هستند . در چنین شرایطی نیز بنظر می رسد ارمنستان تلاش دارد بویژه در شرایطی که جمهوری آذربایجان تحرکات نظامی خود را افزایش داده و بودجه نظامی خود را افزایش داده است ، همکاریهای نظامی خود با روسیه را افزایش دهد .
این سفر در شرایطی صورت گرفت که رقابت های مربوط به انتخابات پارلمانی ۱۲ می در ارمنستان به طور عملی آغاز شده است. در انتخابات پارلمانی ۱۲ می در ارمنستان ۲۷ حزب، ۱ پیمان و ۱۷۳ نامزد انفرادی شرکت خواهند کرد. سرکیسیان سال گذشته با پیوستن به حزب جمهوریخواه عملا تمایلات خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ را نشان داد . با وجود این اغلب کارشناسان معتقدند که حزب پیروز در انتخابات پارلمانی ۱۲ می شانس بیشتری برای به پیروزی رساندن نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ را خواهد داشت. از اینرو انتخابات پارلمانی ۱۲ می اهمیت فراوانی دارد . برخی از محافل سیاسی ارمنستان معتقدند که سرکیسیان برای جلب حمایت روسیه دراین خصوص تلاش می کند. چنانچه نشریه ایراوونک در شماره دوم مارس خود درباره سفر سرژ سرکیسیان به مسکو نوشت:” بسیاری از سیاستمداران بر طبق رسم موجود بعد از نامزد شدن بعنوان کاندیدای انتخابات , مسیر مسکو را در پیش می گیرند. برخی ها با کانال های دولتی و برخی هم با راههای شخصی به هدف می رسند.” برخی از محافل سیاسی ارمنستان بر این نظر هستند که سرکیسیان طی سالهای اخیر با استفاده از اختیارات خود به عنوان رئیس بخش ارمنی کمیسیون همکاری اقتصادی روسیه و ارمنستان کوشیده است امتیازات خاص اقتصادی به روسیه واگذار کند , که واگذاری جنجالی ۹۰ درصد آرمن تل به روسیه از جمله آنهاست . از نظر این محافل ارمنی هدف سرکیسیان جلب حمایت روسیه است و سفر اخیر وی نیز در این راستا صورت گرفت . سرکیسیان از هفته های اخیر همچنین سفر های استانی را عمدتا باعنوان دیدار از مراکز نظامی آغاز کرده است و در این راستا هفته گذشته از استانهای سیونیک و قاپان دیدار کرد . البته سرکیسیان در پاسخ به سئوال یکی از بینندگان شبکه تلویزیونی «خوستوپ» در شهر قاپان گفته است بازدید از استانهای جمهوری ارتباط کمی با آراء و انتخابات دارد. یکی از مسایل مهم در سفر سرکیسیان به مسکو همزمانی این سفر با اجلاس کنگره جهانی ارمنی تحت ریاست آرام آبراهامیان در مسکو بود. سرکسیان تلاش دارد تا حمایت دیاسپورای روسیه و نیز نیز برخی از چهره های معروف سیاسی در مسکو را بدست آورد . “