حزب جمهوریخواه خلق بزرگترین و مشهور ترین حزب طرفدار لائیسم در ترکیه در آستانه انتخابات شهرداریها در این کشور از توزیع روسری با هدف جلب آرای مسلمانان خبر داد. “احمد صالح “، نامزد این حزب ادعا کرد که هدف حزب وی همبستگی با زنان محجبه است. وی افزود که قصد دارد ۵۰ هزار روسری بین مردم توزیع کند. این اقدام در شرایطی است که ماه گذشته نیز صفا سیرمن یکی از نامزدهای انتخاباتی حزب جمهوریخواه خلق وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات شهرداریها، در هر محله یک کلاس قرآن تاسیس خواهد کرد . اوایل دسامبر گذشته نیز در تحولی بی سابقه و در مراسمی با حضور دنیزبایکال رهبر حزب جمهوریخواه خلق تعدادی از بانوان محجبه به عضویت این حزب درآمدند . بایکال در این مراسم اعلام کرد که باید گشایشی در سیاست ایجاد کنیم و شهروندان نباید به خاطر پوشش خود مورد تبعیض قرار گیرند. نظر سنجی ها در ترکیه نشان می دهد که برغم ممنوعیت ها، بیش از ۸۰ درصد از بانوان ترکیه از حجاب حمایت می کنند از اینرو قاعدتا هر اقدامی در تائید حجاب مورد حمایت اقشار مختلف مردم ترکیه است. اما آنچه باعث تعجب افکار عمومی از اقدامات اخیر حزب جمهوریخواه خلق شده است، عملکرد گذشته و اشتهار این حزب به عنادورزی با اصول اسلامی از جمله حجاب است. نامزدهای حزب جمهوریخواه خلق در شرایطی برای کسب رای در انتخابات ۲۹ مارس شهرداریها به ترفندهایی نظیر حمایت از حجاب روی آورده اند، که سال گذشته مصوبه پارلمان ترکیه برای لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاهها با شکایت این حزب باطل شد. این مصوبه که علاوه بر حمایت حزب عدالت وتوسعه با حمایت تعدادی از احزاب دیگر از جمله حزب حرکت ملی همراه بود ، با ۴۱۱ رای به تصویب رسید اما با شکایت حزب جمهوریخواه خلق به دادگاه قانون اساسی باطل شد. از اینرو این سوال مطرح است که اگر براستی حزب جمهوریخواه خلق طرفدار حجاب بود، چرا به چنین اقدامی مغایر با خواست اکثریت نمایندگان و مردم ترکیه دست زد؟ واقعیت این است که نگاهی به سابقه و عملکرد حزب جمهوریخواه خلق نشان می دهد که این حزب در دهه های گذشته پرچمدار مقابله با حجاب در ترکیه بوده است. اما رهبران این حزب امیدوارند با تغییر تاکیتیک و مقطعی مواضع، آرای عمومی را در انتخابات ۲۹ مارس شهرداریها کسب و از تکرار تجربه تلخ شکست های پشین این حزب جلوگیری کنند. اما بعید است که با توجه به شناختی که مردم ترکیه از عملکرد حزب جمهوریخواه خلق دارند، این ترفند موثر واقع شود و چه بسا نتیجه عکس نیز دهد. چنانچه آندسته از بانوان محجبه که دسامبر گذشته به عضویت حزب جمهوریخواه خلق در آمده بودند با فریبکارانه خواندن اقدامات این حزب از عضویت آن استعفاء دادند .