روی دادن انفجار مین در مسیر یک قطار باری در مسیر استانهای ارزنجان به ارضروم در شرق ترکیه وانفجار یک مین در مسیر یک قطار مسافری در استان بینگول واقع در شرق ترکیه موجب کشته شدن شش تن و زخمی شدن دستکم چهار تن شد، نشان میدهد که طی هفته های اخیر اقدامات تروریستی در ترکیه افزایش یاقته است . در این راستا روزنامه “آکشام” چاپ استانبول در یکی از شماره های اخیر خود نوشت: ۳۵ تروریست انتحاری در ترکیه در صدد عملیات در ترکیه هستند.” آکشام به نقل از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ترکیه نوشت: “تروریستهای انتحاری عمدتا از اعضای گروههای دست چپی خصوصا سازمان جبهه رهایی بخش خلق ترکیه هستند که با تغییر راهبردهای خود در سالهای اخیر عملیات انتحاری را نیز برای فعالیتهای خود برگزیده‌اند.” این در شرایطی است که گفته می شود نیروهای “پ.ک.ک” نیز در ماههای اخیر به داخل ترکیه نفوذ کرده و قصد اجرای عملیات انتحاری در مناطق گردشگری این کشور را دارند. موضوع افزایش اقدامات تروریستی موضوعی است که مقامات ترکیه نیز آن را جدی گرفته اند . در این راستا نیز مسئولان نظامی و دولتی ترکیه از هفته گذشته با تشکیل اجلاسهای مختلف سعی در تدوین یک راهبرد جدید برای مقابله با تروریسم را دارند. اما این سوال مطرح است که چه عاملی باعث افزایش تروریسم در ترکیه شده است ؟
آنچه مسلم است اینکه شرایط شکننده منطقه بویژه تحولات عراق باعث شده است که گروههای تروریستی شرایط مساعدی برای فعالیت خود ببینند . یکی از پیامدهای اشغال عراق درواقع تجدید حیات پ ک ک بود و گفته می شود حتی پ ک ک با کمک رژیم صهیونیستی فعالیت خود را در شمال عراق هر چه بیشتر ساماندهی کرده و با احیاء نام پ ک ک و پایان دادن به آتش بس یک جانبه ، بدنبال انجام اقدامات تروریستی در شهرهای بزرگ ترکیه و هدف قراردادن صنعت ترویسم ترکیه است . بدنبال اشغال عراق بسیار از گروههای تروریستی بویژ انصار الاسلام و گروههای چپ جنوب شرق ترکیه را در کانون فعالیت خود قرار دادند . بطوریکه هفته گذشته هانس ژورگ کرشمر” نماینده اتحادیه اروپا در ترکیه ادامه فعالیتهای تروریستی در جنوب شرق ترکیه را غیرقابل قبول خواند. شکی نیست که فراهم ساختن رشد اقتصادی منطقه جنوب شرق ترکیه و گسترش آزادی -های فردی، اجتماعی و فرهنگی در این مناطق کردنشین می تواند عرصه را برای تروریست های پناه گرفته دراین منطقه تنگ بکند. در واقع افزایش توسعه فرهنگی و اقتصادی مناطق کردنشین ترکیه رابطه معکوس با افزایش تروریسم در ترکیه دارد . هر چه این مناطق توسعه یابد ، تروریسم کاهش خواهد یافت .