مقامات کشورهای انگلیس و ایتالیا و آلمان اخیراً در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اظهار نظرهای قابل تاملی عنوان کردند . در این راستا وزیر امور خارجه انگلیس خواستار یک مرحله “درنگ برای هضم”، پیش از گسترش بیشتر اتحادیه اروپا شد. ” جک استراو” که در آغاز ریاست دوره‌ای لندن بر اتحادیه اروپا در جمع اعضای پارلمان اروپا سخن می‌گفت، افزود: اتحادیه اروپا همچنان به‌کشورهای بلغارستان، رومانی، ترکیه، کرواسی و سایر کشورهای حوزه بالکان که درخواست عضویت خود را در اتحادیه مطرح کرده‌اند، متعهد است. اظهارات استراو مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا “نیازمند یک دوره هضم وضع کنونی است” در واقع اشاره او به پیوستن ده عضو جدید اتحادیه اروپا در سال گذشته است.
در عین حال جان فرانکو فینی وزیر امور خارجه ایتالیا که اخیراً از ترکیه دیدار کرد ، بر حمایت رم از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تاکید کرد. یوشکا فیشر” وزیر امور خارجه آلمان نیز اخیراً در برلین پس از دیدار با “اولی رهن” کمیسر توسعه اتحادیه اروپا بر اهمیت نقش ترکیه برای امنیت اروپا تاکید کرد. فیشر گفت ، دیدگاه‌هایی که تلاش دارند تا از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا پس از بیش از چهار دهه وعده‌دادن به این کشور جلوگیری کند، دچار کوته‌نظری شدید هستند. بگفته وی هزینه عدم پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا برای ما بسیار بالا خواهد بود. وزیر خارجه آلمان همچنین پیشنهاد اعطای یک نوع هویت همتایی به غیر از عضویت به ترکیه را غیر جذاب خواند . باید گفت در حالیکه برخی از کشورها نظیر انگلیس ، ایتالیا و آلمان همواره دیدگاه مثبتی به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا دارند ، کشورهایی نظیر فرانسه و هلند مخالف این روند هستند . با وجود این بنظر می رسد که پس از همه پرسی اخیر در هلند و فرانسه ، کشورهای حامی ترکیه نظیر انگلیس نیز معتقدند که روند عضویت ترکیه با اتحادیه اروپا باید هر چه بیشتر طول بکشد ، تا اتحادیه اروپا بتواند شرایطی کنونی را پشت سر بگذارد ، اظهارات جک استراو مبنی بررعایت مرجله « درنگ برای هضم » نیز در این راستاست . در چنین شرایطی بنظر می رسد ترکیه از سوم اکتبر آتی در خوشبیانه ترین حالت مذاکرات دارای آینده مبهم و نامعلوم با اتحادیه اروپا را شروع خواهد کرد که نهایت آن لزوماً عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نخواهد بود . بویژه اینکه با گذشت چه بسا از شمار کشورهای حامی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کاسته خواهد شد . از اینرو کارشناسان بر لزوم تعیین استراتژی جایگزین عضویت در اتحادیه اروپا توسط آنکارا تاکید می کنند .