ترکمنستان تنها کشور آسیای مرکزی است که رسما سیاست بیطرفی ر اتخاذ کرده است . در ‪ ۱۲‬دسامبر سال ‪ ۱۹۹۵‬میلادی ‪ ۱۸۵‬کشور عضو سازمان ملل متحد به اتخاذ سیاست بیطرفی ترکمنستان رای مثبت دادند و از همین سال ترکمنستان هر سال این روز را بعنوان روز جشن ملی تعطیل رسمی اعلام کرده است قربان قلی بردی محمداف رئیس جمهوری ترکمنستان اخیرا در پیامی به همایش دو روزه “اصل بیطرفی ترکمنستان و همکاری به خاطر صلح و توسعه” از سازمان ملل بخاطر پذیرفتن اصل بیطرفی و همچنین سیاست جدید امنیت خطوط لوله انرژی این کشور تقدیر کرد. بردی محمداف تاکید کرد که اصل بیطرفی شالوده اصلی سیاست خارجی این کشور است و عشق آباد بر این اساس روابط خود را با دیگر کشورها تنظیم می‌کند. بردی محمداف از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۰۶ در مقایسه با دوران صفر مراد نیازاف رئیس جمهوری فقید ترکمنستان تغییرات زیادی در این کشور انجام داد که مهمترین آنها تغییر قانون اساسی و حذف مجلس مصلحت خلق در سپتامبر گذشته بود. با وجود این تاکید بردی محمداف بر اصل بیطرفی نشان می دهد که وی در خصوص تقویت این رویکرد با رئیس جمهوری سابق این کشور هم نظر می باشد. از نظر دولتمردان عشق آباد اتخاذ سیاست بیطرفی تاکنون کمک زیادی به توسعه و تقویت استقلال این کشور کرده است. به باور ناظران سیاسی ترکمنستان از اتخاذ سیاست بیطرفی بدنبال اهداف مختلف سیاسی و اقتصادی می باشد . دور نگه داشتن این کشور از تنش های منطقه ای و فرامنطقه ای ، جلوگیری از رقابت قدرتهای بزرگ در این کشور، برقراری روابط متعادل با کشورهای جهان ، جلوگیری و یا کاهش تبعات بحران افغانستان بر ترکمنستان و جلب بیشتر سرمایه گذاریهای خارجی از جمله اهداف ترکمنستان در اعلام سیاست بیطرفی می باشد. به اعتقاد برخی تحلیلگران سیاسی، اتخاذ این سیاست باعث شده است که طی سال‌های گذشته ترکمنستان سیاست خارجی متعادل و به‌دور ازتنش و بحران داشته باشد. از این دیدگاه ترکمنستان با تکیه بر سیاست بیطرفی از رقابت آشکار و پنهان کشورها و بلوک‌های سیاسی و نظامی بویژه روسیه و آمریکا در خاک خود جلوگیری کرده و پایگاهی در اختیار آنها قرار نداده است. مقامات ترکمنستان نیز اقدام سازمان ملل در دسامبر گذشته در گشایش مرکز منطقه‌ای دیپلماسی پیشگیرانه این سازمان برای کشورهای آسیای مرکزی در عشق‌آباد را نشاندهنده حمایت جامعه جهانی از سیاست بیطرفی این کشور عنوان می کنند. برغم حمایت های داخلی و خارجی که از سیاست بیطرفی ترکمنستان وجود دارد، انتقادات و نگرانی هایی نیز در محافل سیاسی این کشور در این خصوص وجود دارد. برخی از محافل ترکمن ، با توجه به انتخابات پرالمانی ۱۴ دسامبر این کشور ، اظهارات بردی محمداف درمورد موفقیت سیاست بیطرفی را تبلیغاتی عنوان کرده اند و با اشاره به عدم عضویت ترکمنستان در برخی از سازمان های مهم منطقه ای نظیرسازمان همکاری شانگهای ، معتقدند این سیاست ممکن است موجب انزوای سیاسی و منطقه ای ترکمنستان شود. در عین حال با توجه به افزایش تحرکات امریکا برای استقرار پایگاه در کشورهای آسیای مرکزی و فاش شدن مذاکرات محرمانه واشنگتن و عشق آباد در این خصوص، این نگرانی در محافل ترکمنستان وجود دارد که با حضور نظامی امریکا، سیاست بیطرفی نقض شود. امریکا اخیرا مجوز استفاده از پایکاه هوایی آلماتی قزاقستان را کسب کرده است و گفته می شود تحرکات مشابهی را در ترکمنستان انجام می دهد. تحرکاتی که به نتیجه رسیدن آن به معنای شکست سیاست بیطرفی عشق آباد خواهد بود .