در پی موضع گیری های متناقض دادگاه عالی جمهوری خودخوانده آبخازیا در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوم اکتیر ، ولادیسلاو آردزینبا خواهان برگزاری دوباره انتخابات در این منطقه شد . دادگاه عالی آیخازیا روز ۲۸ اکتبر نتایح انتخابات سوم اکتبر را که گفته می شود در آن سرگئی باغاش مدیر کل سابق شرکت انرژی دریای سیاه ۵۱ درصد آراء را بدست آورده است ، تایید کرد . اما هنوز ساعاتی پس از این تصمیم ، جرجی اکابا قاضی دادگاه عالی آبخازیا تصمیم خود را پس گرفت و از تایید نتایج انتخابات خودداری کرد . وی در توجیه این موضوع تاکید کرد که هواردان رائول خاجیمبا نامزد شکست خورده انتخابات وی را تهدید کرده اند . بدین ترتیب بنظر می رسد انتخابات ریاست جمهوری خودخوانده در آبخازیا تبدیل به معضل جدی در این منطقه تبدیل شده است . پس از برگزاری انتخبات سوم اکتبر ، ابتدا کمیسیون مرکزی انتخابات این منطقه اعلام مرد که نتایج اولیه حاکی از پیروزی رائول خاجیما نامزد مورد حمایت رئیس جمهوری خودخوانده این منطقه و روسیه است . اما پس از شمارش کل آراء پیروزی سرگئی باغاش که دارای همسر گرجی است ، اعلام شد . در پی اعتراض طرفداران خاجیمبا از جمله رئیس جمهوری این منطقه ، تایید نتایج انتخابات به دادگاه عالی این منطقه ارجاع شد . دادگاه عالی آبخازیا تا ۲۲ اکتبر مهلت داشت در این خصوص تصمیم بگیرد . اما آللا آویدزبا رئیس دادگاه عالی آبخازیا هیجده اکتبر از سمت خود استعفاء داده و علت آن را فشارهای مختلف به این دادگاه عنوان کرد . اکنون نیز موضع گیریهای متناقض دادگاه عالی آبخازیا این بهانه را بدست رئیس جمهوری خودخوانده آبخازیا داده است ، تا خواهان برگزاری مجدد انتخابات باشد . واقعیت این است که مقامات خودخوانده آبخازیا نگران آن هستند که با روی کار آمدن باغاش که به داشتن مواضع معتدل معروف است ، زمینه برای وقوع انقلاب مخملی در این منطقه فراهم شود و طولی نکشد که ساآکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان با یک گل رز وارد این منطقه بشود . این موضوع محافل روسیه گرای این منطقه را نیز نگران و آنها را بسوی حمایت از خاجیمبا تنها نامزد انتخابات که ماه گذشته با رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد ، سوق داده است . اگر چه بحران روزهای اخیر این فرصت را به رئیس جمهوری خود خوانده آبخازیا داد که مساله برگزاری دوباره انتخابات را مطرح کند ، اما بعید نیست که در صورت برگزاری دور دوم انتخابات نیز موقعیت خاجیمبا به چه صورت خواهد بود . چه اینکه تظاهرات ۱۵ هزاری نفری طرفدارن باغاش نشان داد که مردم آبخازیا از ایده های افراطی طرفدارن نمی کنند .ضمن اینکه حدود ۳۵ درصد واجددین شرایط نیز در انتخابات شرکت نکردند و این موضوع نیز نشان می دهد که اساسا اغلب این عده آبخازیای منهای گرجستان را قبول ندارند . در هرحال با توجه تحولات روزهای جاری در آبخازیا و نیز فرمان اخیر آردزینبا مبنی برتجدید انتخابات احتمال جنگ داخلی در این منطقه وجود دارد .