هزاران تن در آنکارا اخیراً علیه ممنوعیت حجاب اسلامی دانشجویان در دانشگاهها و کارمندان در دوایر دولتی تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان ممنوعیت‌های جاری در استفاده از حجاب اسلامی در دانشگاهها و دوایر دولتی را محکوم کردند. تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی خواهان آزادی استفاده بانوان کارمند دولتی از حجاب اسلامی در محیط اداری و دانشجویان دختر در کلاسهای درسی دانشگاهها شدند. گفته می شود برخی از تظاهرکنندگان از شهرهای استانبول و قونیه برای شرکت در این تظاهرات به آنکارا آمده بودند. نمایندگان برخی از احزاب سیاسی و انجمنهای حقوق بشر ترکیه نیز در این تظاهرات شرکت داشتند.
برگزاری این تظاهرات در ترکیه بدنیال تظاهرات ماههای گذشته و درخواست گروههای مختلف مردمی از دولت برای لغو ممنوعیت حجاب صورت گرفت. برگزاری این تظاهرات گسترده نشان داد که در صورت بی توجهی حاکمان به این درخواست مردم ، احتمال بروز بحران عمومی در این خصوص در آینده وحود دارد. چرا که هزاران نفر از مردم ترکیه طی سالهای اخیر از طبیعی ترین حقوق خود به خاطر داشتن حجاب محروم شده اند . هزاران دانش آموز ، دانشجو ، استاد و کارمند محجبه اخراج شده اند . تاسف انگیزی این موضوع بحدی است که حتی بانوان غیر محجبه نیز در با حضور در تظاهرات مردمی از موضع بانوان مججبه حمایت می کنند . آنچه مسلم است اینکه نگرش مردم ترکیه به مساله حجاب با نگرش محافل لائیک این کشور متفاوت است . در حالیکه اغلب بانوان ترکیه از حجاب حمایت می کنند ، محافل لائیک حجاب را بمعنای دشمنی با نظام لائیک عنوان می کنند . حال آنکه اقلیت های مذهبی در ترکیه می توانند آزادانه شعائر مذهبی خود را رعایت کنند اما اکثریت مسلمان در خصوص رعایت حجاب با مشکلات متعددی مواجه می شوند . چنانچه اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز گفته است ، حجاب حداقل بعنوان یک اعتقاد فردی باید قابل احترام نگه داشته شود و کسی نمی تواند در حقوق اساسی افراد دخالت کند . با وجود این برگزاری اینگونه تظاهرات بمعنای تکرار این خواسته است دولت اردوغان در جهت اجابت خواست عمومی بایدگام عملی بردارد. تحت فشارهای محافل لائیک دولت اردوغان تاکنون گامی در خصوص رفع ممنوعیت های حجاب برنداشته و تنها اعلام کرد است که اگر احزاب دیگر پارلمان طرحی در این خصوص ارایه بدهند ، آک از آن حمایت می کند . حال آنکه توجیه منطقی وجود ندارد که حزب حاکم پارلمان در مورد یک خواست عمومی ، منتظر اقدام دیگران باشد .