سفر برنامه ریزی شده صفر ابی اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به امریکا به مدت نامعلومی به تعویق افتاد . پیش از این اعلام شده بود که وزیر دفاع جمهوری آذربایجان هیجدهم میبه دعوت دونالد رامسفلد وزیر دفاع امریکا از این کشور دیدار خواهد کرد . اهمیت این موضوع از آنرو است که پیش از این روس ویلسون سفیر امریکا در جمهوری آذربایجان اعلام کرده بود که بزودی یک موافقتنامه نظامی میان امریکا و جمهوری آذربایجان امضاء خواهد شد . از اینرو اکنون تعویق این سفر ارزیابی های متعددی را بدنبال داشته است . برخی از محافل سیاسی بر این نکته تاکید دارند که وخامت وضعیت مزاجی رئیس جمهور آذربایجان در تعویق سفر وزیر دفاع این کشور به امریکا تاثیر دارد . این در شرایطی است که نزدیکان آقای علی اف بتازگی ازبهبود وضعیت مزاجی رئیس جمهور هشتاد ساله آذربایجان (مسن ترین رئیس جمهور جهان ) خبر دادند .
برخی از دیگر از کارشناسان آماده نشدن اسناد مدنظر برای امضاء در سفر وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به امریکا را عامل تعویق این سفر می دانند . از جمله پیش از این رئیس جمهور آذرببایجان با اعزام ۱۵۰ تن از نظامیان این کشور به عراق برای شرکت در عملیات باصطلاح صلح بانی اعلام آمادگی کرده اند ، اما بعات آماده نشدن اسناد برنامه اعزام این سربازان دو بار به تعویق افتاده است .
برخی از کارشناسان در این خصوص دلایل مهمتری را مطرح می کنند . گفته می شود در سفر وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به امریکا قرار بود یک موافقتنامه مهم نظامی میان دو کشور امضاء شود . مشابه موافقتنامه ای که پیش از این میان گرجستان و امریکا امضاء شده است . بر اساس این موافقتنامه نظامیان امریکایی می توانند آزادانه و بدون دریافت روادید و با تجهیزات کامل در هر جای گرجستان مستقر شوند . گفته می شود در سفر مقامات عالیرتبه نظامی امریکا به جمهوری آذربایجان در دو سه ماه اخیر وعد ه هایی مبنی بر کمک مالی امریکا به جمهوری آذربایجان در صورت امضاء این موافقتنامه داده شده بود . اما بنظر می رسد که با پایان نمایش جنگ در عراق امریکا دیگر به عملی کردن وعده هایش تمایلی ندارد و همین موضوع بنظر می رسد در تعویق سفر ابی اف به امریکا موثر است . بویژه اینکه با توجه حساسیت های افکار عمومی ، دولتمردان باکو در شرایط کنونی امضاء یک موافقتنامه نظامی کاملاُ مطلوب امریکا مساعد نمی دانند . بویژه اینکه در گرجستان برای بار اول این موافقتنامه مورد تایید پارلمان قرار نگرفت . پس از آنکه با فشار دولت پارلمان گرجستان این موافقتنامه را تایید کرد مقامات عالیرتبه روسیه از جمله سرگئی ایوانف وزیر دفاع روسیه آشکارا در این خصوص واکنش منفی نشان داده و به مقامات تفلیس هشدار دادند .
در هرحال باید گفت جمهوری آذربایجان و امریکا از سال ۱۹۹۴ بویژه در چارچوپ برنامه مشارکت برای صلح ناتو با یکدیگر همکاری دارند ، اما این همکاری کمکی به حل و فصل معضلات امنیتی جمهوری آذربایجان نکرده است و وضعیت کنونی مناقشه قره باغ نیز در شرایط کنونی گویای این موضوع است . چرا که اهداف امنیتی و نظامی که امریکا در منطقه دنبال می کند ، متفاوت از منافع کشورهای قفقاز نظیر جمهوری آذربایجان است . ایجاد و تقویت بلوکهای نظامی غربگرا نظیر پیمان گوام ، نظامی کرد حوزه خزر و قفقاز از طریق دادن تجهیزات مستعمل نظامی بصورت هدیه ، وابسته کردن ارتش جمهوریهای قفقاز در پوشش اعزام مستشاران نظامی و فروختن سلاح به دو جمهوری درگیر ارمنستان و جمهوری آذربایجان از طرق لغو تحریم فروش سلاح به این کشور از جمله اهداف و اقدامات نظامی امریکا در منطقه را تشکیل می دهد که منطبق بر منافع باکو نیست .