حضور هیات عالیرتبه از ارمنستان به رهبری گارگین دوم رهبرارمنه جهان در فلسیطن اشغالی برای زیارت اماکن مقدسه مسیحیان ، موجب افزایش تحرکات اسرائیل برای همسو کردن ارمنستان با طرحهای توسعه طلبانه خود در قفقاز شده است . گفته می شود در هیات زیارت ارمنستان درسفر به فلسطین اشغالی چندین وزیر نیز بهمراه گارگین دوم حضور دارند و همین موضوع باعث شده است که برغم پوشش خبری کم این موضوع در ارمنستان ، برخی از رسانه های منطقه با حساسیت این موضوع را دنبال کنند . گغام غریبجانیان معاون وزیر امور خارجه ارمنستان که در ترکیب هیات حضور دارد گفته است که میان ارمنستان و رژیم صهیونیستی روابط سیاسی برقرار است ، ارمنستان در اسرائیل سفیر دارد که مقرش در پاریس می باشد. در اورشلیم کنسول افتخاری داریم. فکر می کنم که در آینده نزدیک احتمالاً شاهد برخی تغییرات کوچک باشیم، زیرا واقعاً تحولات جدیدی در منطقه در جریان هستند.” آقای غریبجانبان به ماهیت این تحولات اشاره ای نکرده است ، اما آنچه مسلم است اینکه رژیم صهیونیستی برای مشروع جلوه دادن خود سعی می کند ، کشورهایی مانند ارمنستان را با خود همراه سازد ، رژیم صهیونیستی براساس قواعد مشخص حقوق بین الملل ، شرایط چهارگانه تشکیل یک کشور را بطور کا مل و مشروع ندارد و برخی حمایتهای قدرتهای بزرگ نمی تواند این رژیم را مشروع سازد د . از سوی دیگرافکار عمومی ارمنستان نیز هم بدلیل اقدامات دد منشانه و تروریستی که رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطینیان انجام می دهد از این رژیم منزجر هستند و هم بدلیل اقداماتی که رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر علیه ارمنستان کرده است . رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر کوشیده است در چارچوب اتحاد باصطلاح استراتژیک اسرائیل ـ جمهوری آذربایجان ـ ترکیه ، ارمنستان را تحت فشار بگذارد و در این راستا چنانچه در کنفرانس بین المللی بررسی مساله کشتار ارامنه در آوریل گذشته در ایروان نیز مطرح شد ، رژیم صهیونیستی یکی از موانع عمده در شناسایی جهانی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه است و حتی ریوکا کوهن سفیر این رژیم در ایروان در فوریه سال ۲۰۰۲ تاکید کرد ، که نمی توان کشتار ۱۹۱۵ ارامه را نسل کشی دانست . از سوی دیگر برخی از گزارش ها حاکی از کمک های نظامی این رژیم به جمهوری آذربایجان و فروش هواپیمای بدون شرنیسن هرمس ـ۵۰۰ به باکو است. برخی دیگر گرزارشها حاکی است که این رژیم تعدادی از آثار مذهبی مهم برای ارامنه و گرجی ها را در فلسین اشغالی از بین برده و در عین حال دهها نفر از شهروندان ارمنی را که بخاطر کاریابی به فلسین اشغالی رفته اند ، به بهانه مختلف ، زندانی کرده است . آنچه مسلم است اینکه رژیم صهیونیستی تلاش دارد با نزدیک شدن به ارمنستان ، در مناسبات منطقه ای این کشور خلال ایجاد کند و این موضوعی است که هوشیاران مسئولان ارمنی از جمله آقای غریبجانبان که متخصص مسایل منطقه نیز می باشد ، ضروری می سازد . ارمنستان طی ماههای گذشته بدنبال تقویت جایگاه خود در دنیای اسلام و عرب می باشد . اما شکی نیست که نزدیکی مناسبات ارمنستان و رژیم صهیونیستی به این روند ضربه خواهد زد و از اینرو نیز با مخالفت افکار عمومی این کشور همراه است .