اصابت قطعات یک موشک سوری به روستای محمودلار از توابع استان مرزی حاتای در مرز ترکیه با سوریه ، فرصت مناسبی برای محافل مخالف بهبود مناسبات آنکارا ـ دمشق فراهم ساخت تا به تبلیغات منفی دست بزنند . این در شرایطی است که دولت سوریه با عنوان اینکه این حادثه بر اثر یک خطا و در یک رزمایش بوقوع پیوسته ، ابراز تاسف و از ترکیه عذر خواهی کرده است . براساس تایید مقامات رسمی ترکیه این حادثه آسیب جانی و مالی نداشته است . روابط ترکیه و سوریه طی دوـ سه سال اخیر با دیدار مقامات عالیرتبه دو کشور سیر صعودی یافته و نه تنها میزان تبادلات تجاری دو کشور افزایش یافته بلکه دیدگاه های سیاسی دو کشور نیز بویژه در مسایل منطقه ای نزدیک شده است . چنانچه در جریان سفر ماه گذشته احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه به سوریه مشخص شد ،کشورهای نظیر امریکا بشدت بدنیال تخریب مناسبات دوستانه آنکارا و دمشق هستند تا بتوانند راحت اهداف توسعه طلبانه خود را به پیش ببرند .
در این راستا نیز این کشورها تلاش دارند از هر فرصتی برای ضربه زدن به مناسبات آنکارا و دمشق استفاده کنند . برخی از محافل غربگرا درترکیه طی روزهای اخیر مدعی شده اند که سوریه نمی تواندکنترل و هدایت بر روی تجهیزات موشکی داشته باشد ، اساساً در چنین شرایطی نیز نباید اینگونه تجهیزات را در اختیار داشته باشد . این اظهارات شبیه اظهارات مقامات امریکایی است که دو ماه پیش در جریان مطرح شدن فروش موشکهای روسی به سوریه مدعی شدند که سوریه نباید چنین موشک هایی در اختیار داشته باشد . این در شرایطی است که همچنان رژیم صهیونیستی دارنده دهها کلاهک هسته ای بعنوان بزرگترین دشمن سوریه ، بخشی از اراضی سوریه را در جولان در اشغال داشته و سیاسیتهای تهدید آمیزی علیه دمشق در پیش گرفته است . از این رو نیز سوریه حق دارد ، توانمندیهای دفاعی خود را تقویت کند . اصابت اشتباهی یک راکت از یک کشور به مناطق مرزی کشور دیگر نیز موضوع جدیدی نیست و بارها پیش آمده و معمولاُ با عذر خواهی فیصله پیدا می کند . باید گفت در جریان حمله امریکا به بار عراق چند راکت امریکایی به مناطق مرزی ترکیه اصابت کرد ، اما امریکا حتی عذرخواهی نکرد و همین محافل ترکیه که اکنون از سوریه بشدت انتقاد می کنند ، در آن زمان از امریکا انتقاد نکردند. ضمن اینکه گفته می شود امریکا با دستیابی به فن آوری پیشرفته چه بسا امکان تغییر جهت و انحراف برخی از موشک های شلیک شده را دارد .