آرتور لنک سفیر رژیم صهیونیستی در باکو اخیرا بر تشکیل اتحادیه یهودیانی که از جمهوری آذربایجان به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده اند / تاکید و اعلام کرد نخستین گردهمایی این اتحادیه در ماه فوریه آینده تشکیل خواهد شد. لنک در اظهاراتی عوامفریبانه افزود: این مهاجران نقش پل ارتباطی انسانی میان رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان را ایفا می کنند. من و مهاجران آذری موظفیم در جهت استحکام روابط میان جمهوری آذربایجان و اسراییل تشریک مساعی کنیم. در عین حال ” یوزف شاگال ” نماینده کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی برای زمینه سازی جهت تاسیس این اتحادیه اخیرا از باکو دیدن کرد . ناظران سیاسی این تلاش های رژیم صهیوینستی را در راستای ایجاد مرکز جدید برای جاسوسی و انجام فعالیت های تنش زایانه در جمهوری آذربایجان ارزیابی می کنند .
اعلام تشکیل اتحادیه یهودیان مهاجرت کننده از جمهوری آذربایجان در شرایطی است که باید گفت در حال حاضر یکی از اهداف اسرائیل در قفقاز و آسیای مرکزی از جمله جمهوری آذربایجان تسهیل مهاجرت یهودیان این منطقه به فلسطین اشغالی بطور خاص و یهودیان مقیم اتحاد جماهیر شوروی سابق به طور عام می باشد۰این موضوع از ترس تل آویو از نابرابر شدن شدید جمعیت فلسطینی نسبت به یهودیان می باشد. این نگرانی بویژه از سال ۲۰۰۱ با آغاز انتفاضه جدید مردم فلسطین و افزایش میزان مهاجرت یهودیان از سرزمینهای اشغالی (پدیده مهاجرت معکوس ) بیشتر شده است. بگفته مقامات ج . آذربایجان نیز از سال ۱۹۹۱ تا کنون بیش از پنج هزار نفر ازیهودیان مقیم در شمال غربی این کشور بویژه از شهرستان قوبا به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده اند رژیم صهیونیستی تلاش دارد در چارچوب اتحادیه یهودیان مهاجر از جمهوری آذربایجان, قشر تحصیلکرده و نخبه یهودیان جمهوری آذربایجان را به فلسطین اشغالی بفرستد و از سایر یهودیان جمهوری آذربایجان نیز برای اهداف جاسوسی استفاده کند. در این راستا نیز ارتقاء جایگاه یهودیان و ترویج تفکرات صهیونیستی در جمهوری آذربایجان از جمله اهداف رژیم صهیونیستی می باشد .تلاش رژیم صهیونیستی برای تشکیل کنفرانس یهودیان اروپا و آسیا در باکو نیز با چنین هدفی صورت می گیرد. اسرائیل با بهره گیری از اقلیت یهودی ساکن و بیشتر در چارچوب فعالیت های باصطلاح اقتصادی در جمهوریهای قفقاز از آنان به عنوان اهرم نفوذ برای ترویج اندیشه های صهیونیستی استفاده می کند. بایدگفت تبلیغ یهودیت در جمهوری آذربایجان نیز از جمله نتایج مناسبات باکو با رژیم صهیونیستی است . مؤسسات اسرائیلی با شیوه¬های مختلف از جمله کمکهای مالی به خانواده¬های فقیر و گرسنه, برگزاری مراسم¬های مختلف سخنرانی و … به تبلیغ یهودیت در جمهوری آذربایجان پرداخته و کوشش می¬کنند با جذب مسلمانان مستضعف, تعداد یهودیان را در این کشور افزایش دهند. با نظر می رسد تلاش برای تاسیس اتحادیه یهودیان مهاجر از جمهوری آذربایجان نیز در راستای تشدید این روند صورت می گیرد . در واقع جمهوری آذربایجان جایگاه خاصی در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی دارد . اسرائیل با کمک آمریکا اهداف توسعه طلبانه ای در منطقه قفقاز دنبال می کند که بخشی عمده از آنها جلوگیری از شکل گیری و تثبیت همکاریهای جمعی در منطقه و استفاده از اراضی کشورهای منطقه برای انجام اقدامات ضدامنیتی است . تلاش رژیم صهیونیستی برای افزایش مهاجرت تعداد معدود یهودیان جمهوری آذربایجان به فلسطین اشغالی در شرایطی است که اکثریت‌ قریب‌ به‌ اتفاق‌ جمعیت‌ یهودیان‌ در فلسطین‌ اشغالی‌(تقریباً همگی‌) متعلق‌ به‌ این‌ سرزمین‌ مقدس‌ نبودند، بلکه‌ آنها بیگانگانی‌ هستند که‌ از نقاط‌ مختلف‌ جهان‌ بر خلاف‌ خواست‌ مردم‌بومی‌ فلسطین‌ به‌ این‌ سرزمین‌ آورده‌ شده‌اند.جمعیت‌ یهودیانی‌ که‌ امروز در فلسطین‌ اشغالی‌ بر اساس‌ برنامه‌مهاجرت‌ اسکان‌ یافته‌اند , هیچ‌ نوع‌ پیوند نژادی‌، فرهنگی‌ و تاریخی‌باهم‌ ندارند و هیچکدام‌ از عواملی‌ که‌ یک‌ رشته‌ از انسانها را بهم‌ پیوندمی‌دهد ندارند و اساساً اسرائیل‌ مجموعه‌ای‌ از انسانهای‌ روی‌ زمین‌ است‌ که‌ فقط‌ یهودی‌ مذهب ‌هستند. مجموعه‌ای‌ ناهمگون‌ و بعضاً متضاد از فرهنگهای‌ متفاوت‌. این‌ نکته‌ بیانگر این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ چیزی‌ بنام‌ «ملت‌ واحد یهود»آنگونه‌ که‌ تئودور هرتزل‌ در کتاب‌ «دولت‌ یهود» خویش‌ ادعا می‌کند، وجود ندارد . فرایند ملت‌ سازی‌ که‌ صهیونیسم‌ آنرا همراه‌ با برنامه ‌اسکان‌ یهودیان‌ در فلسطین‌ دنبال می کند ، بر پایه‌اخراج‌ ساکنین‌ اصلی‌ فلسطین‌ از سرزمین‌ خویش‌ پایه‌ ریزی‌ شده است . در نتیجه اجازه باکو به تاسیس اتحادیه یهودیان مهاجر از جمهوری آذربایجان همکاری با اشغالگر بوده و مغایر با خواست مردم جمهوری آذربایجان است . مردم جمهوری آذربایجان درماههای اخیر به انحاء مختلف اعلام کردند که خواهان قطع مناسبات باکو و تل آویو هستند.