در پی بحران در مناسبات ترکیه و سوئیس بدنبال بازداشت چهار ساعته رهبر حزب کارگر ترکیه توسط دادگستری سوئیس به اتهام رد کشتار ۱۹۱۵ ارامنه و دروغ خواندن آن ، یوزف دایس” وزیر اقتصاد سوییس ابراز امیدواری کرد ، سفر ماه سپتامبر وی به ترکیه به این خاطر به خطر نیفتد و ترکیه این سفر را لغو نکند. این در شرایطی است که ۲۲ ژوئن گذشته کرشاد توزمن وزیر بازرگانی خارجی ترکیه در پی صدور حکم بازداشت یوسف خلج اوغلو رئیس موسسه تاریخ ترکیه به اتهام مشابه توسط دادگستری ترکیه ، دیدار خود از سوئیس را لغو کرد . با وجود این برغم برخی از تهدیدات ترکیه بویژه در زمینه های کاهش همکاریهای اقتصادی ، اقدام هفته گذشته دادگستری سوئیس علیه پرینچک نشان داد اینگونه موضع گیریهای ترکیه تغییری در رویکرد های کشورهای اروپایی ایجاد نکرده است .
درواقع ترکیه از یک سو در مورد مقابله با ادعای نسل کشی ارامنه بسیار دیر جنبیده است . این در شرایطی است که شناسایی جهانی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه از سال ۱۹۹۲ در اولویت نخست سیاست خارجی ارمنستان قرار دارد . از سوی دیگر ترکیه برغم تهدید به مقابله به مثل با کشورهایی شناسایی کننده کشتار ۱۹۱۵ ارامنه ، به تهدید عمل نکرده است . اردوغان ژوئن گذشته چنین تهدیدی را علیه سوئیس مطرح کرده بود که تحقق پیدا نکرد . نتیجه اینکه اکنون بیش از ۱۵ کشور غربی رسماُ حادثه ۱۹۱۵ را بعنوان نسل کشی برسمیت شناخته اند و همین کشورها آوریل گذشته به ارمنستان کمک کردند تا مراسم بین المللی در مورد کشتار ۱۹۱۵ ارامنه برگزار کند
در واقع بنظر می رسد که ملاحظات ترکیه در مناسبات با اتحادیه اروپا بویژه با توجه نزدیک شدن موعد آغاز مذاکرات در سوم اکتبر باعث شده است که برخورد آنکارا با اقدام کشورهای غربی در خصوص مساله نسل کشی انفعالانه باشد . بطوریکه حتی برخی از کشورهای غربی زمزمه هایی مینی بر قراردادن پذیرش مسئولیت کشتار ۱۹۱۵ ارامنه بعنوان پیش شرط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را مطرح می کنند . این در شرایطی است ارمنستان حتی در بیانیه استقلال خود از نواحی جنوب شرق ترکیه بعنوان ارمنستان غربی نام برده است و از تصاویر کوهای آغری بعنوان آرم دولتی استفاده می کند ، اما کشورهای اروپایی تاکنون به این موضوع واکنش نشان نداده اند . جالب اینکه مقامات ارمنستان مطمئن هستند که فشارهای اروپا به ترکیه افزایش خواهد یافت و در این راستا نیز واهان آوانسیان” معاون اول پارلمان ارمنستان هفته گذشته گفت ترکیه تحت فشار اروپا دیر یا زود مجبور به بازگشایی مرز خود با ارمنستان خواهد شد .