طی ماههای اخیر اخبار متعددی مبنی بر تمایل ارمنستان مبنی بر افزایش همکاری با سازمان شانگهای منتشر شده است . در این راستا اخیرا “کلوب شانگهای ارمنستان” در هتل “آنی” ایروان افتتاح شد. این کلوب از سوی واهان شیرخانیان معاون اسبق وزیر دفاع، آکادمیسین رافایل غازاریان، ، لیودمیلا سرکیسیان رئیس حزب هنچاک، آرام سرکیسیان رئیس حزب دموکرات و گارنیک مارگاریان رئیس حزب “میهن و شرافت”در ارمنستان تاسیس شده است.در بیانیه “کلوب شانگهای” آمده است:”جمهوری ارمنستان در چهار راه طرحهای کلان جهانی سیاسی و تمدنی قرار گرفته است. در این مرحله ما نیاز داریم تا در جستجو, ایجاد و توسعه گزینه های آلترناتیو همگرایی بین المللی باشیم. الزاماً بایستی اصولی را برای همگرایی جستجو کنیم که حفظ و توسعه هویت تمدنهای مختلف را تامین خواهند کرد. امروزه سازمان همکاریهای شانگهای می تواند چنین آلترناتیوی برای جمهوری ارمنستان باشد. برخلاف سایر مسیرهای همگرایی، همکاری با سازمان همکاریهای شانگهای ارزشهای ملی ما را مخدوش نخواهد ساخت، به تحکیم حکومت ملی و تثبیت شکل سنتی و ملی زندگی ما کمک خواهد کرد. ارامنه با خیلی از کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاریهای شانگهای (روسیه، چین، هند، ایران و غیره) دارای اشتراکات اساسی در زمینه جهان بینی و تمدنی می باشند که طبیعتاً همگرایی جمهوری ارمنستان با این سازمان را تسهیل خواهد بخشید.”سازمان همکاری شانگهای در سال ۱۹۹۶ به ابتکار روسیه و چین و با حضور قزاقستان , قرقیزستان و تاجیکستان به عنوان شانگهای ۵ تاسیس شد. اهداف اولیه این سازمان حل اختلافات مرزی اعضاء، مبارزه با تجزیه طلبی و افزایش روابط اقتصادی میان اعضاء است. با پیوستن ازبکستان به این نهاد در ژوئن ۲۰۰۱، شانگهای ۵ به سازمان همکاری شانگهای تغییر نام داد. از سال ۲۰۰۶ نیز با عضویت ایران , هندوستان و پاکستان به صورت ناظر در سازمان شانگهای , این سازمان بین المللی وارد مرحله جدیدی از فعالیت های خود شد . به باور ناظران سیاسی سازمان شانگهای اهداف متعددی را دنبال می کند که مقابله با یکجانبه گرایی در جهان و بویژه مقابله با یکه تازی امریکا در قفقاز , اورآسیا و آسیای مرکزی از جمله اهداف سازمان شانگهای می باشد . اعضاء سازمان همکاری شانگهای بویژه چین و روسیه می کوشند در چارچوب این سازمان نقش و جایگاه خود را در مسائل منطقه ای افزایش دهند. سازمان همکاری شانگهای با تاکید بر تاسیس مرکز منطقه ای ضد تروریسم می کوشد به نوعی مانع از سوء استفاده آمریکا از مساله تروریسم برای افزایش نفوذ توسعه طلبانه خود در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بشود. سران شانگهای در نشست سال ۲۰۰۶ خود ضمن تاکید بر خروج نیروهای امریکایی از آسیای مرکزی , از گسترش ناتو به سوی منطقه انتقاد کردند. تصمیم شانگهای برای برگزاری رزمایش نظامی نشان می دهد که شانگهای برای مقابله با اقدامات یکجانبه گریانه امریکا عزم جدی دارد. در هر حال باید گفت سازمان همکاری شانگهای با داشتن اعضاء قدرتمندی نظیر روسیه و چین و حدود ۵/۱ میلیارد جمعیت می تواند نقش قابل توجهی در مسائل منطقه ای ایفاء کند. درخواست تعدادی از کشورها از جمله ترکمنستان برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای نشان دهنده این موضوع است. اعضاء سازمان همکاری شانگهای تاکنون در عمل به برخی اهداف اولیه این سازمان نظیر حل مشکلات مرزی به موفقیتهای قابل توجهی رسیده اند که نمونه آن توافقات ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان در سال ۲۰۰۱ برای مشخص کردن نقاط مرزی بود، بنظر می رسد با توجه به دیدگاه مشترک اعضاء شانگهای در بسیاری از مسایل منطقه ای و جهانی , تقویت این سازمان باعث ارتقا نقش جهانی کشورهای منطقه خواهد شد . در این راستا نیز عضویت ارمنستان در سازمان شانگهای می تواند موقعیت منطقه ای ارمنستان را تقویت کند . ارمنستان با همه کشورهای عضو شانگهای مناسبات دارد و در عین حال از دیدگاه کم و بیش یکسانی با آنها برخوردار است. بعنوان نمونه اخیرا سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان در مصاحبه با روزنامه «فاینِنشیال تایمز» گفته است که مقامات رسمی ایروان مانند قبل با روسیه روابط دوستانه حفظ می کند و از استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در قفقاز حمایت نخواهد کرد. چنانچه گفته شد برچیده شدن پایگاههای امریکا از قفقاز و آسیای مرکزی از اهداف پیمان شانگهای است . ارمنستان عضو پیمان امنیت دسته جمعی است و غیر از ارمنستان و روسیه سفید تمامی کشورهای این پیمان عضو شانگهای هستند و از اینرو تقاضای ارمنستان برای عضویت در این پیمان با استقبال سایر اعضاء مواجه خواهد شد .