در ترکیه سالتحصیلی جدید با جنجال بر سر لایحه دولت بر ای اصلاح ساختار سازمان آموزش عالی ترکیه آغاز شده است . این سازمان که درست پس از کودتای نظامیان برهبری ژنرال اورن در سال ۱۹۸۰ ایجاد شد ، زمینه را برای حضور نظامیان در این ساختار فرهتگی و آموزش فراهم کرده است و در نتیجه نظامیان در این سازمان ایده هایی را داده اند که مهمترین آن ارایه بخشنامه هایی مینی بر ممنوعیت حجاب و اخراج هزاران دانش آموز ، داشنجو ، معلم و استاد محجبه از مراکز آموزشی و محرم شدن از یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه شان بود . از اینرو بسیاری از مردم ترکیه از عملکرداین سازمان بعنوان نوعی ستم ملی در ترکیه نام می برند . در همین راستا نیز حزب حاکم عدالت و توسعه طرحی را برای اصلاح ساختار آموزشی این کشور ارایه داده است . بر اساس این طرح اختیارات شورای علمی دانشگاهها در مقابل سازمان آموزش عالی ترکیه افزایش پیدا می کند . اما این طرح با واکنش محافل لائیک و تندرو ترکیه مواجه شده است . اغلب این محافل ترکیه سعی دارند دولت اردوغان را به سیاسی کاری و سوء استفاده از قدرت در این خصوص متهم کنند . در این راستا سزر رئیس جمهور ترکیه گفته است است که نباید سیاست را وارد دانشگاهها کرده است که با جواب قاطعانه اردوغان مواجه شده است . اردوغان گفته است شما چه کسی را گول می زنید در سال ۱۹۹۵ چه کسی با تغییر قانون اساسی امکان فعالیت دانشگاهیان در رده های بالای شورای احزاب را فراهم ساخت . گفتنی است در این سال سزر رئیس دادگاه قاون اساسی ترکیه بود . بدین ترتیب بنظر می رسد مهمترین نگرانی محافل لائیک فراهم شدن بستر رشد حرکت های مستقل و اسلامی در دانشگاههای ترکیه است که آنها این موضوع را با میراث ۸۰ ساله کمالیسم مغایر می دانند . آنچه بر نگرانی محافل لائیک ترکیه افزوده است این است که تنها در اولین سالتحصلی پس از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه ، در نتیجه فضای جدید گرایش به مدارس اسلامی امام خطیب دو برابر شده است . این مدارس مذهبی پس از سقوط دولت مردمی اربکان در سال ۱۹۹۷ با کودتای سفید نظامیان مورد تهاجم محافل لائیک و نظامیان قرار گرفت و با نفوذ نظامیان در سازمان آموزش عالی ترکیه از دو سال پیش ورود دانش آموزان محجه به این مدارس مذهبی نیز ممنوع شد که در نتیجه حتی دختر اردوغان نیز برای ادامه تحصیل مجبور به ترک ترکیه شد . بی شک هر گونه اقدام دولت اردوغان برای از بین بردن اجحاف های موجود در نظام آموزشی ترکیه تاثیر قابل توجهی بر محبوبیت حزب آک خواهد گذاشت و محافل لائیک بدلایل متعدد تمایلی به این موضوع ندارند . از اینرو نیز حملی اوزکوک رئیس ستاد ارتش ترکیه ماه گذشته با انتشار بیانیه ای تاکید کرد ارتش تحولات دانشگاهها را در این کشور دنبال می کند . ژنرال آیتاچ یالمان از فرماندهان ارشد نظامی ترکیه نیز در دیدار اخیر خود با روسای دانشگاهها آنها را تحریک به صف آرایی در مقابل اقدامات آموزشی دولت اردوغان کرد و بدنبال آن روسای دانشگاههای استانبول ، تراکیا و قاضی آنتیپ با اظهارات غیر متعارفی از اردوغان بعنوان فردی جاهل و فحاش نام بردند . با وجود این بابد گفت با پیروزی حزب آک در انتخابات عمومی نوامبر ۲۰۰۲ که بسیاری از آن بعنوان یک انقلاب در ترکیه نام می برند روندی منطبق بر خواست مردم تشکیل شده است که مخالفت های محافل لائیک و ارتش با آن نتیجه معکوس خواهد داد .