در پی مطرح شدن تغییر قانون دادگاه قانون اساسی ترکیه در پارلمان این کشور و طرح برخی مباحث در مورد تغییر قانون اساسی ، مخالفت ها با این موضوع از سوی محافل و شخصیت های لائیک عنوان شد . از جمله مصطفی بومین رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه با طرح اینکه دادگاه قانون اساسی ترکیه حافظ نظام لائیک است ، با تغییر قوانی این دادگاه مخالفت کرد . قوانین دادگاه قانون اساسی ترکیه در و.اقع توسط کودتاگران سال ۱۹۸۰ این کشور نگاشته شده است . از اینرو نیز این انتظار همواره این انتظار وجود داشته است که بمنظور کارآیی این دادگاه قوانین آن تغییر بکند . بویژه اینکه قوانین این دادگاه حتی مورد انتقاد اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته است .
دادگاه قانون اساسی ترکیه باید حافط دیدگاههای مردم و ساختار سیاسی باشد . این دادگاه وظیفه تصمیم‌گیری در مورد شکایات مربوط به تناقض مصوبه‌ها و امورات با رژیم لائیک این کشور را به عهده دارد. این در شرایطی است که دادگاه قانون اساسی ترکیه تاکنون با صدور حکم انحلال احزابی نظیر حزب رفاه و فضیلت در واقع آراء مردم را نادیده گرفته و به اقدامات غیر دموکراتیکی دست زده است ، بطوریکه حتی برخی از اعضاء خود دادگاه قانون اساسی ترکیه از رویه و مشی این دادگاه انتقاد کرده اند . در این راستا نیز دخالت های اخیر دادگاه قانون اساسی ترکیه در مسایلی نظیر حجاب با واکشن منفی برخی از اعضاء دادگاه قانون اساسی از جمله هاشم قلیج مواجه شده است . ضمن اینکه دادگاه قانون اساسی ترکیه بنوعی در اقدامات پارلمان ترکیه که نماینده آراء مردمی است ، دخالت می کند .
در این راستا نیز بلند آرینج” رییس مجلس ترکیه سخنان رییس دادگاه قانون اساسی این کشور در مخالفت با آزادی حجاب اسلامی در مراکز آموزشی را “مداخله در صلاحیت قوه مقننه” خواند.”مصطفی بومین” رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه اخیرا در یک سخنرانی گفته بود: “حتی در صورت تغییر برخی از ماده‌های قانون اساسی، آزادی پوشش اسلامی در مراکز آموزشی ممکن نخواهد بود.” آرینج با استناد به این که مجلس ترکیه برترین جایگاه قانونگذاری ترکیه است، گفت: “مجلس ترکیه این صلاحیت را دارد که هر گونه لایحه‌ای را به تصویب برساند.” وی گفت: “مجلس ترکیه حتی می‌تواند دادگاه قانون اساسی را نیز حذف کند.” رییس مجلس ترکیه تصریح کرد که در هیچ یک از کشورهای دمکراتیک و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیلاتی مشابه دادگاه قانون اساسی در ترکیه وجود ندارد.” آنچه مسلم است اینکه برخی از محافل لائیک در ترکیه با طرح مسایل جنجالی تلاش دارند تا بحرانهای کاذب علیه دولت اردوغان ایجاد کنند . این در شرایطی است که مردم ترکیه نیز انتظار دارند که دولت اردوغان با پیشبرد اصلاحات و حل مسایلی نظیر حجاب که خواسته قاطبه مردم ترکیه است ، به وعده های خود تحقق بخشد .