حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد لزوم تجدید محاکمه “عبدالله اوج‌الان” رهبر گروه ترو.ریستی پ ک ک بازتاب های مختلفی در این کشور داشت . اوجالان که در سال ۱۹۹۹ دستگیر شده است ، ابتدا به اعدام محکوم شد و سپس در پی تغییر قوانین جزایی ترکیه به حبس ابد محکوم شد . اما دادگاه حقوق بشر اروپا مدعی شده است که بعلت حضور نظامیان در دادگا اولیه محاکمه اوجالان محاکمه وی عادلانه نبوده و ماده ۶ اساسنامه حقوق بشر اروپا نقض شده است . با توجه به اینکه ترکیه که از امضاء کنندگان قرارداد حقوق بشر و پروتکلهای الحاقی آن است و از سال ۱۹۸۷ حق مراجعه انفرادی علیه این کشور به دادگاه حقوق بشر اروپا را به رسمیت شناخته شده است ، اجرای حکم دادگاه حقوق بشر اروپا قطعی است . ویژه اینکه بر اساس ماده ۹۰ قانون اساسی ترکیه نیز در صورت بروز هرگونه تناقضی بین قوانین و احکام داخلی با آن دسته از قراردادها و تعهداتی که ترکیه طرف آن است، قراردادها و تعهدات بین‌المللی ترکیه لازم‌الاجرا و قانونی خواهد بود.
در چنین شرایطی نیز عبدا… گل وزیر امورخارجه ترکیه گفته است که اگر اوجالان صدها بار نیز محاکمه شود ، حکم وی تغییر نخواهد کرد . این در شرایطی است که درخواست دادگاه حقوق بشر اروپا با ناخرسندی و نگرانی نظامیان ترکیه همراه شده است . در این راستا نیز ژنرال یاشار بیوک آنیت فرمانده نیروی زمینی ترکیه گفته است که درخواست دادگاه حقوق بشر اروپا جنبه سیاسی دارد و با اهداف و اغراض سیاسی مطرح شده است . در واقع با توجه به روند کنونی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ، طرفداران اوجالان امیدوار هستند که محاکمه مجدد وی زمینه تخفیف مجازات وی را فراهم کند . گفته می شود امریکا طی ماههای اخیر مساله فعالیت سیاسی پ ک ک را با مقامات ترکیه مطرح ساخته است . حتی برخی از رسانه های ترکیه تاکید دارند در این خصوص توافق محرمانه ای میان ترکیه و امریکا صورت گرفته است . امریکا تلاش دارد زمینه را فراهم کند تا بار دیگر در آینده پ ک ک برهبری اوجالان فعالیت خود را ادامه دهد . ضمن اینکه کشور های اروپایی نیز هر روز با طرح درخواستهای جدید سعی دارند هر چه بیشتر آنکارا را تحت فشار قرار داده و امتیازات بیشتری از این کشور بگیرند . در واقع با نزدیک شدن موعد سوم اکتبر که زمان آغاز مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپاست ، بنظر می رسد درخواست زیاده خواهانه اتحادیه اروپا نیز افزایش خواهد یافت .
یکی از نگرانیهایی که در مورد اجرای حکم دادگاه حقوق بشر اروپا توسط ترکیه وجود دارد این است که اجرای این حکم باعث خواهد شد که بعد از این حکم دعاوی مهمی چون مساله ممنوعیت حجاب، حدنصاب ورود احزاب سیاسی به مجلس، و… با شدت بیشتری در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شود . در صورتیکه ترکیه به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا توجهی نکند هم عضویت خود در شورای اروپا را از دست خواهد داد و هم جایگاهی در مجمع مجالس شورای اروپا نخواهد داشت.” آنچه مسلم است که هدف اصلی دادگاه حقوق بشر ترکیه از صدور این حکم ، در تنگنا قرار دادن دولت ترکیه است تا حکم حبس ابد اوجالان لغو شود و در صورتیکه این درخواست تحقق پیدا کند ، احتمال اعتراضات گسترده به دولت ترکیه وجود دارد . بویژه اینکه پ ک ک طی ماههای اخیر با حمایتی که امریکا بطور پنهانی در عراق دارد ، حملات خود را علیه منافع دولت ترکیه افزایش داده است بطوریکه ژنرال “یاشار بیوک‌آنیت” فرمانده نیروی زمینی ترکیه هفته گذشته در مورد تلاش حزب کارگران کرد ترکیه (پ.ک.ک) برای آغاز یک رشته عملیات تهاجم و بمب گذاری در شهرهای بزرگ ترکیه هشدار داد. در چنین شرایطی است که رئیس شعبه استانبول حزب کارگر ترکیه گفته است تجدید محاکمه اوجالان ترکیه را بسوی جنگ داخلی به پیش می برد .پ ک ک در سه دهه اخیر هزاران نفر از مردم ترکیه را کشته و مردم از دولت اردوغان انتظار دارند که به بهای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از خواسته های عمومی مردم چشم پوشی نشود .