در ترکیه خارجیان برای خرید زمین در این کشور هجوم آورند . زکی ارگزن وزیر عمران و مسکن ترکیه اخیراً اعلام کرد، خارجیان در ۴۲ استان ترکیه در مجموع ۴ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۲۷۲ متر مربع ملک و زمین خریدند. به گفته ارگزن از بدو اجرایی شدن قانون فروش اموال غیر منقول به خارجیان در ۱۹ جولای ۲۰۰۳ ، آلمانی ها یک میلیون و ۷۴۸ هزار و ۲۷۱ متر مربع ، انگلیسی ها یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۳۶ متر مربع و هلندیها ۲۵۵ هزار و ۵۴۴ و رژیم صهیونیستی ۳۰ هزار و ۲۱۹ متر مربع زمین در ترکیه خریداری کردند. خرید اینهمه زمین در ترکیه توسط خارجیان آنهم تنها در دو سال اخیر به شدت نگرانی محافل سیاسی در ترکیه را بر انگیخته است. بطوریکه برخی از احزاب ترکیه از جمله حزب سعادت این روند را بسیار خطرناک عنوان کرده اند.ترکیه برای خوشایند اتحادیه اروپا چنین قانونی را قرار داده است . حال آنکه در بسیاری از کشورهای اروپا واگذاری زمین به خارجیان یا ممنوع است و یا اینکه بسیار دشوار گرفته می شود .برخی از کشورها از مدتها قبل بدنبل خرید زمین در ترکیه بودند . اما تا قبل از قانون واگذاری اموال غیر منقول به خارجیان این امکان را نداشتند . بعنوان نمونه یهودیان از دوران سلطان عبدالحمید عثمانی بدنبال تصاحب زمین در ترکیه بودند که با جواب منفی آن سلطان عثمانی مواجه شدند . بدنبال آن طی یک دهه اخیر رژیم صهیونیستی به بهانه مشارکت در پروژه کشت و صنعت جنوب شرق ترکیه موسوم به گاپ ، کوشیده ایت در این مناطق مستقر شود و هدف ایجاد یک شهرک یهودی را در این منطقه دنبال می کند .
با اجرایی شدن قانون فروش اراضی به خارجیان در ترکیه در ۱۹ جولای ۲۰۰۳ رژیم صهیونیستی نیز تلاش کرده است مقدار بیشتری زمین در ترکیه به دست آورد. البته در آماری که زکی ارگزن وزیر عمران و مسکن ترکیه ارائه کرده است، رژیم صهیونیستی رتبه چهارم خرید اراضی خارجی زمین در ترکیه را دارد، اما واقعیت این است که رژیم صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر اهداف توسعه طلبانه خود و نیز جلوگیری از حساسیت بیشتر افکار عمومی در ترکیه تلاش دارد که از طریق یهودیان ترکیه اقدام به خرید زمین بکند. چنانچه مجله تخصصی نکته در شماره ۳ جولای ۲۰۰۴ خود فاش ساخت ، شصت تن از یهودیان ترکیه با حمایت مالی رژیم صهیونیستی ، ۱۱۵ هزار هکتار زمین در جنوب شرقی ترکیه خریداری کرده اند که مساحت آنها معادل نیمی از مساحت استانبول بزرگترین شهر ترکیه است. شکی نیست که رژیم صهیونیستی بعد از گذشت ۳۰ تا ۴۰ سال از خرید این زمینها مدعی حقوق خود از آنها خواهد شد. یعنی همان کاری که در گذشته با فلسطینی ها کرد و این خطر جدی است که آینده ترکیه را تهدید می کند و لزوم بازنگری در مساله فروش اموال غیر منقول به خارجیان را دو چندان میکند.