امریکا از ۲۷ سازمان غیر دولتی ارمنستان در آستانه انتخابات این کشور حمایت مالی می کند. آنتونی گادفرید کاردار موقت سفارت امریکا در ارمنستان اخیرا درمصاحبه با خبرگزاری مدیاماکس اعلام کرد، این سازمانها در مجموع یک میلیون دلار از سفارت امریکا دریافت کرده اند. انتونی گادفرید با ادعای اینکه برای امریکا روند انتخابات در ارمنستان مهم تر از نتیجه آن است گفت در یک سال و نیم گذشته امریکا همکاری با احزاب سیاسی ارمنستان را گسترش داده و برنامه هایی را در این ارتباط به اجرا گذاشته است۰ وی همچنین با بیان این که برخی گروهها در ارمنستان درباره عملکرد امریکا در این کشور ناراضی هستند مدعی شد امریکا قصد ندارد بر نتایج انتخابات مجلس ارمنستان تاثیر بگذارد. ناظران سیاسی اظهاراتی این مقام سفارت امریکا در ایروان را شاهدی مبنی بر تحرکات پنهانی واشنگتن برای جهت دهی به انتخابات پارلمانی ۱۲ می ارمنستان عنوان می کنند . تجربه انقلاب های رنگین در گرجستان , قرقیزستان و اوکراین و همچنین تظاهرات خشونت بار اخیر در مسکو نشان داد که پولهایی که امریکا به سازمانهای غیر دولتی می دهد در جهت ایجاد نافرمانی مدنی استفاده می شود . اعلام کمک امریکا به ۲۷ سازمان غیر دولتی در ارمنستان در شرایطی است که دولت ایروان از سال ۲۰۰۴ تلاش کرد محدودیت هایی برای نهادهای غیر دولتی که با امریکا و بنیاد سوروس ارتباط دارند, ایجاد کند . اما بنظر می رسد این روند تاثیر بر تحرکات امریکا نگذاشته است . در عین حال امریکا با عدم عمل به تعهدات خود برای کمک مالی به ارمنستان در چارچوب برنامه چالش هزاره سوم می کوشد مواضع اپوزیسیون غربگرا در انتخابات را تشدید کند . در واقع تحرکات انتخاباتی در ارمنستان را می توان به دو بعد تقسیم کرد . یک بعد مربوط به تلاشها و بعبارت بهتر دخالت های کشورهای غربی بویژه امریکا در روند انتخابات پارلمانی ارمنستان است . بعد دیگر تحرکات احزاب داخلی ارمنستان از جمله احزاب مستقل , امریکا گرا و روسیه گرا می باشد . از بعد خارجی باید گفت در ماههای اخیر اخبار متعددی مبنی بر تلاشهای امریکا برای ایجاد انقلاب رنگین در ارمنستان منتشر شده است. آندسته از مخالفان دولت ارمنستان که ارتباط نزدیکی با محافل امریکایی دارند , ابراز اطمینان می کنند که در انتخابات به پیروزی خواهند رسید . در این راستا آرام سرکیسیان رئیس حزب “جمهوری” سه ماه پیش در خصوص انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آتی ارمنستان و تلاشهای طرفداران روبرت کوچاریان برای بدست گیری دوباره قدرت گفت : “مردم و جامعه بین المللی اجازه نخواند داد چنین اتفاقی روی دهد.” مجموع قراین نشان می دهد که امریکا تلاش دارد در صورتیکه تیم فعلی حکومت ارمنستان خواسته های امریکا از جمله تجدید نظر در مناسبات ایروان با مسکو را اجرا نکند, زمینه را برای انقلاب رنگین در ارمنستان فراهم سازد. از اینرو سفارت امریکا در ایروان و بنیادهایی نظیر بنیاد سوروس که با سیا همکاری نزدیکی دارند طی ماههای اخیر تحرکات خود در ارمنستان را شدت بخشیده اند و عمق این تحرکات بویژه از سوی سفارت امریکا در ارمنستان بحدی بود که اخیرا برخی از مقامات رسمی ارمنستان از دخالت های سفارت امریکا در ایروان انتقاد کردند . اظهارات آنتونی گادفرید کاردار موقت سفارت امریکا در ارمنستان نیز در کل این موضوع را ثابت می کند . به باور ناظران سیاسی هدف امریکا این است که اگر انقلاب رنگین در جریان انتخابات پارلمانی ۱۲ می نیز رخ ندهد حداقل بواسطه این انتخابات شرایط را برای وقوع انقلاب رنگین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ فراهم سازد . حال آنکه مردم ارمنستان انتظار دارند که احزاب سیاسی با رعایت قواعد رقابت دموکراتیک مانع موج سواری بیگانگان بویژه امریکا در روند انتخابات شوند . در این میان نکته جالب توجه در سیاست امریکا در خصوص ارمنستان اینکه امریکا چه در صورت حمایت از از دولت ارمنستان و چه در صورت حمایت از مخالفان آن سیاست اش در مورد قره باغ تغییر نکرده و همچنان با اتخاذ سیاست ضد جمهوری آذربایجان به کمک های مالی و سیاسی به جدایی طلبان قره باغ جهت الحاق آنها به ارمنستان کمک می کند.