بموازات افزایش فشارهای امریکا به ایران در خصوص فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران, حمایت از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران در اقصی نقاط جهان از جمله در ترکیه در حال افزایش است . در این راستا رجایی کوتان رهبر حزب سعادت ترکیه گفت: “قدرت هسته‌ای ایران نباید به عنوان تهدیدی علیه ترکیه تلقی شود. رهبر حزب سعادت در کنفرانس خبری در آنکارا با اعلام این مطلب افزود: “قدرتهای بزرگ با اصرار ادعا می‌کنند که قدرت هسته‌ای ایران تهدیدی علیه ترکیه است و این در حالی است که از ۴۰۰ سال پیش مناسبات ایران و ترکیه دوستانه است . کوتان استدلال کرد: “چه دلیلی دارد که ایران در حالی که خود مورد تهدید قرار دارد، با ترکیه درگیر شود و مگر نمی‌داند که در صورت درگیری با ترکیه، در ورودی خود به اروپا (ترکیه) را از دست خواهد داد؟ اظهارات کوتان در شرایطی صورت می گیرد که هفته گذشته صدها نفر از مردم استانبول با تجمع در مقابل کنسولگری ایران در استانبول از فعالیت های هسته ای ایران حمایت کرده و فشارهای امریکا علیه ایران را محکوم کردند. در واقع باید گفت ماهیت توسعه طلبانه , دروغگویانه و صهیونیست گرایانه دولتمردان کاخ سفید برای همه جهانیان مشخص شده است . اقدامات دوگانه امریکا نظیر حمایت از تروریسم دولتس رژیم صهیونیستی عملا لکه بزرگی بر چهره دموکراسی در سراسر جهان است . ناظران سیاسی معتقدند فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران هرچه بیشتر ماهیت زورگویانه امریکا و سیاست های نوامپریالیستی این کشور را نشان داد . در شرایطی که همکاری ایران با آژانس بین الملی انرژی اتمی فراتر از انتظارات قانونی بوده است و بیش از ۱۴۰۰ نفر روز بازرسی سرزده بازرسان آژانس صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران را نشان می دهد و در عین حال تمامی دانشمندان اتمی امکان ساخت بمب اتمی با سانتریفوژهای موجود در ایران را غیر ممکن می دانند , اما امریکا مدعی تلاش ایران برای ساخت بمب اتمی است . امریکا در واقع اهداف دیگری دنبال می کند که حاکم کردن رژیم نامشروع صهیونیست بر خارومیانه از جمله آنهاست . اما درشرایطی که دولتمردان برخی از کشورها بدنبال حفظ کرسی قدرت خود بهر شکل ممکن نظیر امتیازدهی به امریکا هستند و نمی توانند موضع جدی در قبال امریکا اتخاذ کنند , مردم دنیا بخوبی از ماهیت تحرکات امریکا آگاهند و از اینرو نیز رفته رفته حمایت ها از ایران در حال افزایش است و ادامه این روند باعث خواهد شد که ایران بطور غیر مستقیم ائتلاف ضدامریکایی از ملل جهان را ایجاد کند و این همان نگرانی جدی است که امریکایی ها دارند .