به موازات ادامه سیاست امتیاز دهی باکو به امریکا , مداخله امریکا در امور داخلی جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد .دراین راستا اخیرا گروهی ازنمایندگان کنگره آمریکا با امضای نامه ای به کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه این کشور، خواهان اعمال فشار بر دولت جمهوری آذربایجان به منظور آزادی سریع و بی قید و شرط فرهاد علی اف وزیر سابق توسعه اقتصادی از زندان شدند . این اعضای کنگره آمریکا ضمن اشاره به این که فرهاد علی اف از حدود یک سال و نیم پیش به اتهام توطئه براندازی دولت الهام علی اف و نیز فساد مالی در بازداشتگاه وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان زندانی است ، افزوده اند : گر چه دولت باکو متحد آمریکاست ، اما وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر و افزایش شمار زندانیان سیاسی درجمهوری آذربایجان ، موجب نگرانی جدی است. .در عین حال اخیرا” هری آکرمان نماینده مجلس نمایندگان آمریکا نیز مساله فرهاد علی اف را در این مجلس مطرح کرده و از نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان آمریکا خواست به این مساله رسیدگی کند. هری آکرمان تاکید کرده بود ، ” فرهاد علی اف به علت غربگرا و اصلاح طلب بودنش و نیز به خاطر بیان حقایق در مورد حاکمیت جمهوری آذربایجان دستگیر شده است “. تحرکات این نمایندگان کنگره امریکا در شرایطی است که مساله فرهاد علی اف و برادرش رافیق علی اف در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشرنیز مطرح شده بود.
واقعیت این است که دستگیری فرهاد علی اف و علی انسان اف در ج آذربایجان معلول انگیزه های مختلفی بود . برخی از ناظران سیاسی معتقدند که همکاری آنها با سفارت امریکا در باکو در جریان انتخابات مهمترین عامل این دستگیری بود . بموازات افزایش اختلاف در حزب حاکم جمهوری آذربایجان گفته می شود فرهاد علی اف برای رسیدن به پست نخست وزیری با کمک سفارت امریکا تلاش می کرد و همین موضوع باعث ناخرسندی دیگر اعضای حزب حاکم شد. حمایت های ویژه امریکا از فرهاد علی اف نیز نشان می دهد که امریکا روی وی حساب باز کرده بود . در حال حاضر نیز امریکا تلاش دارد با وادار کردن دولت باکو برای آزادی وی , بتواند از وی در انتخابات آتی استفاده کند . بویژه اینکه مقامات امریکایی به این نتیجه رسیدند که چهره های فعلی مخالفان غربگرای دولت باکو نظیر رسول قلی رئیس اسبق پارلمان ج آذربایجان , عیسی قنبر رهبر حزب مساوات و علی کریملی رهبر شاخه اصلاح طلبان جبهه خلق کارآیی مورد نظر را برای امریکا ندارند . در این میان آنچه جای تامل است موضع رسانه های غربگرای ج آذربایجان نسبت به مساله فرهاد علی اف است . مطبوعات غربگرای مخالف دولت باکو طی سال های اخیر، فرهاد علی اف را در زمان تصدی وزارت توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان یکی از مهم ترین عوامل فساد مالی و رشوه خواری در کشور معرفی می کردند ، اما از زمان اقدام دولت باکو برای بازداشت وی به اتهام مشارکت در توطئه براندازی دولت الهام علی اف وهمکاری با مخالفان و فساد مالی و اختلاس اموال دولتی ، مطبوعات غربگرای باکو فرهاد علی اف را زندانی سیاسی معرفی می کنند .