زاهد اروج” عضو کمیسییون دفاع و امنیت ملی مجلس ج. آذربایجان اخیرا در گفتگو با خبر گزاری «ترند» اعلام کرده بود که رئیس جمهوری آذربایجان لایحه بازگردندان ۱۵۰ نظامی این کشورازعراق را به مجلس فرستاده است. با توجه به اینکه اکثریت کرسی های مجلس ج. آذربایجان در دست نمایندگان حزب حاکم “ینی آذربایجان” است، تصویب این لایحه قطعی بنظر می رسد. ج. آذربایجان اولین کشور اسلامی و همچنین اولین جمهوری قفقاز بود که در سال ۲۰۰۳ به درخواست امریکا برای اعزام نیرو به عراق پاسخ مثبت داد و همان سال نظامیان این کشور به عراق اعزام شدند. این اقدام بشدت با اعتراض افکار عمومی و محافل مردمی ج. آذربایجان مواجه شد. این اعتراض ها عمدتا ناشی از سه دلیل بود . اول اینکه بیست درصد خاک جمهوری آذربایجان تحت اشغال است و این کشور درگیر مناقشه قره باغ است . دوم اینکه اعزام سربازان آذری به عراق در شرایطی صورت گرفت که امریکا در چارچوب سیاست ضد آذری خود حتی حاضر به دادن رای مثبت به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان در رای گیریهای مجمع عمومی سازمان ملل نیست. عامل سوم نیز آشَکار شدن دروغهای امریکا برای اشاعه دموکراسی در عراق و نابودی سلاحهای کشتار جمعی بود . در عراق نه تنها سلاح کشتار جمعی پیدا نشد ، بلکه برخی از محافل امریکایی نیز اذعان کردند که هدف اشغال عراق تسلط بر منابع انرژی این کشور است. با وجود این دولت باکو در قبال گسترش اعتراض ها مدعی شدند سربازان آذری نه برای خدمت به اشغالگران امریکایی بلکه برای حفاظت از اماکن مذهبی به عراق اعزام شدند. اما این وعده نیز عملی نشد . اکنون دولت باکو در شرایطی تصمیم به فراخوان نیروهای آذری از عراق گرفته است که پیش از این بسیاری از متحدان امریکا، نیروهای خود را از عراق خارج کرده اند . گرجستان و ارمنستان دو کشور دیگر قفقاز نیز از ماهها قبل نظامیان خود را از عراق خارج کرده اندواقعیت این است دولت باکو چنین اقدامی را بمنظور جلب حمایت امریکا در مناقشه قره باغ و دریافت کمکهای مالی از واشنگتن انجام داد، اما امریکا طی سالهای اخیر با افزایش کمک مالی به ارمنستان و جمهوری خود خوانده قره باغ ، تغییری در مواضع خود در قبال مناقشه قره باغ نداده است. از اینرو نیز محافل سیاسی جمهوری آذربایجان انتظار دارند دولت باکو با توجه به این تجریه تلخ و پر هزینه، اقدام به فراخوان نیروهای خود از افغانستان نیزبکند. در حال حاضر ۹۰ نظامی آذری زیر پرچم اشغالگران در افغانستان خدمت می کنند. با توجه به افزایش تلفات نظامیان امریکایی و ناتو در افغانستان و برغم افزایش نظامیان آذری در این کشور از ۴۵ نفر به ۹۰ نفر در سپتامبر گذشته ، مقامات سیاسی و نظامی امریکا همچنان در سفر های هفته های اخیر خود به باکو خواهان افزایش نظامیان آذری در افغانستان شده اند. این در شرایطی است که حتی اغلب اعضای ناتو به درخواست امریکا برای افزایش نیروی نظامی در افغانستان پاسخ منفی داده و اعلام کردند شکست ماموریت هفتاد هزار نظامی امریکا وناتو برای تامین امنیت در افغانستان در هفت سال اخیر نشان می دهدکه بحران افغانستان راهکار نظامی ندارد .