داوید سیخارولیدزه و رابرت گیتس وزیران دفاع گرجستان و امریکا در دیداری که در واشنگتن در پشت درهای بسته برگزار شد درباره گسترش مناسبات دو کشور بویژه از بعد نظامی گفتگو کردند. برگزاری این دیدار یک روز قبل از امضای پیمان مشارکت راهبردی تفلیس _ واشنگتن توسط گریگول واشادزه وزیر خارجه گرجستان و کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا صورت گرفت. ناظران سیاسی یکی از اهداف تحرکات جدید امریکا در گرجستان و امضای پیمان مشارکت راهبردی را زمینه سازی برای ایجاد پایگاه نظامی در این کشور عنوان می کنند . واقعیت این است که امریکا با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک گرجستان در حوزه دریای سیاه، قرار داشتن این کشور در محور انتقال انرژی شرق – غرب و همسایگی گرجستان با روسیه بدنبال تاسیس پایگاه نظامی در این کشوراست. این موضوع بویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر که امریکا و گرجستان بر مبارزه مشترک با تروریسم تاکید داشتند ، مورد توجه قرار گرفت.امریکا از یک سو به بهانه تعلیم ارتش گرجستان در چارچوب قرارداد سال ۲۰۰۲ تعلیم و تجهیز مستشاران نظامی خود را وارد گرجستان کرد. از سوی دیگر نیز کوشید به بهانه تامین امنیت خطوط انتقال انرژی بخشی از نیروهای سیار خود را از آلمان به گرجستان منتقل کند، اما بخاطر مخالفت های افکار عمومی و نیز روسیه نتوانست هدف تاسیس پایگاه را محقق سازد . با وجود این بعد از جنگ پنج روزه اوستیای جنوبی دراوت گذشته که به تحریک امریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفت ، امریکا تلاش دارد که از فضای ضد روسی ایجاد شده برای تاسیس پایگاه در بنادر پوتی و باتومی گرجستان استفاده کند.در واقع امریکا تلاش داشت با به عضویت در آوردن گرجستان در ناتو، از این طریق در این کشور حضور نظامی پیدا کند، اما با مخالفت اعضای ناتو با این موضوع ، واشنگتن تلاش دارد به صورت دوجانبه و در چارچوب پیمان مشارکت راهبردی در این کشور حضور نظامی یابد. این در شرایطی است که نگاهی به تجربیات جنگ اوسیتای جنوبی و کم و کیف مناسبات امریکاو گرجستان بعد از فروپاشی شوروی نشان می دهد که این اقدام نه تنها کمکی به احیای تمامیت ارضی گرجستان نخواهد کرد، بلکه انگیزه های روسیه را برای تقویت استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی بیشتر خواهد کرد. از اینرو نیز افکار عمومی در گرجستان از این موضوع استقبال نکرده اند. بویژه اینکه اقدام غیر مسئولانه دولت ساکاشویلی در حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بار دیگر برای مردم گرجستان نشان داد که اولویت دولت تفلیس نه منافع گرجستان بلکه منافع امریکا و صهیونیسم بین الملل است.