تجربیات ۱۵ سال اخیر در مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان نشان داده است که هرگاه گام های جدی برای گسترش مناسبات تهران و باکو برداشته می شود، تحرکات امریکا و رژیم صهیونیستی و سرسپردگان امنیتی آنها برای تخریب این مناسبات نیز افزایش می یابد . چرا که آنها گسترش مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان که از اشتراکات فراوان تاریخی ، فرهنگی و مذهبی برخوردار هستند،را تهدیدی برای حضور و نفوذ نامشروع خود در جمهوری آذربایجان و قفقاز عنوان می کنند. طی دو سه سال اخیر مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان در همه زمینه از جمله سیاسی، اقتصادی و نظامی افزایش یافته است و این روند بشدت موجب ناخرسندی صهیونیسم بین الملل شده است که تلاش دارد جمهوری آذربایجان را به پایگاه منطقه ای خود تبدیل کند . در این راستا گروه های صهیونیستی با نفوذ به مراکز امنیتی در جمهوری آذربایجان تلاش دارند که از این مراکر در راستای اهداف خود استفاده کنند. کشف باند تبهکاری حاجی ممداف در وزارت کشور جمهوری آذربایجان ، اختلاف گسترده در وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان که منجر به تبعید محترمانه نامیک عباس اف وزیر امنیت ملی به ازبکستان بعنوان سفیر شد و همچنین دستگیری جاسوس موساد در نهاد ریاست جمهوری آذربایجان ضمن نشان دهنده تزلزل و جنگ داخلی درنهادهای امنیتی جمهوری آذربایجان ، این موضوع را نیز ثابت کرد که زمینه مناسبی برای استفاده صهیونیستها از نهادهای امنیتی جمهوری آذربایجان وجود دارد . در چنین شرایطی نیز در کمال تعجب افکار عمومی جمهوری آذربایجان ، وزارت امنیت ملی این کشور با انتشار بیانیه ساختگی و سراسر افترا و دروغ تلاش کرد که گروهی ساختگی و موهوم تحت عنوان ” گروه سعید ” که گفته می شود یک گروه افراطی است را به جمهوری اسلامی ایران مرتبط سازد . تا از این طریق ضمن تخریب روابط تهران _ باکو ، توجیه مناسبی برای سرکوب گروههای اسلامگرا در جمهوری آذربایجان در راستای منافع صهیونیسم بین الملل فراهم سازد . بر این اساس نیز بمحض انتشار این بیانیه موجی هماهنگ از سوی رسانه های غربگرا در ج آذربایجان علیه ایران ایجاد شد که نشان از قبل آماده شدن این سناریو است . در واقع چنانچه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید کرده اند، دست های بیگانه ای می خواهند روابط خوب دو کشور را تخریب کنند .واقعیت این است که از این قبیل سناریوها در جریان ترور ضیاء بنیاد اف رئیس فرهنگستان جمهوری آذربایجان و نیز دستگیری رهبران حزب اسلام نیز عنوان شد که بعد ردروغ بودن آنها ثابت شد . چنانچه حاج علی اکرام علی اف رهبر سابق حزب اسلام جمهوری آذربایجان گفته است : من خودم از قربانیان این قبیل توطئه های شرم آور بوده ام که ، با بستن افترا و بهتان به رهبران حزب اسلام و نیز متهم کردن آن ها به ” جاسوسی ” برای ایران به اجرا درآمد و نهایتا” نیز ساختگی و جعلی بودن آن مشخص شد و توطئه چینان نزد مردم جمهوری آذربایجان رسوا و سرافکنده شدند .
از اینرو نیز انتظار می رود که دولت باکو ضمن عذر خواهی از دولت و ملت ایران، اقدام جدی برای پاکسازی عناصر امنیتی سرسپرده به رژیم صهیونیستی انجام دهد . چرا رویکرد ایران گسترش مناسبات همه جانبه با جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور همسایه و برادر است .