امیر علی اف رئیس مرکز آب و هواشناسی دریای خزر وابسته به وزارت محیط زیست جمهوری آذربایجان اعلام کرد که ناتو بدنبال انجام آزمایش های زیست محیطی در دریای خزر است که هدف این آزمایشات ظاهرا تشخیص حرکت جریانات مختلف زیست محیطی در خزر است . اعلام این خبر در شرایطی صورت می گیرد که یک سال پیش نیز اعلام شد که ناتو در صدد انجام اقداماتی جهت جلوگیری از آلودگی رودخانه کورا است. با وجود این اغلب محافل سیاسی اینگونه فعالیت های ناتو سوال برانگیز می دانند . انجام فعالیت های زیست محیطی با وظایف تعریف شده ناتو فاصله زیادی دارد . در واقع بنظر می رسد ناتو به بهانه مشارکت در فعالیت های زیست محیطی از یک سو تلاش دارد که در پوشش این فعالیتها  اهداف و طرحهای نظامی و امنیتی خود را به پیش ببرد. بویژه در دریای خزر که امریکا بعنوان سرکرده ناتو طرحهایی نظیر باصطلاح ایجاد گارد خزر را در دستور کار قرارداده است که با مخالفت اغلب کشرهای ساحلی خزر مواجه شده است . . از سوی دیگر طی سالهای اخیر انتقادات مردم منطقه قفقاز از ناتو و سیاست نظامی گرایانه کشورهای عضو ناتو افزایش یافته است. نظرسنجی ها حاکی از آن است که مردم قفقاز و آسیای مرکزی برخلاف چند سال قبل دیدگاه خوشبینانه ای نسبت به ناتو ندارند . چنانچه بر همین اساس نیز برخی از کشورهای آسیای مرکزی نظیر ازبکستان با اخراج نیروهای امریکایی و ناتو پرداختند . در چنین شرایطی ناتو برای کاهش انتقادات و فریب افکار عمومی ظاهرا به فعالیت عوام پسندانه روی آورده است . اما آنچه مسلم است اینکه مردم کشورهای قفقاز اساساً مخالف حضور ناتو در منطقه هستند. چرا که حضور ناتو در قفقاز پس از فروپاشی شوروی مصائب زیادی متوجه منطقه کرده است که از جمله آنها, لاینحل ماندن مناقشات منطقه ای و تشدید واگرایی منطقه ای است . کشورهای عضو ناتو طی سالهای گذشته نه تنها دغدغه محیط زیست در حوزه قفقاز را نداشته اند بلکه اخبار متعددی از تلاش این کشورها برای دفن ضایعات و مواد رادیو اکتیو و خطرناک شیمیایی در قفقاز و حوزه خزر حکایت دارد. ضمن اینکه حتی شرکت های نفتی کشورهای غربی نیز در فعالیت خود در حوزه خزر و قفقاز حداقل استانداردهای جهانی محیط زیست را رعایت نمی کنند. بنظر می رسد محیط زیست نیز بمانند مساله حقوق بشر و دموکراسی به ابزار و پوششی جهت پیشبرد سیاست های مخفیانه کشورهای غربی در اقصی نقاط جهان تبدیل شده است .