رئوف دنکتاش (۱) رهبر بخش ترک نشین قبرس بتازگی بر ضرورت تداوم مشارکت ترکیه در حل مساله قبرس تاکید کرد رهبر بخش ترک نشین قبرس که برای دیدار با مقامات ترکیه در آنکارا بسر می برد ، تاکید کرد ، مسبب مشکلات موجود در قبرس ترکیه نیست . ناظران سیاسی در شرایط کنونی و بویژه پس از دیدار اخیر وزیران امورخارجه یونان و ترکیه ، سفر رهبر بخش ترک نشین قبرس به آنکارا را مهم ارزیابی می کنند . از زمانیکه کوفی دبیر کل سارمان ملل طرح خود مبنی بر تشکیل یک دولت مرکزی مشترک متشکل از دو دولت محلی را برای وحدت دو بخش قبرس ارایه کرد ، دنکتاش با شرایط دشواری در قبرس مواجه شده است . برغم مخالفت های صریح دنکتاش با این طرح ، نخست وزیر و وزیرامورخارجه ترکیه بویژه در یک ماه اخیر بر این نکته تاکید کرده اند که طرح عنان می تواند محور گفتگوهای صلح قبرس قرار بگیرد. در چنین شرایطی دنکتاش که از سال ۱۹۸۳ با حمایت ترکیه رهبری بخش ترک نشین قبرس را بعهده دارد ، نگران کاهش حمایت های ترکیه از خود است . بویژه اینکه همزمان با حضور دنکتاش در آنکارا ، کای ورهوفستاد (۲) نخست وزیر بلژیک بتازگی پس از دیدار با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه ای خود ، تاکید کرد حل مساله قبرس تاثیر مهمی در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خواهد داشت . طرح این اظهارات از سوی نخست وزیر بلژیک که از حامیان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است ، برای مقامات آنکارا اهمیت خاصی دارد . مقامات ترکیه پیش از این تاکید کرده اند که که مساله قبرس در مجموعه پیش شرط های روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیست . اما پیام اظهارات نخست وزیر بلژیک این است که در صورت تعدیل هر چه بیشتر مواضع آنکارا در مساله قبرس ، کمیسیون اتحادیه اروپا نیز گزارش مثبتی راجع به روند هماهنگی ترکیه با اتحادیه اروپا در روزهای آتی منتشر خواهد کرد ، این موضوع برای دولت اردوغان که عضویت در اتحادیه اروپا را بعنوان اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است ، اهمیت فراوان دارد . اظهارات هفته پیش کمیسیر توسعه اتحادیه اروپا مبنی بر کند بودن روند همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا نشان داد که برای همگرایی بیشتر ترکیه با اتحاددیه اروپا تعدیل مواضع این کشور در قبرس اجتناب ناپذیر است . این احتمال وجود دارد که دولت اردوغان با حمایت بیشتر از طرح عنان تلاش کند تا ‌کمیسیون اتحادیه اروپا را مجاب سازد که جدول زمانبندی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را در دسامبر ۲۰۰۴ منتشر سازد . این مسایل با مواضع سنتی و انعطاف ناپذیر رئوف دنکتاش مطابقت ندارد . از اینرو نیز دنکتاش با سفر به ترکیه تلاش دارد که بویژه محافل تندرو و نظامیان را به حمایت از خود در آستانه انخابات عمومی و سرنوشت ساز ۱۴ دسامبر آینده مجاب سازد . قراین حاکی از آنست که در این انتخابات احزاب مخالف دنکتاش که از طرح عنان و وحدت قبرس حمایت می کنند ، به پیروزی خواهند رسید که در اینصورت شرایط برای دنکتاش و همفکران وی بشدت دشوار خواهد شد . اظهارات روز دوشنبه (۳ نوامبر ) دنکتاش مبنی بر اینکه بیگانگان با پول و قدرت سعی دارند بر مساله قبرس تاثیر بگذارند ، اما با دخالت ترکیه در قبرس مخالفند ، نوعی در خواست برای دخالت بیشتر آنکارا در انتخابات ۱۴ دسامبر بخش ترک نشین قبرس است . اما بنظر می رسد رونداجتناب ناپذیری در قبرس جریان دارد . ترکیه نمی تواند از اتحادیه اروپا صرفنظر کند . از سوی دیگر مردم بخش ترک نشین قبرس پس از ۲۹ سال از تهاجم ترکیه به این بخش ، اکنون در مقایسه با یونانی تبارها خود را متضرر می دانند و امیدوارند با وحدت قبرس و عضویت قبرس واحد در اتحادیه از امکانات اقتصادی و معیشتی ببشتری برخوردار شوند . از اینرو باید گفت دنکتاش ۷۶ ساله در شرایط حاضر سخت ترین روزهای رهبری خود در بخش ترک نشین قبرس را می گذارند . بطوریکه حتی ریچارد هالبروک مقام امریکایی نیز گفته است لجاجت بیش از حد دنکتاش باعث زیان بخش ترک نشین قبرس است .