برگزاری هفته فیلم و فرهنگ رژیم صهیوینستی در جمهوری آذربایجان بار دیگر عمق عناد برخی از دولتمردان و محافل غرب پرست جمهوری آذربایجان با خواسته های مردم مسلمان این کشور را نشان داد . در شرایطی که احساسات و عواطف مردم جمهوری آذربایجان و دیگر مسلمانان جهان ازتوطئه صهیونیستی اهانت به پیامبر اعظم (ص) در نشریه صنعت حریحه دار شده است , دولت باکو با اجازه دادن به برگزاری هفته فیلم و فرهنگ رژیم صهیونیستی ضربه دبگری به احساسات جریحه دار شده مردم جمهوری آذربایجان وارد ساخت. البته انفعال دولت باکو در قبال صهیوینستها تازگی ندارد و موضوعی مسبوق به سابقه است . به خاطر همین موضع انفعالی باکو و نفوذ ایادی رژیم صهیونیستی در رده های عالیرتبه تصمیم گیری جمهوری آذربایجان با آغاز انتفاضه جدید در سرزمینهای اشغالی که با جنایات ددمنشانه نظامیان رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع فلسطین همراه است، ‌باکو موضع سکوت را در پیش گرفت و حتی از محکوم کردن تجاوز ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی به لبنان خودداری کرد. باکو حتی چندین بار اقدامات شهادت طلبانه فلسطینی ها را به عنوان یک اقدام تروریستی قلمداد کرده و محکوم کرد . باکو همچنین ۲۴ آوریل ۲۰۰۱ با برگزار کردن همایش بین المللی یهودیان قفقاز در باکو همزمان با برگزاری همایش بین المللی حمایت از انتفاضه در تهران بخوبی در راستای خواسته های رژیم صهیونیستی و آمریکا حرکت کرد. در چنین بستری با چراغ سبز مقامات جمهوری آذربایجان هرساله مراسم روز باصطلاح تاسیس اسرائیل و جشنواره فیلم های اسرائیلی در جمهوری آذربایجان برگزار می شود. اما امسال بموازات افزایش انزجار مردم جمهوری آذربایجان از رژیم صهیونیستی , ایادی رژیم صهیونیستی که از برگزار نشدن کنگره باصطلاح یهودیان جهان در جمهوری آذربایجان ناخرسند هستند, با برگزاری گسترده هفته باصطلاح فیلم و فرهنگ رژیم صهیونیستی می کوشیدند عصبانیتهای خود را کاهش و دهن کجی به مردم جمهوری آذربایجان نشان دهند. چنانچه در طول ماه مبارک رمضان نیز با صحنه گردانی و حضور گسترده داوران صهیونیستی مسابقه باصطلاح زیبایی در باکو برگزار شد که اعتراض دینداران جمهوری آذربایجان را به دنبال داشت. در سالهای قبل هفته فیلم و فرهنگ رژیم صهیونیستی تنها در باکو برگزار می شد, اما امسال هفته فیلم و فرهنگ رژیم صهیونیستی در گنجه , قبا و لنکران برگزارشد. برگزاری فستیوال فیلم و فرهنگ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان در شرایطی است که پروژه نسل¬کشی ملت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی وارد مرحله¬ای شده است که در آن با حمایت سیاسی آمریکا, مردم بی¬دفاع فلسطینی با موشک و هلی¬کوپترهای جنگی به خاک و خون کشیده می¬شوند. در واقع رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر در جمهوری آذربایجان نیز بدنبال منافع صرف خود بوده است و کوشیده است در چارچوب نهادها و موسسات محتلف در همه بخش های حساس این کشور نفوذ کند. نهادهایی نظیر ماشاو، سوخنوت ، سوروس و بنیاد مارشال که در برگزاری هفته فیلم فرهنگ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان نقش دارند , هرکدام نهادهایی هستند که با ظاهری جذاب و شعارهای فریبنده هرکدام مسئول اجرای بخشی ازاهداف توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان ،زدودن هویت ملی ـ اسلامی این کشور هستند
۵۰ سال تاسیس نامشروع رژیم صهیونیستی نشان داده است که فرهنگ رژیم صهیونیستی فرهنگ ترور , خشونت , کینه زایی و مظلوم نمایی قوم یهود برای سرپوش گذاشتن روی جنایات ددمنشانه صهیونیسم بین الملل علیه ملت مظلوم فلسطین است و این اهداف در اغلب فیلم های صهیوینستی نیز دیده می شود . از اینرو فرهنگ رژیم صهیونیستی اساسا سنخیتی با فرهنگ اسلامی و ملی مردم جمهوری آذربایجان دارد . برای مردم جمهوری آذربایجان این سوال مطرح است که چه وجه اشتراکی میان رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان وجود دارد که گروه دوستی میان دو طرف تشکیل شود و یا اینکه فستیوال فیلم و فرهنگ صهیونیسم در جمهوری آذربایجان برگزار شود؟ اگر جمهوری آذربایجان خود را کشوری مورد تجاوز می داند, چگونه در پی اشاعه فرهنگ طرف تجاوز گری مانند رژیم صهیونیستی است ؟ واقعیت این است که یکی از اهداف صدها پروژه توطئه آمیز رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان گسترش فرهنگ بی غیرتی و اسلام ستیزی در جمهوری آذربایجان است. جمهوری آذربایجان به دلیل شرایط فرهنگی و تاریخی که از آن برخوردار است بستر مناسبی برای رشد گرایشهای اسلامگرایانه دارد. رژیم صهیونیستی که رشد جریانات اسلامی در هر نقطه از جهان را مخالف موجودیت و حیات خویش می داند، تلاش برای مقابله با اسلامگرایی در قفقاز را از اهداف اساسی خود برای نفوذ در این منطقه قرار داده است. رژیم صهیونیستی در کنار مقابله با اسلامگرایی در جمهوری آذربایجان بدنبال تقویت فرقه های ضاله در این کشور با استفاده خلاهای متعدد موجود در جمهوری آذربایجان نیز است . در این راستا تبدیل کردن باکو به پایتخت بهائی ها مورد توجه تل آویو است .