دیدار روسای گروه میانجیگر مینسک سازمان امنیت وهمکاری اروپا با هدف بررسی و مشاوره پیرامون روند حل مناقشه قره باغ کوهستانی اخریا درژنو برگزارشد . در این نشست برنارد فاسیه رئیس فرانسوی گروه مینسک روسای روسی و آمریکایی این گروه را از نتایج سفر اخیرش به منطقه مطلع کند . در عین حال بدنبال این نشست وزیران امورخارجه جمهوری آذربایجان وارمنستان در ژنو دیدار کردند. برگزاری این نشست در شرایطی صورت گرفت که تغییر محسوسی در مواضع طرفین مناقشه ایجاد نشده است. در واقع طی پانزده سال گذشته دهها دور از چنین نشست هایی با حضور گروه مینسک برگزار شده است . اما هیچ کدام از این نشست ها به نتیجه نرسیده است . از سال ۱۹۹۲ میلادی گروه مینسک چهار طرح را برای خاتمه دادن به مناقشه قره باغ ارایه کرده است . اما تمامی این طرح ها به شکست انجامیده است . بطوریکه مقامات دولت های باکو و ایروان هر از گاهی روسای گروه مینسک را به ناتوانی در حل مناقشه قره باغ متهم می کنند. در حال حاضر نیز با توجه به فضای انتخاباتی در ارمنستان احتمال توافق در مذاکرات بعید بنظر می رسد اما هم دولت ارمنستان و هم دولت جمهوری آذربایجان برای اینکه متهم به بی فعالیتی برای حل مناقشه نشوند , از ادامه مذاکرات استقبال می کنند .
گفته می شود در سفر اخیر برنارد فاسیه رئیس فرانسوی گروه مینسک به منطقه مسایل مختلفی از جمله مسئله بازگشت آوارگان مطرح شده است. ضمن اینکه با توجه به بیانیه های شدیداللحن یک ماه اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان علیه یکدیگر, گروه مینسک تلاش کرد با برگزار کردن نشست وزیران خارجه دو کشور از تشدید تنش جلوگیری کند تا بتواند زمینه مذاکره در مورد طرح چهارم گروه مینسک را بعد از انتخابات پارلمانی ارمنستان فراهم سازد . ضمن اینکه مجاب کردن جمهوری آذربایجان به عدم پیگیری ابتکار گوام پیرامون بررسی « درگیری های راکد شده » در اراضی شوروی سابق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی از اهداف سفر برنارد فاسیه به منطقه بود . در این راستا نیز وی در ایروان بر این نکته تاکیدکرد که هر درگیری منطق ویژه خود را دارد و باید جداگانه تحت بررسی قرار گیرد. گروه مینسک نیز اخیرا در اعلامیه ای در خصوص تلاش گوام برای مطرح کردن مناقشات منطقه از جمله قره باغ در سازمان ملل اعلام کرده است « این گامها باعث سهل تر نمودن روند مذاکرات نمی گردند ». در هر حال آنچه مسلم است اینکه تغییر جدی در روند مذاکرات دیده نمی شود و از اینرو نیز کارشناسان به ایجاد توافق میان ج آذربایجان و ارمنستان در آینده نزدیک خوشبین نیستند .