روبرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان اخیراً به دعوت تاسوس پاپادوپولوس رئیس جمهور قبرس از این کشور دیدار کرد. کوچاریان در این سفر با همتای قبرسی خود, همچنین کریستوفیاس رئیس کاخ نمایندگان , کریستوموس دوم خلیفه اعظم قبرس و شهردار قبرس دیدار و گفتگو کرد. روابط ارمنستان با یونان و بخش یونانی نشین قبرس همواره مطلوب بوده است و این موضوع ناشی از دلایل مختلفی از جمله حضور پررنگ جامعه ارامنه در قبرس و یونان , مشابهت های فرهنگی و اختلافات هر سه کشور با ترکیه می باشد . در سفر اخیر کوچاریان نیز چنانچه از نتایج گفتگوها دو طرف بر می آید , محور اصلی گفتگو بین مقامات دو کشور را مسئله پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تشکیل می داد. در واقع ‌دو کشور در سیاست های خود در قبال ترکیه هدف مشترکی دارند و خواستار تغییر و اصلاحات سیاست خارجی آنکارا هستند.قبرس خواهان آن است که ترکیه قرارداد گمرکی خود با اتحادیه اروپا را درمورد قبرس نیز اجرا کرده و بنادر خود را روی کشتی های قبرسی بگشاید . ترکیه این موضوع را منوط به خروج بخش ترک نشین قبرس از انزواء کرده بود . ارمنستان نیز انتظار دارد که ترکیه بدون قید و شرط مرز خود با ارمنستان بگشاید. این در شرایطی ترکیه شروط مختلفی از جمله عدم پیگیری مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را در این خصوص مطرح ساخته است .در این راستا نیز کوچاریان اخیراً تاکید کرد که آنکارا پیشنهادهای ایروان برای برقراری روابط دیپلماتیک را رد کرده است, اما کشورش انتظار دارد ترکیه به عنوان یکی از کشورهای بزرگ منطقه موضع متفاوتی در روابط با ارمنستان در پیش گیرد. در چنین شرایطی نیز قبرس و ارمنستان تلاش دارند که با اقدام مشترک ترکیه را هر چه بیشتر تحت فشار قرار دهند. بویژه اینکه انتقادات اتحادیه اروپا از ترکیه در ماههای اخیر افزایش یافته و قبرس نیز اعلام کرده که در صورت ادامه این روند, مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا را وتو خواهد کرد . اتحادیه اروپا ، فرصت کوتاهی تا ۱۱ دسامبر به ترکیه ارائه کرد تا این کشور در مورد قبرس و تعهدات خود در قبال این کشور عمل کند در این میان ارمنستان نیز تلاش دارد که قبرس لایحه مشابه لایحه مجازات منکران نسل کشی ارامنه را که اخیراً در مجلس ملی فرانسه تصویب شد, تصویب کند تا آنکارا هر چه بیشتر تحت فشار قرار گیرد. رئیس جمهوری ارمنستان در سفرهفته گذشته خود به آلمان نیز خواهان اقدام مجلس آلمان در تصویب لایحه مجازات منکران نسل کشی ارامنه شد. بنظر می رسد به دنبال افزایش انتقادات از دولت ایروان مبنی بر وابسته کردن این کشور به روسیه و واگذاری بسیاری از مراکز استراتژیک ارمنستان به روسیه, رئیس جمهوری ارمنستان تلاش دارد برای کاهش انتقادات مناسبات ارمنستان با اتحادیه اروپا را افزایش دهد .سفر کوچاریان به آلمان و قبرس نیز از این زاویه قابل ارزیابی است. بویژه اینکه قرار است آلمان از اول سال آینده میلادی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بعهده گیرد. ایروان نیز برای حل مشکلات اقتصادی داخلی، تقویت همکاری در زمینه های فنی و صنعتی و نیز بهره گیری از موقعیت اتحادیه اروپا برای تاثیرگذاری بر روند حل مناقشات منطقه ای چشم به همکاری با اعضای اتحادیه اروپا دوخته است. ضمن اینکه ایروان برای تقویت هر چه بیشتر موقعیت خود در مناقشه قره باغ به همکاری نظامی با کشورهای اروپایی از جمله قبرس و یونان اهمیت میدهد . بویژه اینکه افزایش بودجه نظامی جمهوری آذربایجان , ارمنستان را هر چه بیشتر به تکاپو انداخته است .