به گزارش پرایم نیوز (۱) خبر گزاری گرجستان ، نینو بورژانادزه (۲) رییس پارلمان گرجستان روز یکشنبه (۳۰ دسامبر ) در دیدار با نمایندگان اقلیتهای قومی این کشور تاکید کرد دولت تفلیس برای تقویت فرهنگ اقلیتهای قومی تلاش می کند. رییس پارلمان گرجستان تاکید کرد پارلمان این کشور برنامه هایی برای ارتقاء جایگاه زبان اقلیت های قومی از جمله زبان آبخازیایی دارد.
کارشناسان سیاسی اظهارات رییس پارلمان گرجستان را نشاندهنده تلاش تفلیس برای اعطاء و افزایش حقوق فرهنگی اقلیت های قومی در این کشور ارزیابی می کنند. اظهارات رییس پارلمان گرجستان در شرایطی که طی ماههای گذشته بسته شدن برخی مدارس آذری زبان در گرجستان نارضایتی های بوجود آورده است ، قابل تامل است ۰اهمیت این موضوع از آن جهت است که گرجستان بعنوان یک کشور کثیر المله شناخته می شود. در کنار گرجی ها ،اقلیت های قومی مختلفی نظیر آبخازیاییها ، اوسیتین ها ، آجاریاییها ، ارامنه ، روسها ، اوکراینها و آذریها در گرجستان زندگی می کنند .در اوایل استقلال گرجستان اتخاذ سیاستهای ملی گریانه افراطی از سوی ” زویاد گامساخوردیا “ اولین رییس جمهور گرجستان ، باعث تشدید نا آرامی ها در بسیاری از مناطق گرجستان بویژه آبخازیا و اوسیتیای جنوبی شد۰ گامسا خوردیا عملا اتباع غیر گرجی این کشور را بعنوان شهروندان درجه دوم گرجستان قلمداد می کرد ، نتیجه اینکه در این مقطع با بالا گرفتن تنش ها ، گرجستان دچار آشوب داخلی شد. اما اکنون اظهارات رییس پارلمان گرجستان نشان می دهد که تفلیس تلاش دارد از هر گونه اعمال تبعیض در مسایل فرهنگی ، اقتصادی علیه اقلیت های قومی در گرجستان جلو گیری کند. پیش از این رییس جمهور گرجستان نیز بر آمادگی تفلیس برای اعطاء خود مختاری در سطح عالی به مناطق آبخازیا و اوسیتیای جنوبی اعلام کرده بود ۰ بی شک تحقق این موضوعات می تواند زمینه مساعدی برای حل مناقشات آبخازیا و اوسیتیای جنوبی فراهم سازد . در واقع چنانچه تجربیات سالهای گذشته روابط دولت مرکزی گرجستان با ایالت خودمختار آجاریا نشان داده است در صورت توجه دولت مرکزی تفلیس به وضعیت فرهنگی و اقتصادی اقلیت های قومی و نیز در صورت دوری اقلیت های قومی از سیاستهای افراطی و عدم توجه به القائات برخی قدرتهای بیگانه ، می توان شاهد روابط بسیار حسنه ای میان مرکز و ایالتهای خودمختار در گرجستان شد. اکنون با توجه به تاکید مجدد گرجستان بر اعطاء حقوق فرهنگی واقتصادی و سیاسی در سطح عالی به اقلیتهای قومی بویژه آبخازیاییها و اوسیتیای جنوبی ، جامعه حهانی پیامدهای هر گونه تداوم حرکتهای گریز از مر کز را بر عهده آبخازیا و اوسیتیای جنوبی می داند. شکی نیست تداوم تجزیه طلبی تنها رشد و توسعه گرجستان را به تعویق خواهد انداخت که ضررهای آن متوجه همه اقوام ساکن این کشور است